سال اول جنگ؛ ارتش و سازماندهی دفاع
بخش چهارم:دستورالعمل شماره 8(طرح کلی دفاعی خوزستان) همان گونه که دردر اولین بخش از این مبحث اشاره شد، ارتش جمهوری اسلامی ایران که برخوردار از جنگ افزارها و تجهیزاتی پیشرفته ونیز افسران و فرماندهانی با آموزش های نظامی بسیار بالا در نیروهای سه گانه خود بود، در بدو جنگ تحمیلی و حتی پیش از آن، با تهیه طرح های عملیاتی دفاعی و به کارگیری دقیق و علمی نیروها و همه امکانات سازمانی خود و سایر نیروهای تازه تشکیل، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای داوطلب مردمی، موفق گردید؛ دفاعی منطقی و مستحکم را در برابر ارتش متجاوز عراق سازماندهی نماید، به طوری که این ارتش نتوانست در هیچ یک از محورها به اهداف اعلام شده خود دست یابد و در نتیجه هدف رژیم عراق که دستیابی به یک پیروزی سریع مبتنی بر راهبرد نظامی «جنگ برق آسا» بود، با شکست مواجه شد

پیش از این، اسنادی را در جهت اثبات همین مدعا در اختیار مخاطبان محترم قرار دادیم و اکنون نیز سند دیگری تحت عنوان« طرح کلی دفاعی خوزستان» در معرض دید و بهره برداری قرار می گیرد. باشد که با مرور زمان و خارج شدن اسناد از طبقه بندی، حقایق دفاع مقدس بیش ازپیش بر همگان آشکارتر گردد.لازم  به ذکر است که« طرح کلی دفاعی خوزستان»، توسط قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب و در مورخه 21 آبان 1359، ابلاغ گردید و بعد با تغییراتی که در آن به عمل آمد، به اجرا درآمد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده