استاد ارجمند جناب آقای آذربون
همرزم ارجمند، استاد گرامی هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی جناب آقای آذربون، خواهشمندیم نتیجۀ بازدید خود از سایت معارف جنگ را در جلسۀ سیاست گذاری ارائه فرمائید. قبلاً از اقدام شما متشکریم.

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده