خاطره ای از سرتیپ دوم بازنشسته علی اصغر اناری
بازدید شهید رجایی و تیراندازی آیت الله مهدوی کنی در سایت رادار سوباشی زمانی که فرمانده گروه پدافند هوایی همدان بودم، افتخار میزبانی شهید رجایی بزرگوار در گروه پدافند هوایی همدان و همچنین سایت رادار سوباشی نصیبم شد. این شهید بزرگوار برای بازدید از مواضع و سایتهای پدافندی به گروه همدان آمده بودند.

 پس از ورود ایشان به سایت  رادار سوباشی و عرض گزارش عملکرد توسط اینجانب، بازدید ایشان از سایت، نوارخانه و در آخر نمازخانه سایت انجام شد. نهار در خدمت شهید رجایی بودیم. در آنجا آبگوشت را در ظرفهای رویی موجود در سایت تناول کردند.در خاتمه بازدید در دفتر بازدید سایت، جملاتی را از روی محبت و همدلی  مرقوم  فرمودند.مبلغی را نیز به عنوان هدیه در اختیار کارکنان سایت رادار قرار دادند. حضور شهید رجایی که در آن زمان رییس جمهور بودند، باعث افزایش روحیه کارکنان سایت رادار سوباشی شد.

مدتی بعد حضرت آیت الله مهدوی کنی به همراه استاندار همدان به سایت  رادار سوباشی آمدند.  پس از شنیدن گزارش بنده  و بازدید از سایت و اطاق عملیات،از نوارخانه و نمازخانه نیز بازدید کردند و دفتر یادبود را نوشته و مبلغ 2000 تومان  برای پاداش کارکنان مرحمت کردند. حسن خلق حضرت آیت الله مهدوی کنی منجر به صمیمت کارکنان با ایشان شد. با مزاح و خنده به ایشان گفته شد که شهید رجایی 5000  تومان برای پاداش کارکنان مرحمت کردند. شما چرا 2000 تومان؟

ایشان بزرگواری کردند و مبلغ 1000 تومان دیگر دادند. به عرض رسید تا مبلغ شهید رجایی حدود 2000 تومان دیگر فاصله است. باز هم ایشان بزرگواری کرده و مبلغ 2000 تومان دیگر پرداخت کردند. این مسئله با لبخند و رضایت حضرت آیت الله مهدوی کنی از روحیه بالای کارکنان پدافندی انجام شد.

در آن بازدید از حضرت آیت الله استدعا شد چنانچه تمایل دارند می­توانند به عنوان یکی از خدمه توپهای ضدهوایی اورلیکن قرار گرفته و تیراندازی کنند. به ایشان عرض کردم که پس از اطمینان از قرق بودن منطقه توسط پست فرماندهی پایگاه سوباشی، با کمک اینجانب و رییس توپ اورلیکن می­توان  سه رگبار کوتاه از بالاترین نقطه استقرار جنگ افزاربه طرف دشتگل تپه تیراندازی کرد. استاندار کمی نگران بود. ولی ایشان موافقت فرمودند و کار تیراندازی در 3 رگبار 3 تایی انجام شد. این تیراندازی برایشان لذت بخش و شادی آفرین بود. حضور صمیمانه آیت الله مهدوی کنی در بین کارکنان پدافند هوایی منجر به ارتقای روحیه کارکنان شد که البته لذت آن را هرگز فراموش نخواهم کرد. امیدوارم حضرت آیت الله مهدوی کنی هرچه زودتر سلامتی خود را به دست آورند. ایشان همیشه به پدافند هوایی محبت داشتند.

 

مصاحبه و تدوین خاطره: رضا جهانفر

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده