حافظان بیت المال
رعایت حقوق بیت المال «شهید علی صیّاد شیرازی» شهید صیّاد شیرازی در قضیّة گرفتن زمین و در ساخت آن هیچ اطّلاعی نداشت. مجوّز ساختنش را من رفتم بگیرم. شهردار ناحیه می گفت غیر ممکن است که خود صیّاد در جریان نباشد و من توضیح دادم که اگر ایشان بفهمد، ابداً قبول نخواهد کرد.

از مواردی که رعایت می کرد حقوق بیت المال بود. من شاهد بودم که از منطقه با من که در دفتر ایشان بودم، تماس می گرفت و می گفت مثلاً 3 دقیقه با مشهد با پدرم صحبت تلفنی کرده ام. ما در طول این مدّت یادداشت می کردیم تماس های شخصی اش را و ما موظّف بودیم سر ماه جمع بندی کنیم و پولش را از محل حقوق وی کسر کرده و به حساب بیت المال واریز کنیم و رسید همة این پرداختها هم وجود دارد.

در مورد ساده زیستی شهید هم وی یک پیکان داشت در حالی که دهها ماشین مدل بالا در اختیار ما بود، امّا ایشان پرهیز می کرد و می گفت کار های شخصی را با ماشین شخصی ام پیگیری کنید. 1

********************

شهید صیاد شیرازی از عمل کنندگان به کلام نورانی امیر مؤمنان علی (ع) است، آنجا که حضرت می فرماید:

«خدا شما را رحمت کند! پس بشتابید به سوی آباد کردن خانه ایی که شما را به آبادانی آن فرمان دادند و تشویقتان کرده، به سوی آن دعوت کرده اند، و با صبر و استقامت نعمت های خدا را بر خود تمام گردانید و از عصیان و نافرمانی کناره گیرید که فردا به امروز نزدیک است.

وه! چگونه ساعت ها در روز، و روز ها در ماه، و ماه ها در سال، و سال ها در عمر آدمی شتابان می گذرد؟؟!»2

پانوشته ها:

1-«سرهنگ حسن کلانتری» رئیس دفتر سابق شهید / صیّاد دلها / ص 70

2-نهج البلاغه / خطبه 188

منبع: حافظان بیت المال،امین محمود جانلو،انتشارات زهیر،1381

استخراج و تنظیم: گروهبانیکم وظیفه شایان کارگذار، زیر نظر مدیریت سایت

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده