تحلیل هجوم عراق از محور چزابه- سوسنگرد- اهواز
ارتش متجاوز عراق از اوایل فروردین ماه سال 1359 تحریکات و تجاوزات مرزی را در تمام منطقه مرزی بین دو کشور اجرا نمود. در طول شش ماه، با وجود خودداری دولت جمهوری اسلامی ایران از تشدید اختلافات مرزی، نیروهای مزدور عراق به مرور تجاوزات مرزی را وسیعتر و شدیدتر کردند. با توطئه کودتای نافرجام تیرماه 1359ارتش جمهوری اسلامی ایران و بویژه لشکر92 زرهی دچار اختلالات وسیعی در سامانه فرماندهی و کنترل گردید. حکومت خودکامه مزدور عراق از تضعیف ارتش جمهوری اسلامی ایران آگاه شد و فرصت را برای اجرای خواستههای پلید خود غنیمت داشت.

جهت دانلود این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده