خاطره ای از سرتیپ دوم بازنشسته علی اصغر اناری

بازدید شهید رجایی و تیراندازی آیت الله مهدوی کنی در سایت رادار سوباشی زمانی که فرمانده گروه پدافند هوایی همدان...

خاطرات و طنزهای کوتاه از زرمندگان

بروید دنبال کارتان از بلند گو اعلام کردند جمع شوید جلو تدارکات و پتو بگیرید. هوا به اندازه کافی سرد...

خاطرات و طنزهای کوتاه از زرمندگان

خنده عراقیها! ساعت های 1 یا 2 نیمه شــب بود که در میان هم همه و شــلیک توپ و تانک...

خاطرات و طنزهای کوتاه از زرمندگان

خرمشهر بودیم !آشپز وکمک آشپز ، تازه وارد بودند و با شوخی بچه ها ناآشنا . آشپز ، سفره رو...

خاطره ای از آزادگان سرافراز

شکستن دل؛ برگشتن ورق سرباز منتظر ایستاد تا افسر برود و کارش را ادامه دهد؛ اما افسر ایستاد و گفت:"من...

تنهایی وحشتناک – خاطرات آزاده سر افراز خدیج? میرشکار

چشــم هایم را باز میکنم. غیــر از تاریکی چیزی نمی بینم. تاریکی یعنــی اینکه در به رویت بسته باشد؛ آن...

خاطرات شب «احیا»ی اسرا

شب قدر و تمرین کاراته ؟! حسین امینی یکی از آزادگان دوران هشت سال دفاع مقدس است که اسفندماه سال...

خاطرات رزمندگان در ماه مبارک رمضان

روزه در جبهه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس خاطرات و گفتههای زیادی دارند که با توجه به 8 ماه رمضان...

خاطرات کارکنان و رزمندگان پدافند هوایی

در سال اول جنگ (در واقع از زمان قبل از انقلاب) در بین گروههای پدافند هوایی که سامانه هاوک در...

خاطراتی از آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس

اولین محرم در اسارت اولین محرم در اسارت آبان ماه سال ۵۹ بود. ما برای عزاداری محرم آماده شده بودیم....