نقش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات آزاد سازی سوسنگرد
مطالعه تطبیقی نقش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات آزاد سازی سوسنگرد با عناصر قدرت هوایی شهریار سیم چى ، کاظم بختیارى نژاد ، مهدى دباغ یکى از کم سابقه ترین عملیات هاى مشترک ارتش جمهورى اسلامى ایران در شرایطى که کمتر از دو ماه از آغاز جنگ تحمیلى مى گذشت و تأثیر انکار ناپذیر در تثبیت دشمن و ممانعت از موفقیت او در اشغال شهرهاى دزفول و اهواز که به عنوان کلید فتح استان خوزستان تلقى مى شد، داشت.

عملیات آزاد سازى سوسنگرد بود که در پى فرمان تاریخى و سرنوشت ساز بنیانگذار جمهورى اسلامى ایرانو پرچمدارى غیور مردانى همچون مقام معظم رهبرى، شهید دکتر چمران و شهید فلاحى به اجرا درآمد.

 از مطالعه تاریخ دفاع مقدس و مقاومت هاى دلیرانه کلیه نیروهاى مسلح گرفته تا نیروهاى مردمى که در آن زمان هنوز انسجام کافى را پیدا نکرده بودند و در شرایطى که روز به روز و حتى ساعت به ساعت شرایط جنگ تغییر مى نمود و خبرهاى جدیدى براى طرفین درگیر مى رسید، همچنین در پى عدم موفقیت دشمن بعثى در دسترسى به اهداف تعیین شده در ابتداى جنگ، و با گذشت حدود 54 روز از شروع رسمى تجاوز و اینکه آنها هنوز موفق به در اختیار گرفتن خیلى از شهرها و از جمله اهواز و دزفول نشده بودند، چنین استنباط مى گردد که دشمن علاوه بر اجراى کلیه طرح هاى عملیاتى پیش بینى شده در اشغال خاک جمهورى اسلامى ایران، تمامى طرح هاى جایگزین را که بر اساس اطلاعات روزانه واصله از سامانه هاى اطلاعاتى خود و وابسته به استکبار جهانى مبنى بر تحرکات نیروهاى جمهورى اسلامى ایران را نیز بکار گرفته بود و لیکن مقاومت دلیرانه و هوشمندانه نیروها و بالاخص ارتش جمهورى اسلامى ایران با تیپ 2 و 3 لشکر 92 زرهى اهواز و گروه هاى رزمى و نیروهاى ملحق شده از سایر واحدها و سپاه پاسدران انقلاب اسلامى و برخى نیروهاى مردمى در پاسدارى از مناطق حساس و حیاتى و اجراى عملیات آزاد سازى سوسنگرد، تمام نقشه هاى آنها را نقش بر آب کرده است.

نقد و بررسى عملیات آزاد سازى سوسنگرد و نقش نیروى هوایى ارتش جمهورى اسلامى ایران در اجراى این عملیات ، قابل طرح در گستره یک مقاله نبوده و اساساً براى مطالعه این موضوع لازم است تا حرکت ها و سناریوهاى تحرک نیروهاى دشمن را در مدتى قبل و بعد از این عملیات مورد نقد و بررسى قرار داد، اما به جهت شرایط مکانى و زمانى وقوع این عملیات که تقریبا در اواخر دومین ماه شروع جنگ تحمیلى بوده، همچنین به جهت محدود کردن دوره زمانى تحقیق و کاستن از تأثیر سایر متغیرهاى اثر گذار در موضوع این مقاله که با عنوان مطالعه تطبیقى و بررسى علمى مطرح گردیده است، این موضوع در بازه زمانى 23 تا 28 آبان 1359 یعنى سه روز قبل و دو روز بعد از آزاد سازى سوسنگرد مد نظر قرار گرفته است. در این مقاله محققین سعى نموده اند تا تأثیر عملیات هاى رزمى و پشتیبانى رزمى نیروى هوایى ارتش جمهورى اسلامى ایران را در موفقیت این عملیات غرور آفرین، از ابعاد مطالعه و مقایسه تطبیقى با عناصر قدرت هوایى به تصویر بکشند.

 

واژگان کلیدى:
نیروى هوایى ارتش جمهورى اسلامى ایران، مطالعه تطبیقى، عملیات هاى رزمى و پشتیبانى رزمى، عناصر قدرت هوایى، عملیات آزاد سازى سوسنگرد.

 

دانلود کامل مقاله بصورت PDF

 

منبع : جلسات هم اندیشی معارف جنگ
 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده