پرسش و پاسخ – ما در جنگ در چه عملیات هایی شکست خوردیم و به چه علت؟ و چرا فقط به پیروزی ها توجه می کنید و از شکست ها یاد نمی شود؟
پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

در طول هشت سال دفاع مقدس صدها عملیات کوچک و بزرگ در زمین و هوا و دریا انجام گرفت. طبیعتاً تعدادی از این عملیاتپ ها پیروز بوده و تعدادی هم ناموفق. اگر بخواهیم عملیات های مهمی که در آن موفق نشدیم را نام ببریم می توان به عملیات 23مهر، عملیات نصر، عملیات کرخه کور، عملیات والفجر مقدماتی، والفجر1، عملیات رمضان، بدر، خیبر، کربلا4 اشاره کرد.اما علت عدم این موفقیت ها چه بوده است، برمی گردد به تقویت ها و حمایت های گسترده و بی دریغی که از عراق می شد و یا اشتباهات تاکتیکی که نیروهای خودی می کرد، که بیشتر ناشی از عدم برآوردهای دقیق بر اساس فقدان اطلاعات کامل از دشمن بود. بالأخره نیروهای ما هم اشتباه داشتند و نمی شود گفت که اشتباه نمی شد؛ بالعکس عراق به دلیل حمایت های بی دریغ اطلاعاتی غرب و شرق، در مواردی از حملات و عملیات نیروهای ایران اسلامی مطلع می گردید.اما می پرسید چرا فقط به پیروزی ها توجه می کنید و از شکست ها یاد نمی شود؟دلیلش این است که در این کلاس ها با فرصت کمی که داریم، عملیاتی که ناموفق بود را فقط نام بردیم. ولی نقاط قوت جنگ و آن پیروزی های بزرگی که نیروهای ما را به نتیجه رساندند و باعث پیروزی در بیرون راندن دشمن از سرزمین مان و شکست نهایی دشمن شدند و ذکر آن موجب افتخار و غرور ملی ما می شود را بیان می کنیم.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده