پرسش و پاسخ هفته
آیا در جنگ تحمیلی ایران از سلاح های شیمیایی استفاده کرد؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

ما سلاح شیمیایی نداشتیم که استفاده کنیم و قصد تولید و داشتن آن را هم نداشتیم. چون ما بر اساس موازین شرع و فتوای حضرت امام(ره) با سلاحهای کشتارجمعی مخالف بوده و هستیم و سلاح شیمیایی جزو سلاح های کشتارجمعی محسوب می شود. لذا چه به لحاظ دینی، اخلاقی و چه به لحاظ نظامی مخالف کاربرد این سلاح بوده و هستیم. به همین دلیل هم به دنبال سلاح هسته ای نیستیم و رهبر فرزانه انقلاب، فتوا بر عدم تولید و استفاده از آن داده اند.
در طول جنگ تحمیلی عراق بارها از این نوع سلاح علیه رزمندگان ما استفاده کرد، به خصوص علت بسیاری از شکست ها در عملیات های اواخر جنگ، استفاده گسترده عراق از سلاح شیمیایی بود. حتی استفاده از سلاح شیمیایی در شهرهای حلبچه و سردشت که جنایات ماندگار در تاریخ بشریت خواهد بود، توسط صدام انجام شد و ما هم به کرّات به تمام جهان اعلام می کردیم و با طرح شکایت در سازمان ملل، دنیا متوجه این جنایت صدام گردید. در صورتی که حتی یک مورد گزارش و شکایت از کاربرد سلاح شیمیایی از سوی ایران وجود ندارد. یادآوری می شود که به تدریج نیروهای ما نیز در مقابل سلاح های شیمیایی دشمن با به-کارگیری ماسک های ضدگاز و دیگر وسایل رفع آلودگی و فراگیری آموزش های لازم، آسیب پذیری خود را به مراتب کاهش داده و به حداقل رساندند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده