پرسش و پاسخ-آیا برخی تفکرات افراطی در اوایل انقلاب را، در شروع جنگ مؤثر می ­دانید؟
پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

پاسخ:

این هم یک نظریه است که می ­گویند بعد از انقلاب تفکرات افراطی که در ایران مطرح می ­شد باعث جنگ گردید. البته تفکرات افراطی به صورت ناخودآگاه در جامعه مطرح می ­شد و خواسته و نظر حضرت امام(ره) نبود. روش حضرت امام(ره) حفظ کشور و انقلاب اسلامی بود و به فکر بازسازی همه­ جانبه کشور بودند، چه از نظر سیاسی و چه از لحاظ رفاه مردم و معیشت مردم و کلاً رشد معنوی، اقتصادی و اجتماعی مردم. منتها دشمنان به خاطر این که این تفکر را از بین ببرند، جنگ را بر ما تحمیل کردند.

در هر حال هرچند تفکرات افراطی اوایل انقلاب، به نحوی شاید کم، باعث ارعاب بعضی از کشورهای منطقه گردیده بود و می ­توانست بهانه­ ای برای جنگ قرار گیرد، لیکن دقت در رخدادهای آن زمان و تجزیه و تحلیل مسائل این واقعیت را آشکار می­ سازد که در هر صورت کشورهای استکباری تحمل انقلاب اسلامی را نداشته و خواه ناخواه برای سرکوب نظام نوپای اسلامی ما و جلوگیری از نفوذ و توسعه آن به هر ترتیبی که بتوانند تلاش خواهند کرد، حتی با تحمیل جنگ که به آن نیز اقدام کردند، ولی با عنایات خاص خداوند موفق نشدند.

منبع:

سایه های نور، عباس تقیان پور، هیئت معارف جنگ شهیت صیاد شیرازی، 1393، صفحه 24و 25

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده