فرشته نجات سوسنگرد-انتشار مجدد

به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (11) منطقه عملیاتی جنوب با مساحتی بالغ بر 64664 کیلومتر مربع یکی از...

خاطرات فاتح سوسنگرد- انتشار مجدد

به مناسبت 26آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد(14) خاطرات فاتح سوسنگرد فتح سوسنگرد و شکستن محاصره سنگین این شهر، حاصل مقاومت بینظیر...

بررسی عملکرد پدافند هوایی در عملیات آزاد سازی سوسنگرد- انتشار مجدد

به مناسبت 26آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد(16) بررسی عملکرد پدافند هوایی در عملیات آزاد سازی سوسنگرد رضا جهانفر جنگ تحمیلی عراق...

هوانیروز در سوسنگرد- انتشار مجدد

به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (18) دستی از آسمان عملیات آزادسازی سوسنگرد، پس از فرمان حضرت امام خمینی...

نقش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات آزاد سازی سوسنگرد

مطالعه تطبیقی نقش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات آزاد سازی سوسنگرد با عناصر قدرت هوایی شهریار سیم...

معرفی کتاب: پل ‏هاى تسخیرناپذیر – جلد سوم از مجموعه‏ ی “تقویم تاریخ دفاع مقدس”جنگ، دفاع مقدس، ارتش، هیئت معارف جنگ، شهید صیاد شیرازی، جنگ تحمیلی، جنگ ایران و عراق

کتاب پل ‏هاى تسخیرناپذیر جلد سوم از مجموعه ‏ی «تقویم تاریخ دفاع مقدس» مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش،...