بررسی آثار و پیامدهای شکست حصر سوسنگرد

در زمینه دورکردن تهدیدات دشمن از اهوازدرنتیجه حفظ سرزمین خوزستان ونقش نماینده حضرت امام(ره)درسال اول جنگ تحمیلی با تغییرات ژئوپلتیک...

سومین همایش ملی آزادسازی سوسنگرد در دفاع مقدس

تحلیل اثر بخشی ماموریت های نیروی هوایی ارتش.ج.ا.ا درشکست حصر سوسنگرد بسیاری ازنتایج عملکرد عملیاتی نهاجا درصحنه های مختلف جنگ...

معرفی کتاب – ده مرد

«ده مرد» عنوان کتابی است که اخیراً به سفارش هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، توسط رضا جهانفر...

ناگفته های جنگ؛ خاطرات سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

بخش هجدهم: غرور؛ عامل شکست عملیات رمضان یکی از دلایلی بود که نبرد از منطقه خوزستان، به طرف بالا رفت؛...

مطلالعه تطبیقی نقش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات آزاد سازی سوسنگرد با عناصر قدرت هوایی

يكى از كم سابقه ترين عمليات هاى مشترك ارتش جمهورى اسلامى ايران در شرايطى كه كمتر از دو ماه از...