جنگ در قاب اسناد (4)
نگاهی به اطلاعیه های ستاد مشترک ارتش در دوران دفاع مقدس (اطلاعیه 26 تا 38) اطلاعیه شماره 26 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران 1359/7/1 هموطنان عزیز و مسلمان ایران: خلبـانـان فـداکـار و شجاع و با ایمان ارتش جمهوری اسلامی ایران، در ساعت 00:50 بامداد امروز روز یکم مهرماه 59، هدفهای نظامی خود را در قلب کشور عراق دلیرانه درهم کوبیدند و خسارات جبرانناپذیری به دشمن کافر وارد آوردند و کلیه هواپیماها، پس از انجام این مأموریتهای موفقیتآمیز به سلامت به پایگاههای خود مراجعت نمودند.

لشکر 92 زرهی اهواز با شجاعت هرچه تمامتر مواضع دشمن را در اطراف شلمچه خرمشهر درهم کوبیدند. هماکنون خبر رسیده که نیروهای عراقی در اطراف پاسگاههای مزبور در حال فرار هستند و نیروهای ارتش اسلامی ایران در تعقیب آنها میباشند.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، این عمل شجاعانه خلبانان نیروی هوایی و پرسنل رزمنده و مسلمان لشکر 92 اهواز و ژاندارمری و سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح منطقه را تبریک میگوید.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 27 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/7/1
به کلیهکشتیهای تجارتی موجود در لنگرگاه اروندرود و آبهای مجاور که دشمن از آنان بهعنوان وسیلهای برای استتار و حفاظ استفاده مینماید و یا خواهد نمود اعلام میگردد که بلافاصله منطقه را ترک نمایند در غیر این صورت ارتش جمهوری اسلامی ایران تعهدی در مورد خسارات وارده به کشتیهای مذکور را نخواهد داشت.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 28 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/7/1
هموطنان عزیز و انقلابی ایران:
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیروزیهای برادران سربازتان را این چنین به استحضار میرساند:
بندر امالقصر عراق به وسیله آتش شدید هواپیماهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی بمباران گردید. 2 فروند میگ عراقی در ایلام بر اثر آتش توپخانههای ارتش ایران سرنگون گردید که یک فروند آن در دره ایستگاه نخجیر و یک فروند دیگر در صالحآباد سقوط کرده است.
همچنین یک فروند میگ عراقی در مریوان مورد اصابت گلولههای توپخانه ضدهوایی ارتش ایران قرار گرفت و سرنگون گردید و خلبان آن دستگیر شده است؛ و یک فروند دیگر از میگهای عراقی در هفتتپه، نزدیکیهای دزفول مورد هدف نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و سرنگون میشود.
تاکنون 16 فروند هواپیمای میگ و 4 فروند ناو اوزای ارتش عراق توسط نیروهای رزمنده ارتش ایران منهدم و 2 نفر از خلبانان عراقی در اسارت ارتش ایران میباشند.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 29 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/7/1
با توجه به تجاوزات دولت بعث عراق به منافع ملت مسلمان ایران بدینوسیله اعلام میدارد:
1- کلیه کشتیهایی که در منطقه غیرممنوعه خلیجفارس و دریای عمان تردد مینمایند موظفند بر مبنای موازین بینالمللی پرچم اصلی ملیت خود را برافراشته دارند و در مقابل سؤالات یکانهای دریایی جمهوری اسلامی ایران مسئول به دادن پاسخ صحیح میباشند.
2- چنانچه محمولهای متعلق به دولت بعث عراق از طریق هر بندری در خلیجفارس حمل شود دولت جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی در مقابل کشتی و بندر مربوطه متقبل نخواهد شد.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 30 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/7/1
چون دولت متجاوز و مزدور عراق به کشتیهای تجارتی دول بیطرف که به بنادر ایران در اروندرود تردد مینمودند تیراندازی و تعدادی از کشتیهای تجارتی را مورد اصابت گلوله قرار دادهاند بدینوسیله کانال اروندرود بر روی کلیه شناورهای دریایی بسته اعلام میگردد و ارتش جمهوری اسلامی ایران تعهدی در قبال حوادث ناشی از عدم اجرای این امر را عهدهدار نخواهد بود.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 31 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/7/1
هممیهنان مسلمان و رزمنده ایران
هماکنون از پایگاه هوایی و دریایی بوشهر اعلام گردید که یکی از میگهای ارتش عراق بهوسیله اتشبارهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در آبهای بوشهر سقوط کرده است.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 32 ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/7/1
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران پیروزیها و رشادتهای چشمگیر برادران سرباز و رزمنده اسلام را به آگاهی ملت مسلمان و مبارز ایران میرساند:
در ساعت 11:30 روز جاری یکم مهرماه 59، دو فروند میگ عراقی توسط آتش توپخانهها و ناوچههای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوشهر سرنگون گردید.
در حمله هوایی ارتش عراق به پایگاه هویی تبریز، 5 فروند میگ عراقی و در حمله دیگر هوایی ارتش عراق به آبهای بوشهر، 3 فروند میگ عراقی بهوسیله آتشِ آتشبارهای ارتش جمهوری اسلامی ایران سرنگون گردیده است.
هممیهنان عزیز ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکنون 34 فروند از میگهای متجاوز ارتش عراق را در خاک ایران سرنگون کرده است، همچنین تعداد قابل ملاحظهای از میگهای عراقی توسط جنگندههای ارتش ایران در پایگاههای عراق منهدم گردیده که آمار آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 33 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/7/1
1- اکثر گروهها و سازمانهای متعهد و مسلمان بهوسیله تلگرافات و گزارشات آمادگی خود را بهمنظور یاری به برادران سرباز خود و شرکت در سنگرهای اسلام برای مقابله با دشمن اعلام داشتهاند.
2- مکرراً افسران و درجهداران و کارمندان بازنشسته ارتش درخواست مینمایند بهعنوان یک سرباز لباس رزم پوشیده و همدوش برادران سرباز خود از مرزهای ایران عزیز دفاع نمایند.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از احساسات پاک هموطنان مسلمان و متعهد و همکاران به آگاهی میرساند در صورت نیاز مراتب طی اطلاعیهای اعلام خواهد شد.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 34 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/7/1
اکنون که دولت متجاوز عراق با نادیده گرفتن کلیه اصول حقوقی و موازین بینالمللی خاک جمهوری اسلامی ایران را مورد تجاوز قرار داده است، شواهدی در دست میباشد که برخی از یکانهای جنگی خارجی در تنگه هرمز و خلیجفارس امکان دخالت غیر مستقیم به نفع دشمن را دارند. بدینوسیله قویاً اعلام میگردد در صورت اتبات و استمرار این امر دولت جمهوری اسلامی ایران تخاصم یکانهای خارجی را محرز شناخته و حق مشروع خود میداند که به هر طریق که صلاح میداند با آنها برخورد نماید. بدیهی است در چنان وضعیتی مسئولیت اختلال در امنیت و تردد کشتیرانی و حمل مواد نفتی در منطقه خلیجفارس مستقیماً متوجه کشور صاحب پرچم یکانهای جنگی مذکور خواهد بود.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 35 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/7/1
عشایر غیور مسلمان و میهنپرست مناطق عمومی عینخوش، فکه، موسیان، بستان، دهلران و باباعباس، رشادتها و ضربات سنگینی که شما برادران سلحشور و مرزداران شجاع ایران به ارتش مزدور عراق وارد نمودهاید قابل تقدیر بوده و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله مراتب حقشناسی خود را به شما عشایر فداکار اعلام مینماید. امید است این مجاهدات شما که دوشادوش برادران سرباز و ژاندارم و پاسدار مینمایید، مورد تأیید خداوند باشد.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 36 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/7/1
هممیهنان عزیز و مسلمان ایران:
ارتش جمهوری اسلامی ایران در پناهالله، به شیوه اسلامی و مردانه با دشمن خود میجنگد.
بهدنبال حمله بیشرمانه ارتش مزدور عراق، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در داخل خاک عراق، فقط پایگاههای هوایی و تأسیسات نظامی ارتش عراق را بمباران و نابود میکند و هرگز به شهرها و تأسیسات غیرنظامی حمله نکرده است.
دشمن اکنون که میبیند در نبرد با نیروهای اسلام، پیاپی ضربات سنگینی میخورد، دست به جنگ تبلیغاتی و یاوهگویی زده، بهطوریکه توسط خبرگزاری فرانسه، خبر کذبی را اعلام مینماید. ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، خبرِ خبرگزاری فرانسه دائر به بمباران مرکز بغداد را قویاً تکذیب میکند.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 37 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/7/2
هممیهنان عزیز:
برادران سرباز شما در زمین و هوا و دریا با دشمن مزدور میجنگند.
نیـروهـای رزمنـده و شجـاع لشکـر 92 اهـواز و لشکـر 81 کـرمـانشـاه، چنـد روز است که در بـرابـر دشمن متجـاوز و سـرسپـرده آمـریکا حماسهآفرینی میکنند. سربازان دلیر این 2 لشکر همچون بقیه سربازان در برابر حفظ و نگهداری خاک وطن اسلامی خود پیمان خون بستهاند و جان خود را در گروی موجودیت وجب به وجب خاک ایران عزیز میدانند.
رشادتها و جانبازیهای این سربازان فداکار و باشرف مایه مباهات و درخور تقدیر ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 38 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/7/2
هممیهنان عزیز نبرد شدید زمینی و هوایی همچنان با نیروهای مزدور عراق در تمام جبهههای غرب کشور ادامه داشته که مشروح آن در اطلاعیه بعدی این ستاد به آگاهی هموطنان عزیز میرسد.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده