معرفی کتاب – یک نامه یا اعتراف تاریخی!
جنگ تحمیلی و حماسه جاویدان دفاع مقدس، روایت صفحات گلگون تاریخ این سرزمین، روزشمار برگ های زرین سال های ایثار، جهاد و شجاعت و کارنامه پرافتخار مردمان این آب و خاک در میدان های دفاع از حق، شرافت و آزادگی است.26شهریور1359، صدام حسین رئیس جمهور عراق، در مجلس ملی آن کشور، مقابل دوربین خبرگزاری های بین المللی قرارداد حل اختلافات دو جانبه میان عراق و همسایه شرقی؛ ایران (قرارداد1975 الجزایر) را پاره می کند. پنج روز بعد با تهاجم گسترده و همه جانبه ارتش بعث آتش طولانی ترین جنگ قرن بیستم میان دو کشور شعله ور شده است.

آنچه بی شک محور زیاده خواهی های صدام حسین را شکل می دهد و از 31 شهریور 1359(نخستین روز تهاجم همه جانبه ارتش بعث)، تا 27 تیر1367(اعلام رسمی پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی کشورمان)، رژیم بعث عراق و حامیان منطقه ای  صدام را به سرازیر شدن دلارهای نفتی در بانک های نظام سرمایه داری بین المللی ناگزیر، کارتل های غیر قانونی بازارهای سیاه تسلیحات را سرمست  و خون های پاک بی گناهان را در جای جای این سرزمین بر سریر خاک جاری ساخت؛

 زیرپا گذاشتن قوانین بین الملل در جهت" الغای مفاد قرارداد حل و فصل اختلافات دو جانبه و تعیین حدود مرزی دو کشور همسایه(قرارداد1975 الجزایر)" بود.

تحقق این هدف، با ارتکاب جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در جبهه های جنگ و مناطق شهری و روستایی، فصلی تاریک در کارنامه سازمان ملل و شورای امنیت به عنوان حافظ، ناظر و مدافع صلح و قوانین بین الملل و منادیان دفاع از حقوق بشر برجای گذارده است.

در یک تعریف پذیرفته شده، ناتوانی رژیم بعث در تحقق وعده های گزاف صدام در آنچه وی قادسیه نامید، شکست روشن دشمن متجاوز و پیروزی بزرگ ملت در سیاهه تاریخ تهاجم جنایتکاران است :

حقیقتی به اعتراف صدام حسین در نامه 14 اوت 1990 میلادی به ریاست وقت جمهوری اسلامی ایران.

معرفی کتاب:

متن نامه های مبادله شده بین رؤسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق

" متن نامه های مبادله شده بین رؤسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق " مجموعۀ مکاتبات روسای جمهور وقت دو کشور؛ آیت الله هاشمی رفسنجانی و صدام حسین، در پایان جنگ، روایتی از عجز و شکست دشمن و حقایق و ناگفته های هشت سال دفاع مقدس، اسناد مدون تاریخ مکتوب دو کشور، در قالب کتابی به همین عنوان در اختیار علاقه مندان تاریخ و پژوهشگران عرصه دفاع مقدس قرار گرفته است.

کتاب، از انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه در1369 منتشر و در پنج نوبت تجدید چاپ گردیده است.

در جهت روشن شدن زوایای تاریخ سیاسی جنگ، روایت فتح و حماسه پر افتخار مدافعان مرزهای تاریخی ایران، مطالعه اسناد رسمی دولت متجاوز به ویژه مجموعه مکاتبات صدام حسین رئیس جمهور عراق هنگامه تجاوز به کویت، انعکاس استیصال و پشیمانی ارکان حزب بعث از تهاجم ناجوانمردانه به کشور مسلمان همسایه، روایت دست اولی از تاریخ دفاع مقدس به دست می دهد.

در زیر بخش هایی از نامه 14 اوت 1990میلادی(23 محرم 1411 هجری) صدام حسین، آخرین مکاتبات سران مسئول دو کشور در جهت حل مسائل مرتبط با جنگ هشت ساله(تمکین به مفاد قرار داد1975 الجزایر و اعلام آمادگی برای آزادی اسرای کشورمان و اعتراف صریح به شکست تهاجم بعثی) از صفحات 63 تا 65 کتاب اقتباس گردیده است.

…. به عنوان بازده گفتگوهای فی مابین که به طور مستقیم از نخستین نامه ما مورخ 21/4/90 تا آخرین نامه شما مورخ8/8/90 به طول انجامید تصمیمات زیر را اتخاذ نمودیم:

  1. با پیشنهاد شما مندرج در نامۀ جوابیۀ هشتم اوت1990 که توسط آقای برزان تکریتی نماینده ما در ژنو از نماینده شما دریافت شد و ناظر بر لزوم مبنی قرار دادن عهد نامه1975 می باشد، ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه 30 ژوئیه 1990 ما، به ویژه در مبادله اسرا و بندهای 6 و7 قطعنامه598 شورای امنیت، موافقت می شود.
  2. بر اساس بند یک این نامه و مندرجات نامۀ 30 ژوئیه 1990، ما آماده ایم هیئتی را به تهران اعزام کنیم و یا هیئتی از سوی شما به بغداد سفر کند تا ضمن تهیه موافقت نامه های مربوطه، موجبات امضای آن را در سطحی که مورد توافق قرار می گیرد را فراهم نمایند.
  3. به نشانه حسن نیت، ما عقب نشینی خود را از روز جمعه هفدهم اوت1990 آغاز کرده، نیروهای خود را از مناطق رویاروی شما در طول مرز فرا خواهیم خواند.
  4. مبادله فوری و همه جانبه اسرای جنگ به هر تعدادی که در عراق و ایران در اسارت به سر می برند…. ما آغاز گر این اقدام خواهیم بود و از روز جمعه17/8/1990 به آن مبادرت خواهیم کرد.

با این تصمیم ما دیگر همه چیز روشن شده و بدین ترتیب همه آنچه را که می خواستید و برآن تکیه می کردید تحقق می یابد و دیگر اقدامی جز مبادله اسناد باقی نمی ماند.

تهیه و تنظیم : ستواندوم وظیفه مهدی دژن

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده