عقابهای عملیات مروارید
بزرگ ترین عملیات آفندی و ایذایی نیروی هوایی چگونه انجام شد؟ مرضیه نظری بامداد هفتم آذر ماه سال 1359، به دستور فرماندهی عملیات، خلبانان شجاع نیروی هوایی ماموریت داشتند تا در عملیاتی بزرگ هدفهای دریایی را در منطقه عملیاتی خلیج فارس منهدم کنند.

"عملیات مروارید " توسط دریادلان نیروی دریایی و برای حفظ سیادت جمهوری اسلامی بر آب های گرم خلیج فارس آغاز شده بود و ماموریت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی یگان های عمل‌کننده در دریا بود. هماهنگی های لازم قبلاً صورت گرفته بود. در سالن توجیه، افسر اطلاعات و عملیات برای خلبانان توضیح داد که نیروی دریایی توانسته است سکوهای عظیم نفتی "البکر"و "الامیه" عراق را به تسخیر خود درآورد. اکثر فانتوم ها مجهز به موشک‌ های هوا به سطح "ماور یک" شدند و تعدادی دیگر نیز برای پشتیبانی هوایی مجهز به موشک‌های هوا به هوای راداری و حرارتی شدند.

اولین دسته فانتوم ها به پرواز درآمدند

 در اولین ساعات صبح، اولین گروه پروازی باند پرواز پایگاه را ترک کردند. گروه اول هنوز به منطقه مورد نظر نرسیده بودند که با ناوچه پیکان تماس برقرار کرده و شهید سروان خلبان "ابراهیم شریفی"به عنوان راهنما حضور داشت که به همراه فرمانده شهید ناوچه پیکان، اطلاعات خوبی از محل هدفها در اختیار هواپیماهای خودی قرار دادند.  ناوچه پیکان که از قبل خود را در پناه اسکله البکر به خوبی مخفی کرده بود، طی یک سری کدهای رمز، اطلاعات خوبی از منطقه را به خلبانان ارائه داد و آنها نیز سریعا به سمت هدفهای مشخص شده توسط پیکان، ادامه مسیر دادند. در حالی که هواپیمای اف4 به دنبال طعمه مورد نظر، بر مدار 36 درجه، گشت میزد، از طریق هواپیمای اف 14که به منظور پوشش، از قبل در منطقه مستقر شده بود، به خلبان اطلاع داده می شود که دو فروند هواپیمای میگ 23 در ده مایلی به سمت آنها در حرکتند.

اولین ناوچه هدف قرار می گیرد

هنوز آخرین تماس رادیویی خلبان اف 14 پایان نگرفته بود که خلبان، اولین هدف دریایی را که یک ناوچه تندروی عراقی بود، بر صفحه رادار مشاهده کرد. ناوچه فوق با مشاهده هواپیمای ایرانی، تغییر مسیر داد و درحالی که آتش پرحجم توپهای خود را به سوی فانتوم نشانه رفته بود، اقدام به فرار کرد. شرایط جوی منطقه به خاطر وجود ابرهای پراکنده، به گونه ای بود که خلبانان ناگزیر می بایست در ارتفاع پایین تری پرواز می‌کردند؛ از این رو بیشتر در تیررس آتش دشمن بودند. اما آتش پرحجم توپهای مستقر در ناوچه دشمن، در اراده خلبانان خللی وارد نمی‌کرد. به سرعت و با انجام مانورهای مختلف از سوی خلبانان، هواپیما در فاصله مناسب قرار گرفت و با شلیک دو فروند موشک هوا به سطح ماوریک (تلویزیونی)، یکی از ناوچه های تندروی عراقی که در جلوی آبراه ام القصر در حرکت بود، منهدم شد و دود ناشی از انهدام ناوچه عراقی، سطح دریا را پوشاند.

هواپیمای اف 14یکی از میگ های دشمن را شکار می‌کند

 خلبانان با خوشحالی زیاد فریاد می زدند و اللّه اکبر می گفتند و در پاسخ به پیام رادیویی مجدد هواپیمای اف14 که آنها را به ترک منطقه فرا می خواند، نیز فریاد اللّه اکبر سر دادند. اینک هواپیمای دشمن، در حد خطرناکی به فانتوم نزدیک شده بود و روی آن قفل راداری کرده بود. خلبانان ناگاه به خود آمدند و با کم کردن ارتفاع، اقدام به ترک منطقه کردند. در همین حین خلبان شجاع و ماهر اف 14 با شلیک یک موشک فونیکس و یک موشک حرارتی، یکی از هواپیماهای دشمن را متلاشی و دیگری را وادار به فرار کرد. خلبانان فانتوم که از طریق رادیوی هواپیما مکالمات او را می شنیدند، از او به خاطر این اقدام شجاعانه اش تشکر می‌کنند و سالم به پایگاه برگشته و به زمین می نشینند.  صدای زنگ اسکرامبل همه را به خود می آورد. خلبانان مسرور از این پیروزی، سرگرم بازگویی انجام مأموریت برای همکاران خلبان خود در گردان پروازی بودند، که مجدداً زنگ آلرت (اعلام خطر) به نشانه وضعیت اضطراری به صدا درآمد.  به شتاب دو فروند هواپیمای اف 4 از باند پرواز برخاسته و در نزدیکی منطقه درگیری، با ناوچه پیکان تماس می گیرند. ناوچه پیکان که منتظر آنها بود، این بار هدف جدیدی را در آبراه ام القصر به آنها ارائه کرد. هواپیماها درحالی که به طرف هدف تعیین شده در حرکت بودند و روی آب های مواج خلیج فارس کوچک‌ترین تحرکات دشمن را از نظر داشتند، خلبان یکی از فانتوم ها با مشاهده اشیایی بر سطح دریا، تا حدودی از ارتفاع خود کاسته و بر سطح آب دقیق می شود. تعداد زیادی از نفرات دشمن را با جلیقه های نجات، در میان توده ای از روغن سیاه و بقایای یک ناوچه لجستیکی متلاشی شده که بر سطح آب شناور بود، مشاهده می‌کند. به نظر می رسید که این ناوچه لحظاتی قبل توسط عقابان تیزپرواز نیروی هوایی منهدم شده است.

ناوچه اوزای عراق در قعر خلیج فارس

خلبانان اوضاع را به دقت بررسی می‌کنند. هواپیماها اینک به چند مایلی هدف رسیده بودند. هدف یکی دیگر از ناوچه های موشک‌انداز اوزا بود که در آبراه ام القصر رفت و آمد می‌کرد. دشمن از این آبراه صرفاً به منظور اختفا ناوچه هایش بهره می جست که در مواقع لزوم، ناوچه ها از دهانه آبراه خارج می شدند و پس از انجام ماموریت، در آبراه پناه می گرفتند. ناوچه های ما نیز به علت باریکی آبراه، نمی توانستند به تعقیب آنها بپردازند؛ از این رو انهدام ناوچه های دشمن می بایست با عملیات هوا به سطح انجام می گرفت.  اطلاعات داده شده از ناوچه پیکان زمانی به خلبانان رسید که ناوچه عراقی به قصد ماموریت، از آبراه خارج شده بود. یکی از هواپیماها او را در صفحه رادار زیر نظر داشت. خلبان با مناسب دیدن موقعیت با انتخاب زاویه مناسب و شلیک یک موشک ماوریک، کابین فرماندهی ناوچه اوزای عراقی را مورد اصابت قرار داد و چون مخزن مهمات نیز در مجاورت کابین فرماندهی ناوچه قرار داشت، انفجار مهیبی، منطقه را تکان داد و دود ناشی از آن، بخشی از سطح دریا را پوشاند. خلبانان پس از اطمینان یافتن از اینکه هیچ هدف دیگری در منطقه وجود ندارد، طی تماسی با ناوچه پیکان، فرمانده ناوچه را از انجام مأموریت، آگاه ساختند. او که از شنیدن خبر انهدام ناوچه عراقی بسیار خوشحال شده بود، از آنها تشکر کرد و اسامی خلبانان شرکت‌کننده در عملیات را خواست. لیدر دسته پروازی نیز از فرمانده ناوچه به خاطر اطلاعات دقیق و حساب شده اش تشکر کرده و می گوید که اسامی ما در پایگاه هوایی، محفوظ است و در آینده، چنانچه مایل باشند به صورت محرمانه در اختیارشان قرار خواهدگرفت.

شناسایی برای جدا شدن ناوچه پیکان

لحظاتی بعد از نشستن هواپیماها، یک فروند اف 4 دیگر از پایگاه به منظور شناسایی و جست وجوی منطقه به پرواز درآمد. مأموریت این فانتوم شناسایی منطقه بود تا اگر ناوچه پیکان هنگام جدا شدن از اسکله با تهدید از ناحیه شناورهای دشمن مواجه شد، به رفع تهدید یا احیاناً انهدام شناور دشمن بپردازد. فانتوم با پرواز روی جزیره بوبیان و دهانه خورعبداللّه، اطمینان حاصل کرد که خطر و تهدیدی برای حرکت ناوچه پیکان وجود ندارد و به مرکز از طریق کد اعلام کرد که ناوچه پیکان می تواند منطقه را ترک کند و خود نیز به پایگاه بر گشت.

 

ناوچه قهرمان پیکان اسطوره شد

ساعتی بعد به پایگاه اعلام می شود که رادار نمی تواند با ناوچه پیکان تماس بگیرد . بلافاصله یک فروند فانتوم به خلبانی سرلشکر شهید "داوود اکرادی" که در این روز تعداد زیادی پرواز عملیاتی داشت و موفق به انهدام چند ناوچه عراقی شده بود، به پرواز درآمد. در این پرواز، سرگرد خلبان "ناصر گودرزی" به عنوان کمک، اکرادی را همراهی می‌کرد.  فانتوم بلافاصله بعد از پرواز، مسیر اسکله البکر را پیش گرفت در حدود پانزده مایلی اسکله نقطه سیاه رنگ و روغنی در سطح آب دریا مشاهده شد که مشخص می‌کرد لحظاتی قبل یک کشتی در این مکان غرق شده است. هواپیما به بالای نقطه سیاه رنگ رسید. هیچ اثری نبود تنها تعدادی جلیقه نجات روی سطح آب شناور بود.

در تعقیب ناوچه عراقی

در همین حین خلبان متوجه یک ناوچه عراقی می شود که کمی دورتر با سرعت درحال حرکت به سمت عراق است. یقیناً این همان ناوچه ای بود که پیکان را مورد اصابت قرار داده بود. شهید اکرادی بلافاصله به سمت ناوچه حرکت می‌کند. در همین هنگام از سوی هواپیمای اف 14 مستقر در منطقه به فانتوم اطلاع داده می شود: دو فروند هواپیمای دشمن با سرعت به سمت شما درحال حرکت هستند، بهتر است منطقه را ترک کنید. هنوز پیام هواپیمای اف 14 به پایان نرسیده بود که  از سوی رادار زمینی نیز این مسئله تایید شد.  خشم ناشی از غرق شدن ناوچه پیکان، آنچنان سینه خلبانان شجاع را به درد آورده بود که به هیچکدام از اخطارها توجهی نمی‌کردند.  هواپیمای اف 4 با گردشی سریع به سمت ناوچه اوزای عراقی ادامه مسیر داد. در این هنگام ناوچه عراقی که در محدوده اسکله البکر قرار داشت، از وجود فانتوم ایرانی مطلع شده و مدام به چپ و راست می رفت تا از تیرس عقابان تیز چنگال نیروی هوایی در امان بماند؛ ولی خلبانان مصمم بودند به هر قیمتی ناوچه اوزای عراقی را هدف قرار دهند. اخطارهای رادیویی هواپیمای اف14 شدیدتر می شد. خلبان هواپیمای اف14 اعلام می‌کرد که دشمن هر لحظه به شما نزدیک‌تر می شود، زودتر منطقه را ترک‌کنید.

دو موشک به سوی فانتوم

ناوچه عراقی چون درحال فرار بود باید از ارتفاع بالاتری روی آن قفل راداری انجام می شد و با اوج گرفتن فانتوم، خلبانان عملاً در تیررس هواپیماهای دشمن قرار می گرفتند. ولی خلبان در یک لحظه ارتفاع هواپیما را در نقطه مناسبی بالا کشید و کمک نیز بلافاصله روی ناوچه، عمل قفل راداری را انجام داد. در همین هنگام دو فروند هواپیمای دشمن که به فاصله چند مایلی فانتوم رسیده بودند، از ارتفاع گرفتن فانتوم نهایت استفاده را برده و هرکدام موشکی به سوی فانتوم رها کردند. خلبانان بلافاصله شروع به شکستن قفل راداری موشک‌های دشمن و اختلال در سیستم هدایتی آنها کردند. در این هنگام هواپیمای اف 14 نیز که متوجه شده بود فانتوم به اخطارها توجهی نمی‌کند، احساس خطر کرده و خود را سریعا به محل پرواز فانتوم ها رسانده بود و آماده درگیری با دشمن بود که هواپیماهای دشمن به محض اطلاع از این موضوع و فرار از دست موشک‌های دوربرد (فونیکس) مرگبار این هواپیما، پا به فرار گذاشتند. فانتوم در بهترین شرایط برای رها ساختن موشک خود قرار گرفته بود، ولی بالگردهای پشتیبانی دشمن مستقر در منطقه و همچنین توپ های ضد هوایی مستقر روی ناوچه به شدت به سوی فانتوم شلیک‌ می‌کردند.  خلبانان بدون توجه به این تهدیدات، تمام حواس خود را متوجه منهدم ساختن ناوچه عراقی کرده بودند. سرانجام لحظه موعود فرار رسید و خلبان در یک موقعیت مناسب، یک موشک ماوریک به سوی ناوچه اوزای عراقی شلیک کرد. موشک از زیر هواپیما رها شد و غرش کنان به سمت ناوچه حرکت کرد و دقیقا به داخل محفظه موتورخانه ناوچه رفت و با انهدام در آن مکان، قطعات متلاشی شده ناوچه به آسمان برخاست.

دومین موشک هم شلیک می شود

دود ناشی از اصابت موشک به ناوچه، تمام منطقه را پوشانده بود. کمک به خلبان می گوید که ناوچه منهدم شده و بهتر است منطقه را ترک کنیم؛ ولی شهید اکرادی نمی پذیرد و می گوید:  تا از غرق شدن ناوچه مطمئن نشوم، منطقه را ترک نمی‌کنم. شهید اکرادی با گردشی روی ناوچه عراقی که درحال سوختن بود، دومین موشک ماوریک را به سوی آن شلیک کرد. با برخورد موشک با ناوچه، زبانه های آتش و دود عظیمی به هوا برخاست. گویی که نفت را روی آب به آتش کشیده باشند.

سومین موشک کار را یکسره می‌کند

کمک مجددا به شهید اکرادی می گوید: این ناوچه کارش تمام است، بهتر است برگردیم.  ولی شهید اکرادی جواب می دهد: تا انتقام تک تک بچه های ناوچه پیکان را از دشمن نگیرم بر نمی گردم. کمک که می بیند شهید اکرادی مصمم است ناوچه دشمن را به طور کامل به قعر آبهای خلیج فارس روانه کند، از او می خواهد ارتفاع را بیشتر کند تا از دود ناشی از سوختن ناوچه در امان باشند و بتوانند سومین موشک ماوریک را به سوی آن شلیک کنند. شهید اکرادی بلافاصله ارتفاع را بیشتر کرده و سومین موشک به سمت ناوچه عراقی شلیک می شود. موشک با برخورد با ناوچه، آن را به چند قسمت تقسیم می‌کند و لحظاتی بعد اثری از آن روی آب های خلیج فارس نمی ماند.

روز بعد از عملیات

فردای این روز، یک فروند هلی‌کوپتر نیروی دریایی به منطقه اعزام می شود تا بازماندگان عملیات روز قبل را چه ایرانی و چه عراقی از سطح آب جمع آوری کند. یکی از معدود بازماندگان ناوچه قهرمان پیکان، بعد از نجات یافتن تعریف می‌کند نیم ساعت بعد از هدف قرار گرفتن ناوچه پیکان، درحالی که روی سطح آب شناور بوده، مشاهده کرده چگونه ناوچه ای که آنان را هدف قرار داد توسط یک فروند هواپیمای ایرانی به قعر آبهای خلیج فارس فرستاده شده است.

نتایج بزرگترین عملیات هوایی آفندی و ایذایی

درعملیات مروارید تعدادی از زبده ترین خلبانان هواپیمای اف 4 و اف 14، تانکرهای سوخت رسان، هواپیمای سی130 نیروی هوائی و نیز هلی کوپترهای نیروی دریایی شرکت داشتند. خلبانان شجاع نیروی هوایی، در این روز بزرگ ترین عملیات هوایی آفندی و ایذایی را در آسمان منطقه به اجرا گذاشتند و در نهایت علاوه بر انهدام تعداد زیادی از ناوچه های تندرو و اوزای عراقی، دو اسکله البکر و الامیه را نیز به شدت بمباران کردند. طرح ریزی عملیات به شکلی بود که خیلی زود نیروی هوایی عراق شکل تدافعی به خود گرفت.  نیروی هوایی عراق در این روز متحمل خسارات جبران ناپذیری شد، به شکلی که در این روز شش فروند هواپیمای دشمن توسط شکاری های نیروی هوایی هدف قرار گرفته و سرنگون شدند. بعد از پایان عملیات هوایی، تازه مشخص شد که خلبانان شجاع نیروی هوایی چه بلایی بر سر عراق آورده اند. هلی کوپترهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا چند روز پس از عملیات، خدمه ناوها و ناوچه های منهدم شده و غرق شده عراقی را از سطح آب جمع آوری می‌کردند.

 

منبع:  خردنامه همشهری، ویژه نامه پایداری، شماره 148

استخراج و تنظیم: گروهبانیکم وظیفه شایان کارگذار، زیر نظر مدیریت سایت

 

 

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده