خاطرات امیر سرتیپ دوم زوالت از عملیات بیت المقدس
بخش سوم: طرح مانور اشاره - یادآوری می شود که این خاطرات مربوط به شرکت گردان 154 نوهد از تیپ 23 نوهد در عملیات بیت المقدس است که فرماندهی آن در این عملیات بر عهده امیر زوالت بوده است.

قرارگاه نصر، به این صورت بود که قرارگاه نصر1، در منطقه شمالی قرارگاه، قرارگاه نصر2، در جنوب قرارگاه نصر 1، و قرارگاه نصر5 ( تیپ 23نوهد و تیپ 22خرمشهر )، در جنوب قرارگاه نصر2، و قرارگاه نصر3، هم در جنوب قرارگاه نصر5 و در جنوبی ترین منطقه قرارگاه نصر و در واقع جنوبی ترین منطقه قرارگاه کربلا (قرارگاه مشترک ارتش و سپاه، به فرماندهی شهید و الا مقام امیر سپهبد صیاد شیرازی و سردار محسن رضائی) بود، لذا در سمت راست ما قرارگاه نصر2، به فرماندهی سرهنگ شاهین راد و در سمت چپ ما قرارگاه نصر3، به فرماندهی سرهنگ پور داراب قرار داشتند، که در واقع پیشروی و یا عدم پیشروی یگان های سمت چپ و راست ما به سمت دشمن، تأثیر مستقیم و زیادی در پیشروی و یا کُند شدن حرکت ما به سمت دشمن داشت. کماکان، به علت درگیری مستقیم و نزدیک با دشمن و موقعیت برتر و بهتر دشمن، تلفات ما رو به افزایش بود، به طوری که گروهبان دوم مرتضی گلدست و گروهبان دوم علی رضا مُرسلی به شهادت رسیدند و تعداد زیادی به نام های؛ستوان سوم پرویز قربانی، گروهبان دوم محمد پاشائی، گروهبان دوم رضا رضائی و از گروهان 2 احمد اقتداری و…مجروح گردیده بودند. همچنین، دو نفر از پرسنل نیروی هوائی شهید و پنج نفرشان مجروح شده بودند. آمار شهدا و مجروحین گردان سپاه (گردان امام حسین)هم عبارت بود از هفت نفر شهید و هشت نفر مجروح.گروه تخریب و مهندسی رزمی که به سمت راست اعزام گردیده بودند، با بیسیم اطلاع داد که یک معبر استاندارد حدود 3متر در فاصله 300متری که مخصوص گشتی های مختلف یگان های دشمن بوده را شناسائی نموده و معبر ذکر شده جهت حمله به دشمن قابل استفاده است، وضعیت شناسائی معبر در میدان مین را هم به گروه تخریب و مهندسی سمت چپ که در منطقه گروهان3، شناسائی انجام می داد، اعلام کردیم،که شناسائی دقیق تری نمایند؛ شاید معبر مشابهی در آن سمت وجود داشته باشد که به لطف خدا، آنها هم یک معبر در فاصله 500 متری در سمت چپ شناسائی کردند. طراحی کردیم که با اجرای آتش شدیدِ گروهان دوم که در قسمت مرکزی پشت میدان مین و فاقد معبر بود، گروهان ها ییکم و سوم به ترتیب از معابر راست و چپ با سرعت و شدت به مواضع دشمن نزدیک شده و به آن ها تک نمایند و حتماً به خط دفاعی و سنگرهای آن ها بچسبند.

    حدود ساعت 0530صبح بود. تا شروع روشنائی حدود یک ساعت وقت داشتیم که خودمان را به خط دفاعی و سنگرهای دشمن برسانیم، در غیر این صورت با روشن شدن هوا و فاصله حدود 200تا 300متری از دشمن، در واقع محل درگیری و توقف ما به قتل گاهی برای نیروهای خودی تبدیل می شد و همه را به شهادت می رسیدند. به تدریج از سمت راست (محل عمل قرارگاه نصر2)، صدای تیراندازی های شدید شنیده می شد، که بیانگر درگیری نیروهای قرارگاه نصر2، با نیروهای دشمن در امتداد تقریبی مواضع نیروهای عراقی در مقابل ما بود. خوشبختانه، این حالت به ما کمک خیلی زیادی کرد، چون دشمن مقابل ما متوجه شده بود که در سمت چپش درگیری شدید هست و در صورت سقوط مواضع آن ها، خودشان نیز (دشمن مقابل ما)در محاصره قرار می گیرند. از فرصت حداکثر استفاده را کردم و با اجرای شدید آتش های گروهان2، به گروهان های1 و 3دستور دادم از معبر خود به خط دشمن حمله کنند ( در واقع معبر های 1و 2میدان مین تقریباً در دو جناح مواضع نیروهای دشمن قرار داشت).

    با ابلاغ دستور تک به گروهان های یکم و سوم، آنها به سرعت خودشان را به نزدیکی مواضع پدافندی دشمن رساندند و درگیری های شدیدی از دو سمت مقابل، به وجود آمد.(البته در تک گروهان های 1و 3به مواضع دشمن مبداء های آتش های آر پی جی 7، تیر بارها و خمپاره اندازه ها کماکان به سمت جلو حرکت نکردند و از محل استقرار قبلی پشتیبانی های آتش دقیق و خوبی را برای گروهان های تک ور فراهم کرده بودند. اکنون حدوداً ساعت 0600 شده بود که گروهان سوم خود را به سنگرهای مقدم دشمن رساند و به تدریج محل رخنه را گسترش داد. دشمن، با توجه به رخنه نیروهای خودی در خط پدافندی و درگیری شدید سمت چپ خود با نیروهای ایرانی، روحیه خود را کاملاً از دست داد و افراد دشمن به صورت موردی و انفرادی شروع به فرار به سمت عقب خود نمودند. گروهان یکم هم به سنگرهای مقابل خود نفوذ کرد و با درگیری شدیدی نفوذ و رخنه ایجاد شده را توسعه دادند. خوشبختانه در دو سمت مواضع دشمن که خاک ریز عریض و طویلی بود(به صورت دورادور)رخنه ایجاد شده بود که ایجاد رخنه در مواضع پدافندی دشمن مساوی است با سقوط مواضع دشمن. به حول و قوه الهی، تعدادی از نفرات دشمن پا به فرار گذاشتند، تعدادی کشته شده بودند و تعداد 22نفر هم خود را تسلیم نمودند. با عنایت الهی، مواضع و موانع میدان مین عریض و طویل دشمن، با همت، شجاعت و ایثار گری رزمندگان گردان ادغامی اعم از نوهد، سپاهی، بسیج و همچنین پرسنل داوطلب نیروی هوائی و در اصل عنایت و فضل الهی به دست رزمندگان اسلام فتح گردید.

   در زمان استقرار کامل گردان در مواضع دشمن، که در واقع جهت حفظ از منطقه سر پل و تأمین جاده اهواز – خرمشهر، تا شمال ایستگاه7 در جاده اهواز خرمشهر، برای دشمن منطقه جلوئی نبرد محسوب شده بود و یک تیپ کامل زرهی در این منطقه مستقر نموده بود. یگان دشمن که موضع آن به تصرف ما در آمد قرارگاه یک گردان مکانیزه بود که در پایگاه آن ها تعداد زیادی نفر بر و چند دستگاه تانک وجود داشت.

    تجهیزات و وسائل زیادی به غنیمت گرفته شد که شامل دو دستگاه تانک، پنج دستگاه نفر بر، دو دستگاه کامیون، چندین نفر قبضه سلاح های سبک از قبیل کلاشینکف و آر پی جی و… طی گزارشی نتیجه نبرد با دشمن و تصرف مواضع دشمن را به تیپ 23 اعلام نمودیم. فاصله محل استقرار ما در مواضع دشمن با جاده اهواز خرمشهر تقریباً سه کیلومتر بود. تیپ، طی پیامی ابلاغ نمود؛ در همان موضع، تا دستور ثانوی بمانیم. به گروهان های ادغامی گردان ابلاغ کردم؛ ضمن استقرار نیروی تأمین در روی خاک ریز، به صورت دورادور، تأمین منطقه خود را برقرار نمایند. سپس با توجه  به خستگی ناشی از طی مسیر طولانی و به ویژه درگیری طولانی مدت با دشمن به استراحت بپردازند. بچه ها آنقدر خسته و کوفته شده بودند که چند نفر دیده بان و نگهبان روی خاکریزها گذاشتند و بقیه در یک چشم به هم زدن همه به خواب عمیق فرو رفتند،  و البته با تجهیزات کامل انفرادی. و این بهترین موقع و زمان بود برای رفع خستگی پرسنل گردان جهت تحرک و آمادگی برای ادامه نبرد تا سرحال و شاداب باشند. من و برادر محمدی، معاون گردان، جهت رفع خستگی، نوبتی هر کدام یک ساعت استراحت کردیم و تا حدودی رفع خستگی کردیم. آتش های پراکنده و مبادله آتش در سطح منطقه نبرد در جریان بود، اما نسبت به شب درگیری و اوائل روز دهم اردیبهشت کم تر شده بود، هم از طرف ما و هم از طرف دشمن. بعد از ظهر نسبت به ادامه تک به سمت غرب که تصرف و آزاد سازی جاده اهواز خرمشهر بود، با برادر محمدی صحبت کردم. در واقع مواضع اصلی پدافندی دشمن جاده اهواز خرمشهر بود که با توجه به ارتفاع 5/1یا 2متری جاده از زمین در دو طرف و این که روی قسمت شرق جاده هم خاکریزی به ارتفاع حدود 2متر احداث کرده بودند و سنگرهای آتش و سلاح هایشان پشت خاکریز بود، در واقع ارتفاع مواضع دشمن نسبت به دشت حدود چهارمتر بود. در واقع در زمین هائی مثل جنوب که کلاً مسطح می باشند، دفاع کردن در مواضع به بلندی چهار، متر مانند این است که در منطقه غیر مسطح و غیر کویری، روی ارتفاع چند صدمتری پدافند شود.

   نزدیکی های غروب، سرهنگ توکلی رئیس ستاد تیپ 23 نوهد، تماس گرفت و از من خواست که مختصات محل استقرارمان را به ایشان بدهیم، که من هم بعد از پنج دقیقه مختصات جغرافیایی را به ایشان دادم. حدود پانزده دقیقه بعد، مجددا رئیس ستاد تیپ تماس گرفت و گفت شما نسبت به قرار گاه های مجاور یعنی قرارگاه های نصر 2 و نصر 3 حدود 2 کیلومتر جلوتر رفته اید و هر آن امکان دارد، توسط نیروهای دشمن که در حال اجرای پا تک می باشند، محاصره شوید بنا بر این، سریعاً یک کیلومتر به سمت جنوب بروید و سپس به سمت شرق دو کیلومتر جلو بیائید تا از خطر محاصره خارج شوید.

 در همین موقع، صدای شنی های حرکت تانک دشمن از سمت غرب ( بین موضع ما و جاده اهواز و از سمت شمال جنوب غربی) شنیده می شد، که دال بر صحت صحبت های سرهنگ توکلی مبنی بر احتمال محاصره ما بود. موضوع را به برادر محمدی گفتم و تاکید هم نمودم که، هیچکدام از پرسنل این موضوع را نباید متوجه بشوند، در غیر این صورت ممکن باعث تضعیف روحیه آن ها گردد. به فرماندهان گروهانهای ادغامی گفتم که از رده بالا دستور داده اند که به منظور هماهنگی با سایر قرارگاه ها در خط یک کیلومتر به جنوب و سپس دو کیلومتر به سمت غرب جابجا شویم، لذا فوراً کلیه پرسنل را جمع کرده، آمار بگیرید که کسی جا نماند و بنا به دستور حرکت کنید ( چون کاملا هوا تاریک شده بود و هر کس هر جایی که توانسته بود، در محوطه باز و یا در سنگر های انفرادی و اجتماعی در حال استراحت بودند ). فرماندهان، کلیه پرسنل را بیدار کردند و شروع به گرفتن آمار نمودند، تعدادی که خواب آلود هم بودند غُر میزدند که چرا ما را بیدار کردند، نگذاشتند  بخوابیم، کجا می خواهند ما را ببرند و….؟ طی مدت 10 دقیقه کلیه پرسنل را در قالب گروهان های 1 و 2 و 3 و ستاد گردان، جمع کردند و سپس هر گروهان سه نفر جهت بررسی سنگرها و امکان مختلف مواضع و محل هائی که بچه هایشان مستقر بودند، فرستادند که اگر کسی در گوشه ای دور از چشم و در آن تاریکی خواب هست، بیدار کنند.

 همزمان، صدای حرکت شنی تانک های دشمن نزدیک و نزدیک تر می شد و چون گردان ما از یگان های همجوارمان حدود 2 الی 3 کیلومتر جلوتر رفته بود، احتمال قیچی شدن گردان با عقبه خیلی متحمل بود، لذا پس از آمار گیری کامل و اطمینان از این که کسی جا نخواهد ماند و آمار ها کامل است، آرایش حرکت را به منظور سرعت بخشیدن به حرکت، به صورت ستون تعیین کردم، به طوری که گروهان یکم در جلو، گروهان دوم در وسط و گروهان سوم در انتها.  به معاون گردان، برادر محمدی، هم گفتم: شما به عنوان عقب دار باید مطمئن شوید که کسی عقب نماند، که در آن صورت با سرعتی که باید در حرکت داشته باشیم، هر کس که عقب بیافتد قطعاً مفقود خواهد شد. ضمنا فاصله گروهان ها را از یکدیگر تعیین کردم و خودم هم در قسمت نوک گروهان یکم جهت تعیین مسیر قرار گرفتیم و حرکت را آغاز کردیم. در حالی که صدای شنی تانک ها ی دشمن به وضوح شنیده می شد، ولی تغییر موضع را با سرعت و دقت انجام دادیم. بعد از طی یک کیلومتر به سمت جنوب، 90 درجه به چپ، یعنی سمت شرق و یا سمت رودخانه کارون پیچیدیم. حدود یک کیلومتر که به سمت شرق  می رفتیم، یک مرتبه، فرمانده گروهان دوم با بیسیم به من اطلاع داد که گروهان پشت سریِ ما نیست ؟ گفتم: یعنی چه گروهان سوم نیست؟! گفت: سه نفر را هم برای پیدا کردن آن ها حدود 50 متر به عقب فرستاده ام، برگشته اند و می گویند هیچ آثاری از گروهان سوم نیست. بلافاصله به فرماندهان ابلاغ کردم که توقف کنند و در همان جا بنشینند. به بیسیم چی گفتم: سریعاً، با معاون گردان تماس بگیرید. از برادر محمدی سئوال کردم شما آلان کجا هستید؟ گفت: نمیدانیم کجا هستیم، فقط میدانم که گروهان سوم گم شده و من هم با آن ها هستم؟ و گروهان دوم را هم در جلویمان نمی بینیم ؟ از طرفی، صدای حرکت شنی تانک های دشمن به ما نزدیک هست و هر آن ممکن هست با دشمن درگیر شدیم.

فوق العاده ناراحت شدم. مسئله کوچکی نبود،گروهان سوم که شامل تیم ب 3 نوهد،گروهان سوم گردان امام حسین تیپ 22 خرمشهر و 30 نفر از پرسنل نیروی هوایی می شد، جمعا حدود 200 نفر بودند. با توجه به تهدید موجود از سوی دشمن در حال حرکت به طرف ما، دو راه کار برایم وجود داشت: راه کار اول؛ این که تا پیدا نشدن گروهان سوم، با اعزام دو دسته از گروهان های 1 و 2 به عقب، جهت پیدا کردن آن ها اقدام کنیم. این را ه کار دارای یک ریسک بسیار خطرناک بود و آن این که احتمال محاصره و اسیر شدن کل گردان بسیار زیاد بود. به عبارت دیگر به خاطر پیدا کردن یک گروهان، بقیه گردان هم از دست می رفت. راه کار دوم دوم این که با توجه به اهمیت فوق العاده زیاد و حیاتی زمان، به منظور خروج از منطقه خطر، به معاون گردان برادر محمدی بگویم، ما مسیر را ادامه میدهیم به سمت شرق و شما باید خودتان به سمت شرق بیایید وگرنه اسیر می شوید که ریسک و خطر این راه کار این بود که به نحوی از سلامت و وجود گروهان سوم بگذرم. با یک بر آورد ذهنی، دیدم؛ وجدانم و مسئولیت فرماندهی ام به هیچ وجه نمی پذیرد که گروهان سوم را رها کنیم و به فکر نجات خودمان باشیم ( که راحت ترین کارهم، همین اقدام بود. لذا، تصمیم گرفتم؛ اگر قرار باشد که برای یک گروهان خطر و مشکلی و یا بحث محاصره ای پیش بیاید، برای همه گردان هم پیش بیاید، چون تحت هیچ شرایطی قادر به ادامه مسیر بدون گروهان سوم نبودم، لذا راه کار اول را انتخاب کردم و در حال ابلاغ به گروهان 2 و 1 جهت اعزام نیروهای کاوش به عقب برای یافتن گروهان سوم بودم که گروهبان غلام آزوری که رسته خدمتی او آجودانی بود، پیش من آمد و گفت جناب سرگرد، شما دستوری و یا کاری دارید من انجام دهم، چون ظاهرا مشکلی برای گروهان سوم پیش آمده است؟ گروهبان آزوری، خوزستانی و اهل شهر حمیدیه واقع در 31 کیلومتری غرب اهواز و یکی از پرسنل فعال، علاقمند و زحمتکش گردان بود. با توجه به رسته اش، در واقع درجه دار پرسنلی و در بعضی اوقات هم به عنوان معاون رکن 1 گردان انجام وظیفه می کرد، خستگی و نه گفتن در مرام او وجود نداشت. بعد از این که گردان از منطقه پراکندگی به سمت پل نصب شده بی ام پی و عبور از آن و شروع مرحله یکم عملیات حرکت کردیم، گروهبان آرزوی پیش من آمد و گفت جناب سرگرد! من هم می خواهم با گردان بیایم عملیات . پاسخ دادم: اولاً، که شما باید آمار تلفات پرسنلی گردان را اعم از شهید و یا مجروح را به تیپ ارسال کنی، در ثانی، خدمت شما در همین رکن یکم هم خدمت ارزشمندی است. مجددا تقاضا کرد که اجازه دهم. گفتم: کار و وظیفه شما در منطقه نبرد نیست و در همین منطقه عقبه نبرد است. بالاخره، آنقدر اصرار کرد، که چهره مشتاق و اشک در چشم او، بیانگر صداقت و خواست او برای شرکت در عملیات بود. درخواست او را به شرطی که اقدامات آماری و پرسنلی گردان به مشکل نخورد، پذیرفتم. رئیس رکن 1 هم موافقت کرد که آزوری به طور موقت تا خاتمه عملیات بیت المقدس از رکن 1 منفک گردد. قبل از شروع عملیات یک دستگاه موتور سیکلت تریل، جهت انجام امورات متفرقه و به ویژه پیک در عملیات به گردان واگذار کردند که آن را تحویل آزوری دادم و سازمان عملی او را در گروه متحرک فرماندهی و با همراه ارکان 2 و 3 گردان، تعیین کردم.

برگردیم به بحث جا ماندن گروهان سوم، وقتی آزوری به من گفت که هر کاری دارید، انجام می دهم، متوجه شدم اگر او را با موتور بفرستم عقب، جهت پیدا کردن گروهان 3 نتیجه بهتری خواهد داشت، هم تحرک داشت، هم جدی و پیگیر بود و هم این که تا به نتیجه رسیدن کار و مأموریتش دست از انجام تلاش بر نمی داشت. گفتم: آزوری! سریعاً، با موتور یک کیلومتر میروی عقب، اگر گروهان را پیدا نکردی با احتیاط و دقت کافی  حداکثر تا 200 متری تانک های دشمن جلو میری تا آن ها را پیدا کنی و موقعی که پیدا یشان کردی، سریعا آن ها را نزد ما می آوری، یک نفر درجه دار مخابرات نوهدی به منظور برقراری ارتباط هم با او همراه کردم که عقب موتور نشست، و گفتم آزوری! تا آنها را پیدا نکردی، نزد من برنمی گردی. آزوری گفت: من، آن ها را پیدا میکنم و می آورم پهلوی شما. گفتم: موفق باشی، با توکل به خدا برو. آزوری، با سرعت از ما دور شد. بعد از 10 دقیقه از طریق بی سیم، پرسیدم آزوری! آن ها را پیدا کردی؟ گفت: نه! اصلا آثاری از آنها نیست، در این موقع پرسنل گردان که به صورت ستون گروهانی روی زمین نشسته بودند، مقداری از صحبت های من با آزوری را شنیده بودند و به تدریج به بقیه پرسنل منتقل شده بود، در حالی که تمام فکر و وجودم پهلوی گروهان مفقود شده بود و منتظر جواب آزوری بودم، بچه ‌ها که روی زمین نشسته بودند، با هم طوری پچ پچ می ‌کردند که من هم بشنوم، می‌گفتند: می‌خواهد 2 گروهان و این همه پرسنل را فدای آن گروهان مفقود شده بکند. آن گروهان که رفته، چرا ما هم بیخودی اسیر شویم و… بعضی‌ها هم می‌گفتند: این حرف شما غلط است، آخر چطوری می شود ما برویم و آنها را رها کنیم که به اسارت گرفته شوند. فکر و ذهن من درگیر گروهان سوم بود، این پچ پچ ها و صحبت های پرسنل گردان هم مزید بر علت گردید. در یک لحظه، از درگاه پر کرم خداوند بزرگ و قادر خواستم که خودش فرجی عنایت بفرماید که بچه ها پیدا شوند و نذر هم کردم. صدای شنی های تانک های دشمن به وضوح شنیده می‌شد که ناگهان آزوری تماس گرفت و گفت: جناب سرگرد! پیدایشان کردم. خیلی خیلی خوشحال شدم، و شکر به درگاه خداوند کریم به جای آوردم. به آزوری گفتم: کُل گروهان را با حالت دو می آوری پهلوی ما، که گفتم چشم. حدود 15 دقیقه بعد، آزوری با موتور در جلو و گروهان هم پشت سر آزوری با حالت دویدن به سمت ما آمدند، حدود 50 متر رفتم جلو استقبالشان و از برادر محمدی که در ته ستون و عقب ‌دار بود پرسیدم،چه شد که گم شدید؟ گفت: سر ستون گروهان 3 اشتباه کرد و در آنجایی که باید بعد از طی یک کیلومتر به سمت شرق 90 درجه بچرخیم و برویم به سمت شرق، گروهان 3 مستقیم ادامه داد به سمت جنوب که از دور نیروهای عراقی و سنگرهایشان مشخص بود. لذا متوقف شدیم، وضعیت را بررسی کنیم تا تدبیر و تصمیم لازم بگیریم که موتور سیکلت آقای آزوری با موتور آمد و ما را پیدا کرد، گفتم آمار گروهان سوم کامل هست؟ گفت کامل هست.

     بعد از اطمینان از آمار کامل گردان با سرعت به سمت شرق حرکت کردیم، تا پس از مشخص شدن محل استقرار یگان‌های قرارگاه‌های هم جوار؛ یعنی قرارگاه‌های نصر 2 و3  ما هم در همان خط مستقر شدیم که از جناح ‌های چپ و راست آسیب‌پذیر نباشیم، اما به خاطر این که به علت تاریکی نتوانستیم خط و محل استقرار آنها را پیدا کنیم، لذا مشکل را به تیپ منعکس و کسب تکلیف کردیم،که بعد از بررسی و هماهنگی قرارگاه نصر 5 با قرارگاه نصر قرار شد؛  برگردیم به قسمت غربی ساحل کارون و فردا صبح در روشنایی به محل استقرار جدید اعزام شویم. به همین منظور، چند دستگاه کامیون به طرف ما اعزام کردند که با هماهنگی ‌های مخابراتی آنها را به سمت خود از روی جاده متروکه و قدیمی هدایت کردیم. تعداد کامیون ‌ها نسبت به آمار گردان خیلی کمتر بود، لذا هر کامیون پس از تخلیه پرسنل در ساحل غربی کارون، مجددا به سمت ما بر می گشت و تعدادی دیگر را حمل می کردند. پس از اطمینان از حمل و ترابری کلیه پرسنل گردان ادغامی، و سوار کردن آخرین گروه به کامیون‌ها، من هم سوار کامیون شدم و به ساحل غربی کارون رسیدیم و با آمارگیری مجدد از یگان ها، از صحت آمار پرسنل و کامل بودن آن‌ها اطمینان حاصل کردیم.

 صبح فردا حدود ساعت 0700، هواپیماهای دشمن، بمباران شدیدی روی پل های شناور پی ام پی و سواحل دو طرف آن به عمل آوردند، به طوری که بمب های یکی از هواپیما ی دشمن، در محل عمومی استقرار موقت گردان اصابت کرد که سه نفر از پرسنل گردان مجروح شدند. گزارش مشروحی از عملیات انجام شده را به تیپ 23 ارائه نمودیم و برای گروهبان اکبر دالوند به علت ابراز رشادت و شجاعت فوق العاده و در خطر انداختن کامل جان خود که سهم عمده ای در جلوگیری از وارد شدن ضایعات و تلفات شدید به پرسنل گردان داشت و از آن مهمتر نقش به سزائی در موفقیت و پیروزی گردان در شکست دشمن و تصرف مواضع پدافندی ایفا کرد، تقاضای ارتقاء تشویقی یک درجه، از گروهبان یکمی به استوار دومی، نمودم. اکبر دالوند، با آن فداکاری بی نظیری که انجام داد، که واقعاً کار هر کسی نبود و نیست، نه تنها تمام آن بی انضباطی های زیاد و مکرر خدمت روزانه در پادگان در سال 1358، و نیمه اول سال 1359، (قبل از شروع جنگ) واقعاً تسویه و پاک کرد، بلکه به اندازه تمام سال های بعد و تا پایان بازنشستگی، خدمت سر افرازانه خود را انجام داد. با کمال تأسف، اکبر دالوند به علت بیماری قلبی در دهه 70و اوائل دهه 80 عمل جراحی قلب باز کرد و در اواسط دهه 80 به رحمت الهی به سوی دیار باقی شتافت روحش شاد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده