مراکز آموزش وظیفه لیسانس و بالاتر
هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویانی که دورۀ دو ماهه آموزشی را در مراکز آموزش وظیفه طی می کنند، با تاریخ دفاع مقدس، یک آموزش 16 ساعته را در این مراکز اجرا می نماید. آموزش 16 ساعته هیئت معارف که با محوریت نقش ارتش در دفاع مقدس اجرا می شود؛

دارای سرفصل های کلی زیر است:

1- مقطع اول جنگ (راهبرد و رویدادهای سال اول جنگ)

2- مقطع دوم جنگ (راهبرد و رویدادهای سال دوم جنگ)

3- مقطع سوم جنگ (راهبرد و رویدادهای اصلی جنگ پس از آزادسازی خرمشهر تا خاتمه جنگ)

4- آشنایی با فعالیت های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس

5- آشنایی با فعالیت های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس

6- آشنایی با فعالیت های هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس

لازم به ذکر است که اساتید این کلاس، امیران و افسران پیش کسوتی هستند که در زمان جنگ تحمیلی شخصاً در جبهه ها حضور داشته و یگان های درگیر جنگ و عملیات را هدایت و رهبری کرده اند.

در پایان آموزش 16 ساعته هیئت معارف جنگ، یک جلسۀ پرسش و پاسخ با شرکت اساتید برگزیده برگزار می گردد و دانشجویان این امکان را دارند که سؤالات و ابهامات خود را مستقیماً با آنان مطرح نمایند.

مراکز آموزش وظیفه لیسانس و بالاتر ارتش جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور به شرح زیر هستند:

1- مرکز آموزش 01 شهدای نزاجا واقع در افسریه، خیابان تختی

2- مرکز آموزش 02 شهید انشایی نزاجا واقع در پرندک

3- مرکز آموزش 03 شهید برخورداری نزاجا واقع در شهرستان عجب شیر

4- مرکز آموزش 04 امام رضا نزاجا واقع در شهرستان بیرجند

5- مرکز آموزش 05 شهید گنجویی نزاجا واقع در شهرستان کرمان

6- مرکز آموزش مرآ درجه داری 06 نزاجا واقع در تهران، لشکرک

7- مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا واقع در میدان امام حسین تهران، خیابان دماوند

8- مرکز آموزش شهید نامجوی نداجا واقع در شهرستان رشت (حسن رود)

9- مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا واقع در شهرستان سیرجان

10- مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی واقع در شهرستان سمنان

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده