معرفی کتاب – نبردهای صحنه عملیاتی غرب، سید یعقوب حسینی
از آغاز جنگ،صحنه عملیات جنگ تحمیلی به دو منطقه کاملا مستقل تقسیم گردید که منطقه جنوب غربی شامل مناطق مرزی استان خوزستان و جنوب استان ایلام به نام منطقه عملیات جنوب و منطقه غربی و شامل مناطق مرزی شمال استان ایلام، استان کرمانشاه، استان کردستان و استان آذربایجان غربی به نام منطقه عملیات شمال غرب نام گذاری شد.

مناطق نبردی که در این جلد از کتاب تاریخ جنگ تحمیلی حوادث آن مورد بررسی قرار میگیرد به ترتیب از جنوب به شمال عبارتند از: منطقه ایلام،منطقه کرمانشاه، منطقه کردستان، منطقه آذربایجان غربی و قبل از آغاز بررسی حوادث جنگ یادآوری این نکته نیز ضروری است که حداقل در دو سال اول جنگ منطقه اصلی نبردها عمدتا محدود به منطقه مرزی ایلام و کرمانشاه بود و نقطه مرکزی برخوردها در حوالی شهرهای مهران، صالح آباد، نفت شهر و سومار و قصر شیرین قرار داشت، ولی به تدریج که مدت زمان جنگ طولانی شد دامنه نبردها به سمت مناطق شمالی گسترش یافته و به حوالی مریوان در کردستان و پیرانشهر در آذربایجان غربی کشیده شد.

این کتاب در دو فصل تدوین گردیده که هر فصل شامل چند بخش است، در بخشهای فصل اول وضعیت عمومی منطقه نبرد در آغاز جنگ، پیشروی نیروهای متجاوز عراق در سرزمین ایران، متوقف کردن پیشروی نیروهای متجاوز و پدافند در غرب و خاطراتی از تعدادی از رزمندگان این عملیات بیان شده است.

در فصل دوم عملیات های آفندی در سالهای1359و1360و1361 از جمله عملیاتهایی مانند عملیاتهای آفندی عاشورا، تنگ حاجیان، بازی دراز قوچ سلطان (خیبر)، شیا کوه و مسلم بن عقیل و خاطرات تعدادی از رزمندگان از این عملیاتها به رشته تحریر در آمده است.

این کتاب توسط مرحوم سرهنگ ستاد سید یعقوب حسینی به   تحریر در آمده و توسط سرتیپ دوم ستاد صادقی گویا ویراستاری و تنظیم شده است.

در پایان کتاب نمایه و همچنین تعدادی از نقشه های عملیاتی نیز آمده است.

برای تهیه کتاب با شماره تلفن 22488756تماس حاصل فرمایید.

معرفی تجاری کتاب:

نام کتاب:نبردهای صحنه عملیاتی غرب

نویسنده:سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی

چاپ اول:1395

شمارگان: 2000 نسخه

ناشر:انتشارات ایران سبز – تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده