پرسش و پاسخ-علمی ترین عملیات، مهم ترین عملیات، کلیدی ترین عملیات کدام است؟
پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

البته هرکدام از مسئولین در این زمینه نظرات خاص خودشان را دارند. اما از نظر هیئت معارف جنگ علمی ترین عملیات که تمام اصول جنگ و قوانین آن رعایت شده، عملیات فتح المبین بوده است.مهم ترین عملیات استراتژیک عملیات بیت المقدس بوده که منجر به آزادسازی بزرگترین شهر استراتژیک، یعنی خرمشهر گردید.دو عملیات را می شود کلیدی ترین عملیات بیان کرد. اولی عملیات ثامن الائمه که در آن حصر آبادان شکسته شد و دومی عملیات طریق القدس که طی آن جبهه پیوسته دشمن در خوزستان شکسته شد و درواقع میدان نبرد به دو قسمت تجزیه گردید که بعدها عملیات فتح المبین در شمال و بیت المقدس در جنوب غربی این منطقه انجام گرفت و آغاز پیروزی های بعدی بود و به رزمندگان اسلام اعتماد به نفس داد که اگر این دو عملیات نبود، این پیروزی های بزرگ شاید نصیب نمی شد.
منبع:سایه های نور، عباس تقیان پور، هیئت معارف جنگ شهیت صیاد شیرازی، 1393، صفحه  36

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده