ستاد فرماندهی نیروهای مسلح عراق1، روایتگر شکست ماشین جنگی صدام حسین
با آغاز تهاجم گسترده ارتش بعث به خاک ایران و به رغم جنگ رسانه ای – تبلیغاتی نظام عراق در القای وعده پیروزی و تحقق رویاهای صدام حسین ، تلفات و خسارت های ماشین جنگی عراق، حکایت دیگری از واقعیت های صحنه میدانی روایت می کرد.پیش روی برق آسای دشمن، حجم گسترده ویرانی، جرائم جنگی و جنایات ضد بشری ارتش بعث و مزدوران سپاه عراق، واکنش غیر قابل انتظار مدافعان مرزهای کشور، یگان های مسلح ارتش، سپاه و نیروهای داوطلب مردمی را در پی داشت؛"عکس العملی ورای ظرفیت های متعارف و پیش بینی شده از توانایی های سخت افزاری و نرم افزاری "

 خطای استراتژیک صدام حسین، در قالب اشتباه محاسباتی فرماندهی نیروهای مسلح عراق در ارزیابی توان مقاومت و واکنش نیروهای سه گانه ارتش، نادیده گرفتن نقش عوامل ملی و مذهبی در حفظ ارادة تثبیت، دفاع و تنبیه متجاوز و در نهایت نقش عوامل معنوی در رهبری فکری فرماندهی نظامی قابل نقد و بررسی است.

آمار تلفات و خسارت های ارتش متجاوز، مستند به بیانیه های ستاد فرماندهی ارتش عراق، آن روی سکه جنگ، حکایت آمال بر باد رفته و نقش بر آب، خیالات خام و باطل صدام حسین، رئیس جمهور و فرماندهی نیروهای مسلح عراق را روایت می کرد.

آنجا که سودای سردار قادسیه رنگ می بازد، نه تصرف فاو و مجنون، نه آزادسازی خرمشهر، نه شکست حصر آبادان، که فردای 31 شهریور؛ همزمان با نخستین پاسخ های کوبنده نیروی هوایی در عملیات تاریخی " کمان99 " در تاریخ ثبت گردیده است.

آری مقاومت فرزندان این سرزمین از مرزهای تاریخی کشور، چنان ابعاد گسترده ای یافت که حقایق مستند به اعلان های رسمی، صادره از ستاد فرماندهی ارتش بعث، از تلفات و خسارت های سنگین دشمن متجاوز در صحنه درگیری، کاخ ریاست جمهوری عراق را بر آن داشت با اعلام پذیرش قطعنامه 479 شورای امنیت، ششم مهر1359 تنها یک هفته پس از آغاز تهاجم، به آتش بس تن دردهد.

آری به راستی در مراحل سه گانه تثبیت، اخراج و تنبیه متجاوز آنچه زودتر از دیگری نمود عینی یافته و سردمداران رژیم بعث را از کرده خود پشیمان نمود؛ تجسم روحیه شکست ناپذیری مدافعان این آب و خاک و به تبع آن خسارت های هنگفت دشمن متجاوز، در ابتدای جنگ برشمرده می شود.

تلفات و خسارت های اولیه دشمن متجاوز، مقدمه ای بر فرآیند فرسایش جنگ

آنگونه که گفتیم، با طلوع آفتاب نخستین روز پائیز 1359، بر ادعاهای گزاف سردمداران رژیم عراق و در رأس آنها توهم تسلط بر پایتخت و کنفرانس خبری تهران(!) یک هفته بعد از شروع تجاوز، ، قلم بطلان کشیده شد.

توقف ماشین جنگی عراق، تلفات سنگین و خسارت های جبران ناپذیر لشگرهای زرهی نیروی زمینی، جنگنده ها و بالگردهای نیروی هوایی و نابودی مطلق و بی اثر شدن نیروی دریایی دشمن متجاوز، حکایت از آینده غیرقابل پیش بینی جنگ و روند فرسایشی تثبیت، دفاع و تنبیه متجاوز در الگوی فرماندهی سیاسی – نظامی ایران داشت.

با نگاهی به آمار، آهنگ فروغلطیدن ارتش بعث در روند تدریجی فرسایش و تحلیل و در پایان، شکست در تحقق آمال و وعده های فرماندهی سیاسی – نظامی نیروهای مسلح عراق را مرور کرده ایم.

شایان ذکر است که این آمار،  برگرفته از بیانیه های ستاد فرماندهی نیروهای مسلح عراق از شماره 54(صادره در تاریخ 9/7/1359) الی74(صادره20/7/1359) و به عبارتی آمار اعلام شده خسارت دشمن2 در مناطق عمیاتی محدود3، ظرف تنها11 روز بوده، در همین حال، قطع به یقین تلفات و خسارت های نیروهای متجاوز، بیشتر از ادعای رسمی رسانه ای دیکتاتوری بعثی عراق بوده است.

شماره بیانیه-تاریخ

تلفات انسانی

مجروح

مفقود

تانک/نفربر/توپ

ادوات جنگی

54-9/7/1359

9

27

8

7/

6

56-10/7/1359

16

24

3

7/4

12

58-11/7/1359

17

48

12

4/5/1

6

59-12/7/1359

4

17

 

3/

7

60-13/7/1359

5

16

 

-/-/1

4

62-14/7/1359

16

23

3

3/-/2

4

65-16/7/1359

5

23

 

3/

2

66-16/7/1359

2

11

 

 

 

67-17/7/1359

3

14

 

-/1/-

2

68-17/7/1359

6

15

 

-/1/1

2

69-18/7/1359

3

8

 

 

2

70-18/7/1359

3

11

 

1/-/-

3

71-19/7/1359

3

8

 

2/1/-

 

72-19/7/1359

2

11

 

2/-/-

2

73-20/7/1359

6

14

 

/-/1

3

74-20/7/1359

8

16

 

2/-/-

1

آمار نهایی

108

297

26

34/12/6

54

 

 

بخش هایی از بیانیه های ستاد فرماندهی نیروهای مسلح عراق(شماره های مورد استناد در این نوشتار)، به انعکاس عملیات پیوسته و وسیع نیروی هوایی جمهوری اسلامی در عمق استراتژیک خاک عراق، اختصاص دارد، خسارات وسیع و انهدام زیرساخت های نظامی رژیم بعث، در قالب پیش درآمد شکست نظامی ارتش عراق و استراتژی مبتنی بر تهاجم برق آسای زمینی قابل نقد و بررسی است.

پنهان سازی آمار تلفات نظامیان و خسارات وارد شده به پایگاه های ارتش بعث، جعل حقایق صحنه درگیری و ارائه آمار دروغین تلفات غیر نظامی بمباران های هوایی ایران، در جهت قلب واقعیت، وارونه جلوه دادن ژئوپلتیک جنگ و استنکاف از پذیرش شکست استراتژیک صدام و حامیان منطقه ای وی و در راستای تهییج افکار عمومی و اهداف رسانه ای ارزیابی می شود.4

پذیرش واقعیت شکست، که هشت سال اصرار بر انکار آن، هزینه های گزاف بر دوش دو ملت مسلمان همسایه تحمیل و پایه های بسط نفوذ و تهاجم قدرت های بین المللی در منطقه خلیج فارس را بنیاد گذارد.

 

1- قيادة العامة للقوات المسلحة

2- تلفات و خسارات دشمن در اثر آتش متقابل نیروهای ایرانی.

3- در این آمار خسارات دشمن در غیر صحنه درگیری، لحاظ نشده است.

درگستره جغرافیایی، تهاجم اولیه ارتش بعث، نوارمرزی غرب و جنوب غرب کشور را شامل می شد.

4- درجهت حفظ امانت در ترجمه، آمار کشته های غیر نظامی(به ادعای ستاد نیروهای مسلح)عراق، در جدول آماری ما لحاظ نشده است.

ترجمه و تنظیم: ستواندوم وظیفه مهدی دژن

تجزیه و تحلیل:

آمار ارائه شده در جدول فوق، برگرفته از کتاب "الحرب العراقیة الايرانية، يوميات و احداث – جنگ ایران و عراق، روز شمار وقایع" می باشد. هرچند به طور طبیعی و علی القاعده، این آمار که بیانگر تلفات و ضایعات ارتش عراق است، نمی تواند قرین به صحت باشد و احتمالاً به صورت حداقلی بیان گردیده، اما باز هم نشان می دهد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در آغازین روزهای تجاوز عراق، با انجام عملیات تأخیری، تلفات و ضایعات قابل توجهی را به دشمن بعثی وارد کرده و موفق گردیده اند حرکات متجاوز را کند و در بعضی نقاط متوقف نمایند.

اعلامیه های موجود، بیانگر این است که در بعضی از نقاط جبهه و مناطق عملیاتی، نیروهای خودی ضمن اجرای عملیات تأخیری، تک های ایذائی و ممانعتی را نیز علیه دشمن به اجرا درآورده اند. به عنوان نمونه اطلاعیه شماره54 مورخ 9/7/1359 ارتش عراق اعلام می دارد که نیروهای ایرانی در این روز، علیه ارتش عراق دست به تهاجم زده، 9 نفر از آنها را کشته، 27 نفر را زخمی نموده و هشت نفر را نیز اسیر کرده اند. همچنین هشت دستگاه تانک و شش دستگاه سایر تجهیزات دشمن نابود شده است.

به طور کلی، همان گونه که گفته شد، این آمارها نشان می دهد که برخلاف تصور عده ای که فاقد درک صحیح و علمی از تاکتیک های نظامی هستند، ارتش، با همراهی سپاه پاسداران و نیروهای مردمی توانسته است با اقدامات منطبق با اصول و قواعد رزم، حرکت دشمن را کند و حتی در زمین های نامناسب متوقف نموده و زمان لازم را برای تجدید قوا و سازمان و نیز کسب آمادگی جهت آفند متقابل فراهم نمایند.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده