با خاطرات صیاد (2)
... شروع کردم به آموزش دادن، یک دفعه دیدم این سرلشکر آمد وسط ما و گردان و گفت: نه! سرکار ستوان! تفنگت را بده. من کمی دمغ شدم. معنی اش این بود که درست انجام نمی دهی. اما من طبق آموزش انجام می دادم.

بعد شروع کرد به انجام حرکت عمودی. آموزش سخمۀ کوتاه بود. من دیدم غلط انجام می دهد. می خواست از من تایید بگیرد. گفت مگر اینطور نیست، سرکار ستوان؟! من هم گفتم خیر تیمسار! …                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                    برای شنیدن فایل صوتی کامل خاطره اینجا کلیک کنید.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده