گفتگو با مادر و خواهر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی
نقش شگفتانگیز تعلیم و تربیت در زندگی انسان بر هیچ خردمندی پوشیده نیست. شکوفایی استعدادها و ارزشهای والا بر تعلیم و تربیت مبتنی است و انسانشدن انسان و وصولش به کمال نهایی، همه مرهون تعلیم و تربیت صحیح است و گاه تعلیم و تربیت به اندازهای ارزشمند و با اهمیت تلقی شده است که انسانهای نمونه و معلمان و مربیان معصوم مکتب اسلام، جان خود را فدای آن کردهاند. هنگامی که فضای خانه آمیخته با ارزشهای معنوی باشد و والدین نیز ارزشهای الهی و تکالیف دینی را جدی بگیرند، فرزندان نیز به طور غیرمستقیم از این فضا متاثر شده و علایق معنوی و دینی در آنها پرورش مییابد و انسانهای شایسته ای می شوند که میتوانند الگویی شایسته برای نسلهای آتی باشند. مشروح گفت گو را در ادامه مطلب دنبال کنید.

http://www.noorportal.net/1/61/62/61080.aspx

 

 

 

 

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده