جنگ در قاب اسناد (3)
نگاهی به اطلاعیه های ستاد مشترک ارتش در دوران دفاع مقدس (اطلاعیه 10 تا 24) یکی از مهم ترین و شاید بتوان گفت، منحصر به فردترین اسناد و مدارک موجود درباره دوران دفاع مقدس و حوادث و رویدادهای آن زمان، که می تواند شرایط و میزان آگاهی و آمادگی هر کدام از نیروهای مسلح کشورمان را تبیین کند، اطلاعیه های ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران است که به صورت روزانه منتشر و ثبت و ضبط شده اند. در معارف جنگ، تعدادی از آنها را جهت آگاهی و استفاده خوانندگان، به انتشار می رسانیم. شایان ذکر است به دلیل سند بودن اطلاعیه ها از دست کاری و ویرایش آنها و تغییر رسم الخط و ... پرهیز و در مواردی علائم سجاوندی برای راحت تر خواندن متن به کار برده شده است.

اطلاعیه شماره 10 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/6/31

به آگاهی ملت مبارز و مسلمان ایران میرساند:

ظرف روز جاری نبرد همچنان در هوا، زمین و دریا ادامه دارد.

اغلب هدفهای نظامی عراق در مناطق مرزی زیر آتشتوپخانه و هوایی و آتش تانکهای ارتش ایران قرار داشته و یکانها و تأسیسات نظامی عراق تلفات و ضایعات سنگین را متحمل گردیده است؛ در نتیجه درگیریهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نیروی دریایی عراق، چهار فروند ناوچه موشکانداز ارتش عراق در 15 مایلی بوشهر غرق گردیده است.

در اثر تجاوز هوایی عراق به خاک کشور جمهوری اسلامی ایران و دفاع سرسختانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از هواپیماهای متجاوز سقوط کرده است که آمار دقیق آنها پس از تحقیق و تأیید به استحضار ملت قهرمان و مسلمان ایران خواهد رسید.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

*   *   *

اطلاعیه شماره 11 ستاد مشترک ارتش

1359/6/31

ملت قهرمان و مبارز و مسلمان ایران

چون احتمال حملات هوایی ارتش مزدور عراق در تمام طول شب وجود دارد ارتش جمهوری اسلامی ایران از هممیهنان عزیز استدعا دارد که مقررات خاموشی را رعایت و از روشن کردن هر نوع وسیله روشنایی به هرمنظوری خودداری فرمایند.

بیمارستانها و تأسیسات مشابه مجاز به استفاده از روشنایی اختصاصی بوده مشروط بر آنکه نور از خارج ساختمان دیده نشود.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

*   *   *

اطلاعیه شماره 12 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/6/31

همانطوریکه در اطلاعیه شماره 11 به آگاهی ملت مبارز ایران رسید ارتش بعث عراق بعضی از پایگاهها و مردم بیدفاع میهن عزیزمان را ظرف روز جاری مورد حمله هوایی قرار داده است باتوجه به اینکه در حال حاضر کلیه آسمانهای کشور در اختیار نیروی هوایی غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران میباشد معهذا چون احتمال حملات هوایی ارتش عراق در تمام طول شب وجود دارد از هموطنان عزیز تقاضا میشود مقررات اصل خاموشی را در شب رعایت بفرمایند و شهرداریها چراغهای خیابانها را خاموش نماید. خودروها در شهر تردد ننمایند و فروشگاهها و مؤسسات دیگر رعایت اصل این مقررات را بنمایند.

 

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

*   *   *

اطلاعیه شماره 13 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/6/31

همشهریان عزیز تهران،

یگانهای ارتش برای دفاع از نقاط مختلف تهران اجباراً بایستی از پادگانها خارج شده و به مناطق محوله اعزام گردند علیهذا از عموم مردم تهران تقاضا میگردد در جلوی پادگانها تجمع نکرده و موجب تأخیر حرکت برادران سرباز خود نشوند.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

*   *   *

اطلاعیه شماره 14 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/6/31

هممیهنان عزیز، برادران و خواهران انقلابی

ارتش جمهوری اسلامی ایران در این لحظات تاریخی در برابر انجام مسئولیت خطیر خود قرار گرفته است و آماده هر نوع فداکاری و قهرمانی است. دشمن سوگند خورده انقلاب ایران، به دست مزدوران عراقی، حملات هوایی خود را به این امید آغاز کرده است که انقلاب اسلامی ایران را به شکست بکشاند. ما از این فرصت برای پایدارتر کردن این انقلاب که به فرد فرد ملت ایران متکی است بهره خواهیم گرفت و دشمن متجاوز را سختگوشمالی خواهیم داد و نیک میدانیم که ملت شرافتمند ایران، پشتیبان ارتش جمهوری اسلامی ایران است و این همان امتیازی است که ارتش مزدور عراق از آن محروم است.

اکنون به اطلاع ملت قهرمان ایران میرساند که تنگه هرمز در کنترل ارتش جمهوری اسلامی ایران میباشد، سواحل شمالی خلیج فارس در کنترل ارتش جمهوری اسلامی ایران میباشد.

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تأمین نسبی آسمان ایران را برقرار کرده است، نبرد در زمین، هوا و دریا دامه دارد.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

*   *   *

اطلاعیه شماره 15 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/6/31

تا دستور ثانوی، هیچ یک از واحدهای نظامی مستقر در پادگانهای تهران، حق خروج از سربازخانههای خود را نداشته، فقط گروه 33 توپخانه پادگان جی برای استقرار یکانهای ضدهوایی با اجازه ستاد مشترک ارتش به محلهای تعیین شده عزیمت مینمایند.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

*   *   *

اطلاعیه شماره 16 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/6/31

هممیهنان عزیز

برابر اعلام استانداری ایلام، تاکنون تعداد شش فروند هواپیمای میگ متجاوز عراقی بهوسیله آتشبارهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان ایلام سقوط کرده است. هماکنون جنازه خلبانان عراقی و وسایل آنان در حال انتقال به شهر ایلام میباشد.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلام ایران

*   *   *

اطلاعیه شماره 17 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/6/31

با توجه به تجاوزات ارتش عراق بدینوسیله کلیه مرزهای آبی نزدیک سواحل ایران منطقه جنگی اعلام گردید ایران اجازه حمل کالا به بنادر عراقی را به هیچ کشتی تجارتی نخواهد داد و نیز برای امنیت کشتیرانی در خلیجفارس اعلام میدارد مسیر تعیین شده زیر را رعایت فرمایند.

پس از عبور کشتیها از تنگه هرمز راه خود را طوری تغییر دهند که از 12 مایلی جنوب جزیره ابوموسی و 12 مایلی جزیره سیری و جنوب چراغ دریایی کبیلبلک و از 12 مایلی جنوب غربی جزیره فارس عبور نمایند. کشور جمهوری اسلامی ایران تعهدی در مقابل متخلفان از این اعلامیه را نخواهد داشت.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

*   *   *

اطلاعیه شماره 18 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/6/31

هموطنان عزیز، در اثر حملات هوایی دشمن ممکن است در بعضی نقاط شهرها یا روستاها یا بیابانها راکت یا گلولهای عمل نکرده پیدا شود. علیهذا تقاضا میشود از نزدیک شدن و یا دست زدن به آنها قویاً خودداری نموده و در صورت مشاهده قبل از دستکاری مراتب را به نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا پادگان نظامی یا سپاه پاسداران اطلاع دهند تا از خطرات و تلفات احتمالی جلوگیری شود.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

*   *   *

اطلاعیه شماره 19 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/6/31

همچنان در پرتو حمایتالله و پشتیبانی امام و امت مسلمان و قهرمان ایران، با دشمن نوکر صفت در جنگیم. همرزمان عزیز، افسران، همافران، درجهداران، کارمندان، سربازان رشید و فداکار نیروهای ارتش، ژاندارمری، سپاه پاسداران و دیگر قوای مسلح محلی مناطق که قاطعانه در نبردید، با تقدیر و ستایش از روحیه عالی و سلحشورانه فرد فرد شما که در سنگر اسلام عزیز در دفاع از خاک میهن پیروزمندانه در برابر دشمن، ایستادگی کرده و به ارتش دستنشانده ابرقدرتها این چنین ضربات مهلک و کوبنده وارد ساختید، اینک انتظار دارد که همچون گذشته در فردای سرنوشتساز با روحیهای مصممتر و مستحکمتر و با دستیابی به پیروزیهای باز هم بیشتر، افتخاری به افتخارات خود بیفزایید.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

*   *   *

اطلاعیه شماره 20 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/6/31

هممیهنان و مسلمان عزیز ایران، طبق گزراشات واصله، تلفات و ضایعات ارتش عراق تا ساعت 23:00 روز سیویکم شهریورماه که مورد تأیید سماجا میباشد به این شرح به آگاهی میرسد:

– هواپیمای میگ سرنگون شده عراقی 11 فروند

– ناوچه موشکانداز غرق شده 4 فروند

ضمناً در اثر آتش شدید توپخانههای ارتش جمهوری اسلامی ایران، تأسیسات و کارخانهتولید گاز فاو، منهدم شد و پایگاههای هوایی شعیبه و کوت و تأسیسات نفتی واسلیه، قرارگاه گردان تیپ20 عراق در مناطق سیبه و سیحان بهوسیله آتش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درهمکوبیده و منهدم گردیده است. درگیری در مناطق مرزی خوزستان بین نیروهای زرهی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای زرهی ارتش عراق بهشدت ادامه دارد، نتیجه ضایعات و تلفات متعاقباً به استحضار ملت مبارز و قهرمان ایران میرسد.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلام ایران

*   *   *

اطلاعیه شماره 21 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/6/31

نظر به اینکه دولت مزدور عراق با عدم رعایت کلیه موازین و قراردادهای بینالمللی به کشور جمهوری اسلامی ایران تجاوز نموده و احتمال استفاده مزدوران دولت بعثی عراق از فرودگاهها و بنادر کشورهای امارات متحده عربی و بعضی از شیخنشینهای حوزه خلیجفارس میرود بدینوسیله اعلام میگردد هرگونه استفاده از تسهیلات بندری و یا هوایی کشورهای یاد شده علیه جمهوری اسلامی ایران با عکسالعمل شدید نیروهای رزمنده مدافع ایرانی مواجه خواهد گردید. کشور جمهوری اسلامی ایران جوابگوی عواقب ناشی از عدم رعایت اصول اشاره شده در این اعلامیه نخواهد بود.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

*   *   *

اطلاعیه شماره 22 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/7/1

هموطنان گرامی، چون حمله هوایی دشمن و شکستن دیوار صوتی، باعث میشود که تعدادی از شیشهها و لوسترهای منازل خُرد شده و صدماتی به ساکنین وارد شود، برای جلوگیری از صدمات حاصله لازم است که روی لوسترها را با نایلون یا پارچه پوشانده و به شیشهها نوار چسبهایی بهصورت ضربدر بچسبانند که در نتیجه شکستن دیوار صوتی از خرد شدن آنها جلوگیری بهعمل آید.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

*   *   *

 اطلاعیه شماره 23 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/7/1

هممیهنان عزیز:

در ساعت 05:15 روز جاری، یکم مهرماه 59 هنگامی که چند فروند هواپیمای عراقی به ناوچههای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حمله میکردند، با آتش شدید و دقیق دفاع هوایی ناوچههای ایرانی مواجه گردیدند و در نتیجه، یکی از میگهای عراقی در خلیجفارس سقوط مینماید.

ظرف روز گذشته تاکنون، مجموع هواپیماهای میگ عراقی که سقوط کرده و تأیید میگردد به 12 فروند رسیده است و ضایعات نیروهای خودی یک فروند هواپیما بوده است.

لازم به یادآوری است، مواقعی که هواپیماهای ارتش عراق مورد اصابت گلوله قرار میگیرند، خلبانان آنها توسط چتر نجات از هواپیما خارج شده و سالم به زمین میرسند. از عموم هموطنان عزیز درخواست میگردد، در صورت مشاهده این قبیل خلبانان عراقی در نهایت هوشیاری آنان را دستگیر و به اولین واحد نظامی یا انتظامی تحویل نمایند.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

*   *   *

اطلاعیه شماره 24 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/7/1

شهروندان عزیز تهرانی صبح امروز در لحظاتی پیش، در پایگاه مهرآباد جنوبی بر اثر رها شدن بمبی از زیر هواپیمای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در حال بلند شدن از روی باند بود، انفجاری رخ داده است که تا این لحظه تلفات و ضایعات گزارش نشده است.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

 

منبع : مجله صف ، شماره 404

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده