سال اول جنگ؛ ارتش و سازماندهی دفاع
تجاوز ارتش بعث عراق به ایران اسلامی در شرایطی اتفاق افتاد که کشور در اوج نابسامانی های سیاسی و نظامی به سر می برد. ساختار سیاسی جدید، هرچند پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه استقرار یافته بود، اما شرایط و ویژگی های عمدتاً اجتناب ناپذیر پس از وقوع هر انقلابی که ناشی از فروپاشی نظم پیشین و عدم قوام و انسجام کامل نظم جدید است، از میزان کارآمدی دو نهاد و سازمان اصلی درگیر جنگ، دستگاه دیپلماسی و ارتش، به میزان زیادی کاسته بود و این، دقیقاً همان چیزی بود که دشمن دیرینه، سال ها مترصد آن بود.

به هر حال کاهش قدرت دفاعی و توان رزمی قوای مسلح و نیز فقدان کارایی لازم در دستگاه دیپلماسی کشور [از زمان پیروزی انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران شاهد حضور پنج وزیر در این وزارتخانه بوده است. مضافاً بر این که تعداد قابل ملاحظه ای از مسئولین و کارشناسان مجرب این وزارتخانه در عرصه دیپلماتیک، به دلیل وابستگی بیش از حد به نظام سابق، از این وزارتخانه کنار گذاشته شده بودند]، موجب گردید تا قدرت بازدارندگی کشور قادر به پیش گیری از تجاوز دشمن نباشد و جنگ تحمیلی آغاز شد.

در چنین وضعیت و اوضاع و احوالی، ارتش جمهوری اسلامی ایران که دارای فرماندهان و افسرانی متعهد، مومن، میهن پرست، آموزش دیده و مجرب از یک سو و تجهیزات پیشرفته و به روز در نیروهای سه گانه، از سوی دیگر بود، پا به میدان جهاد و شهادت و دفاع از کشور نهاد و با آماده کردن طرح های متناسب با چنان وضعیتی و به کار گیری کلیه امکانات و نیروهای نظامی و مردمی، توانست دفاع موفقی را در مقابل متجاوز، سازماندهی نموده و شکست خفت باری را در همان سال اول جنگ بر دشمن وارد سازد. به یقین، اگر هوشمندی و تعهد و ایمان فرماندهان و سایر کارکنان ارتش برای طرحریزی و اجرای طرح های دقیق دفاعی نبود، دشمن متجاوز در همان ماه ها و بلکه روزهای ابتدایی جنگ به اهداف خود دست می یافت و سرنوشت جنگ به گونه ای دیگر رقم می خورد.

با ارج نهادن به مجاهدت همه نیروهای نظامی و مردمی کشور، باید پذیرفت که چارچوب و قالب اصلی سازماندهی دفاع در برابر متجاوز، ارتش جمهوری اسلامی ایران و به ویژه نیروی زمینی برخوردار از فرماندهان و افسران مومن و مجرب بوده است.هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در نظر دارد در ایام هفته دفاع مقدس، اسناد و مدارک و مقالاتی را منتشر نماید که بیانگر محوریت ارتش و نیروی زمینی در سازماندهی دفاع در برابر متجاوز می باشد.لازم به ذکر است که این مقالات و اسناد و مدارک به طور مستمر تحت عنوان «سال اول جنگ؛ ارتش و سازماندهی دفاع» انتشار خواهد یافت.امید است؛ کاربران گرامی پایگاه اینترنتی هیئت معارف جنگ ضمن بهره برداری مفید از این مطالب، نقطه نظرات خود را نیز ارسال نمایند.    

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده