معرفی کتاب – عملیات نصر، مرحوم سرهنگ ستاد سید یعقوب حسینی
این کتاب توسط مرحوم سرهنگ ستاد سید یعقوب حسینی به رشتۀ تحریر در آمده و 24 سال بعد توسط امیر سرتیپ دوم ستاد نجاتعلی صادقی گویا مورد مطالعه، بررسی، ویرایش و تنظیم مجدد قرار گرفته و توسط هیئت معارفجنگ و انتشارات ایران سبز به چاپ رسیده است.بنا به گفتۀ ویراستار مدارک، مکاتبات، خاطرات و اظهارنظرهایی که در کتابهای این نویسنده محترم آمده است، بیانگر چگونگی بخش مهمی از فعالیتها، اقدامات ستادی و اجرایی یگانهای نظامی میدان رزم در آن زمان است که از بایگانیهای غیرقابل دسترس دیگران خارج گشته و به ملت ایران برای ماندگاری در تاریخ و بهرهبرداریهای متنوع ارائه شده است.

این کتاب‌ با هدف‌های پژوهشی، تاریخی نظامی برای پژوهشگران، علاقمندان، کارشناسان، افسران، مدیران مراکز و دانشگاه‌های نظامی تدوین و انتشار یافته است.در این کتاب مدارک کلیه برآوردها، طرحها و دستورات عملیاتی مربوط به عملیات نصر که با محوریت لشکر 16 قزوین اجرا شد به انضمام فهرست پيام‌ها، دستورات و هدايت عمليات و خیلی از موارد مرتبط آورده شده است.کتاب عملیات نصر در پنج قسمت تدوین و در بیش از 480 صفحه به چاپ رسیده و با پيام حضرت امام خميني (ره) در رابطه با عمليات نصر و نمایه و نیز نقشه های مربوط به عملیات پایان می پذیرد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده