یادداشت های ویژه شهید صیاد شیرازی
يادداشت ويژه شماره 4 خداوندا تو به من صبر و شكيبايي داده اي كه تحمل كنم صحنههايي در جبهه هاي نبرد كه در آن به علّت خود محوري ها و منيـّتهاي فردي و ارگانيكي انسان هايي كه دم از اسلام و انقلاب اسلامي و پيروي از امام مي زنند ولي در عمل پيروزي اسلام را دوست دارند فقط از طريق خود و ارگان خود ، مي خواهند انقلاب اسلامي تداوم يابد ولي فقط خود را لايق عامل شدن در اين تداوم مي بينند و اين حقيقت را نمي دانند و يا نمي خواهند بدانند كه براي خداوند تبارك و تعالي اهميت ندارد كه عامل پيروزي اسلام از طريق ارتشيان انجام گيرد يا از طريق سپاهيان پاسدار انقلاب اسلامي بلكه مهم مجاهدت فيسبيلالله است از جانب انسان ها از هر لباس و درجه و مقام و رنگ و… كه مي خواهند باشند .

يادداشت ويژه شماره 4

 ساعت 1700 مورخه 23/8/64  در پادگان پسوه [1]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

فَانَّ مُعُ الْعْسر يْسراً ، إِنَّ مُعُ الْعْسرِ يْسراً

پروردگارا تو خود گواهي بر من چه مي گذرد. تو خود اين معرفت را به من عنايت كردي كه آساني هاي بعد از سختي ها را در ظرف دوره فاني زندگي خود در دنيا نپندارم بلكه براي رسيدن به موهبت بزرگ تو كه همانا (( آرامش در سكينت قلبي )) است اين گونه تصور كنم كه دنياي فاني حادثه و ماجرايي است سخت و طاقت فرسا و ما انسان هاي ناتوان بايستي مهياي گذشتن و عبور كردن از اين ورطه هولناك باشيم. و اين كه گاهي اوقات به صورت مقطعي پس از سختي ، آساني ظاهر مي گردد از يك طرف آزمايشي است كه خداوند از ما مي كند كه معلوم گردد مدعيان دين و آيين خدا چه كسانند . ( و لما يعلم الله الذين جاهدوا.) و از طرفي لطف و مرحمت خداست بر اينكه در حركت در راهش نبريم .

براي تصرف هدفي كوچك كه استعداد دشمن بيش از يك گردان تخمين زده نمي شود زمين كاملاً به نفع ماست و جو حداقل براي طرفين مساوي است. قدرت آتش ما كافي و بيش از دشمن تصور مي گردد ( با توجه به ديد و تيري كه ما از هدف داريم ). نيروي خودي بيش از 5 برابر دشمن در دست است. طراحان جنگي ما داراي علم و تجربه  مي باشند و بالاخره زمان كافي براي شناسايي، طرح ريزي و آموزش داده شده است. خلاصه نظريات فرماندهان لشكر و عناصر ستادي اين است :

(( متاسفانه به علت پايين بودن توان رزمي نيروي خودي اطمينان از موفقيت عمليات نيست ؟!!!))

خداوندا براي فرماندهي كه مكلف به اجراي تكليف توست و آن هم اين كه بايستي قاطعانه با دشمنان اسلام نبرد كند و به گفته قرآن و تاكيد حضرت امام بايستي تا ريشه كن كردن فتنه در جهان خوي مبارزه با كافران و مفسدان را حفظ كند اين حقيقت تلخي است كه ياران و همرزمان من بگويند كه نمي توانيم بجنگيم .

خداوندا تو به من صبر و شكيبايي داده اي كه تحمل اين شدايد را نموده و به اميد رسيدن به حقيقت شيرين " توانايي جنگ داشتن " به ياري تو هم چنان قوت قلب داشته باشم و محكوم اين حقيقت تلخ نگردم كه به علّت اظهار ناتواني همرزمانم تن به ضعف و سستي در اجراي تكليف تو دهم .

خداوندا تو به من صبر و شكيبايي داده اي كه تحمل كنم  صحنه‌هايي در جبهه هاي نبرد كه در آن به علّت خود محوري ها و منيـّت‌هاي فردي و ارگانيكي انسان هايي كه دم از اسلام و انقلاب اسلامي و پيروي از امام مي زنند ولي در عمل پيروزي اسلام را دوست دارند فقط از طريق خود و ارگان خود ، مي خواهند انقلاب اسلامي تداوم يابد ولي فقط خود را لايق عامل شدن در اين تداوم مي بينند و اين حقيقت را نمي دانند و يا نمي خواهند بدانند كه براي خداوند تبارك و تعالي اهميت ندارد كه عامل پيروزي اسلام از طريق ارتشيان انجام گيرد يا از طريق سپاهيان پاسدار انقلاب اسلامي بلكه مهم مجاهدت في‌سبيل‌الله است از جانب انسان ها از هر لباس و درجه و مقام و رنگ و كه مي خواهند باشند .

خداوندا مي دانم كه بايستي تحمل كنم اين صحنه ها را تا تو همه ما را بيازمايي و محقق سازي بر خودمان كه چه كساني براي تو كار مي كنند .

والسلام

 

 


[1] – زمان يادداشت مربوط به اواخر روزهاي عمليات طولاني قادر است .

 

************

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده