سال اول جنگ؛ ارتش و سازماندهی دفاع
بخش سوم: اسناد طرح عملیاتی دفاعی ابوذر برای مشاهده اسناد به ادامه مطلب مراجعه کنید.
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده