پرسش و پاسخ-چرا جنگ به این وسعت بر سر یک شهر یا یک رودخانه سر گرفته است؟
پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدرعرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟

یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشرنمائیم. 

پاسخ:

اگر به علل حمله ارتش صدام به کشور ما ـ که قبلاً گفته شد ـ دقت کنید، متوجه می ­شوید که این جنگ بر سر یک رودخانه یا یک شهر نبوده است. اهدافی که صدام اعلام کرده بود و اهدافی که کشورهای فرامنطقه ­ای برایش دیکته کرده بودند خیلی فراتر از اینها بود. آنها ضمن جدا کردن خوزستان درصدد براندازی کل نظام بودند، لذا تمامیت ارضی ما که جزو منافع ملی و ناموس هر کشور محسوب می ­شود هدف قرار گرفته بود.

از طرفی اعتقادات مذهبی ملت ما این اجازه را نمی داد که بنشیند و نظاره ­گر باشد. وقتی که ما می­ گوییم هیهات من الذله ـ که یک مفهوم جهانی دارد ـ یعنی این که ما زیر بار هیچ ذلتی نمی ­رویم. این را اسلام، قرآن و آیین ما به ما آموخته است. حال ملت ما به سادگی اروندرود را بدهد و بعد خرمشهر را از دست بدهد! آیا با این تفکر کشوری برای ما باقی مانده بود؟

منبع:

سایه های نور، عباس تقیان پور، هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی، 1393، صفحه  26

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده