معرفی کتاب: غرش ناوچه ها – دریادار دکتر حبیب الله سیاری
حوادث یکم الی پانزدهم آبان ماه 1359 در آغاز دومین ماه جنگ تحمیلی، دشمن تصور می کرد، نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا. ایران درگیر ساماندهی مسائل و مشکلات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و آمادگی رویارویی با تهاجم وسیع صورت گرفته از راه دریا، هوا و زمین را ندارد.

اما دشمن خود را در عرشه کارزار مایوس یافت و یگان های شناور دشمن متجاوز در منطقه شمال خلیج فارس، به اجبار جای خود را به حضور گسترده و مقتدرانه ناوشکن ها و ناوچه های جمهوری اسلامی ایران دادند.
میزان فعالیت و حوادث و رویدادهای آبان ماه 1359 نیز همانند مهرماه به اندازهای بود که نگارندگان را بر این داشت تا این رویدادها را در دو مجلد، یکی با نام غرش ناوچه و دیگری شعله های انتقام به مشتاقان آثار دفاع مقدس در عرصه جنگ دریایی تقدیم کنند.
کتاب حاضر بر پایه اسناد مرکز اسناد دفاع مقدس نداجا مدون شده و گویای فعالیت ها، حوادث و رویدادهای نیمه نخست ابان ماه 1359 است. کتاب دارای سه ضمیمه است. ضمیه نخست دست چینی از اسناد این برهه تاریخی، دومی واژنامه ای است برای بعضی از واژه های تخصصی به کارفته و سومی نمایه ای از نام یگان های شناور، شهدا و مجروحان و اعلام است.

در جای از کتاب میخوانیم :
17:55 – برابر اعلام ناوتیپ هفتم، و در اجرای عملیات اشکان (که شرح آن متعاقبا اعلام خواهد شد) ناوچه جمهوری اسلامی جوشن راس ساعت 16:45، ناوچه جمهوری اسلامی پیکان راس ساعت 17:00 و ناوچه جمهوری اسلامی گردونه راس ساعت 17:25 روز جاری اسکله بوشهر را به صوت محل ماموریت ترک و ه دریا اعزام شد، لیکن ناوچه گردونه در ساعت 17:45 به علت اشکالات فنی به اسکله مراجعت نمود و پس از انجام تعمیرات به صوب محل ماموریت اعزام شد. همچنین ناو جمهوری اسلامی میلانیان در همین زمان و در خاتمه ماموریت از دریا مراجعت و به اسکله سوخت بندر بوشهر پهلو گرفت.

 

غرش ناوچه ها
حوادث یکم الی پانزدهم آبان ماه 1359
نویسندگان : دریادار دکتر حبیب الله سیاری ، مجید منصوری، علی جعفری جبلی،شهریار میرشکاری
چاپ اول : بهار سال 1390
ناشر : مطالعات راهبردی نداجا
شمارگان: 1500 جلد؛
قیمت : 8000 تومان؛
مرکز پخش : تهران ، میدان رسالت، خیابان نیروی دریایی، انتشارات دفتر پژوهش های نظری و مطالعات راهبردی نداجا
تلفن : 77226188 – 77226044
 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده