پرسش و پاسخ هفته
انگیزه شما از جنگ، حفظ نظام حاکم بر ایران بود؟ یا دفاع و حفظ مرزها و ناموس میهن؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

دقت کنید وقتی که شما از مرزهای کشورتان دفاع می کنید، یعنی تمامیت ارضی را حفظ می کنید، درواقع از نظام حاکم بر کشور نیز دفاع کرده اید. یعنی حاکمیت ملی را نیز دفاع نموده اید. مأموریت ارتش برابر ماده 144 قانون اساسی ایران حراست از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی و صیانت از کیان جمهوری و نظام اسلامی ایران می باشد. یعنی ارتش علاوه بر حفظ سرحدات کشور، حفظ نظام را هم طبق قانون اساسی به عهده دارد و این وظیفه ایست که تمام ارتش های جهان نسبت به کشور خود دارند. ضمناً نظام یک نهاد قانونی است که برآمده از اراده ملت است و با رأی مردم انتخاب شده و مشروعیت پیدا کرده. ارتش هم وظیفه اش دفاع از آن، یعنی دفاع از خواست و اراده ملی است. 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده