پرسش و پاسخ – چرا برای خنثی کردن مین از نیروی انسانی استفاده می شد؟ آیا روش دیگری وجود نداشت؟
پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

میادین مین کارگذاشته در منطقه نبرد با نیروی انسانی پاک سازی می شود و اصولاً در زمان حمله برای ایجاد معبر در میادین مین چاره ای جز استفاده از نیروی انسانی نیست. ولی اگر منظورتان این است که انسان ها را داخل میدان مین می فرستادند و یا افراد را از روی مین رد می کردند، که در بعضی مواقع شایع می شد، خیر؛ چنین دستوری هرگز صادر نشده و هرگز کسی نگفته روی مین بروند. اما موارد کمی پیش آمده است که در بحبوحه جنگ و در آن هیجان نبرد هنگامی که یگانی به واسطه برخورد با میدان مین متوقف شده و تلفات می داد افرادی به صورت داوطلبانه برای جمع آوری مین و ایجاد معبر می رفتند تا راه را برای عبور یگان مربوطه باز کنند؛ و شاید به دلیل کمبود زمان و برای لو نرفتن عملیات و از دست دادن فرصت، بسیار نادر به صورت تعجیلی و با کمترین امکانات و با ایثار به عملیات استشهادی مبادرت می ورزیدند. اما اینکه کسی دستور بدهد که شما بروید و با بدن هایتان میدان مین را پاک کنید، چنین چیزی نبوده است.

منبع:سایه های نور، عباس تقیان پور، هیئت معارف جنگ شهیت صیاد شیرازی، 1393، صفحه  38الی 39

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده