خاطرات امیر سرتیپ دوم زوالت

بخش سوم: ضربت ذوالفقار و تصرف ارتفاع قاطر سوخته شروع تیراندازی نیروی های خودی، آن چنان دشمن را غافلگیر کرد...

ناگفته های جنگ؛خاطرات شهید صیاد شیرازی

بخش هفتم: تجزیه و تحلیل عملیات ها این عملیات خیلی زیبا بود. نیرو خیلی کم به کار گرفتیم ولی از...

ناگفته های جنگ؛ خاطرات سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

بخش ششم: اصل رجعت انسان به فطرت همه جا، ارتشی و سپاهی کنار هم بودند. پشت تیر بارها محکم ایستاده...

یادداشت های ویژه شهید صیاد شیرازی

يادداشت ويژه شماره 3 بسم الله الرحمن الرحيم وزير دفاع محترم جمهوري اسلامي ، سركار سرهنگ جلالي سلام عليكم ،...

عملیات نصر؛ جنگی نابرابر(2)

عمليات آفندي نصر(هويزه) خاطرات سرتيپ2 زرهي ستاد امرالله نوجوان، فرمانده گروهان يكم گردان 185 در عمليات نصر تانك هاي ما...