جنگ در قاب اسناد (2)
نگاهی به اطلاعیه های ستاد مشترک ارتش در دوران دفاع مقدس (اطلاعیه 6 تا 9) یکی از مهم ترین و شاید بتوان گفت، منحصر به فردترین اسناد و مدارک موجود درباره دوران دفاع مقدس و حوادث و رویدادهای آن زمان، که می تواند شرایط و میزان آگاهی و آمادگی هر کدام از نیروهای مسلح کشورمان را تبیین کند، اطلاعیه های ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران است که به صورت روزانه منتشر و ثبت و ضبط شده اند.

در معارف جنگ، تعدادی از آنها را جهت آگاهی و استفاده خوانندگان، به انتشار می رسانیم. شایان ذکر است به دلیل سند بودن اطلاعیه ها از دست کاری و ویرایش آنها و تغییر رسم الخط و … پرهیز و در مواردی علائم سجاوندی برای راحت تر خواندن متن به کار برده شده است.

اطلاعیه شماره 6 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

1359/6/29
به فرمان مقام ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا از این تاریخ اطلاعیههای عملیاتی و درگیرهای عملیاتی درون مرزی، مرزی و برون مرزی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران به استحضار ملت شریف ایران میرسد اخبار و اطلاعیههای دیگری که از طریق سایر سازمانها اعلام میگردد مورد تأیید ستاد مشترک نمیباشد.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 7 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/6/30
در اجرای فرمان ریاست جمهور و فرماندهی کل نیروهای مسلح مبنی بر احضار پرسنل وظیفه خدمت منقضی سال 1356 مراتب زیر جهت اطلاع هموطنان آگاه و مسلمان اعلام میگردد:
1- کلیه پرسنل وظیفهای که خدمت زیرپرچم خود را در سال 1356 در درجات افسری، درجهداری و سربازی وظیفه به پایان رسانیدهاند، موظفند از روز سهشنبه 1/7/1359 با در دست داشتن کارت پایان خدمت و دو قطعه عکس 4×6 خود را به نزدیکترین هنگ یا گروهان یا پاسگاه ژاندارمری محل اقامت خود معرفی کنند. ضمناً هنگها یا گروهانها و پاسگاههای ژاندارمری مکلفند از آنان ثبتنام نمایند.
2- در صورتی که احضار شدگان کارمند یا کارگر یکی از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا بخش خصوصی باشند، شغل آنان در مدت خدمت احتیاط برای آنها محفوظ خواهد ماند و سازمانهای دولتی و غیردولتی که کارکنان آنان برای خدمت احتیاط احضار میشوند موظفند آنان را در خاتمه احضار در همان مشاغل قبلی بهکار گمارند.
3- کلیه سازمانهای بخش دولتی و خصوصی مکلفند، بهمنظور آمادگی و عزیمت احضار شدگان مربوطه که از طریق اداره وظیفه عمومی متعاقباً اعلام خواهد شد، سه روز مرخصی (علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه) با استفاده از حقوق به آنان اعطا نمایند.
4- احضار شدگان حقوقی معادل حقوق افسران و درجهداران و افراد همدرجه، کادر ثابت از ارتش دریافت خواهند داشت.
5- با احضارشدگان در صورت امتناع از معرفی خود برابر مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش رفتار خواهد شد.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

 

* * *

اطلاعیه شماره 8 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/6/30
هموطن عزیز:
برادران سرباز جانبرکف تو با روحیهای سرشار از دیانت به اسلام عزیز و میهن گرامی با اتکا به الله و پشتیبانی ملت انقلابی ایران در تمام جبهههای آبی و خاکی میهن با دشمنان نبرد میکنند.
در ساعت 16:00 روز 28 شهریورماه، افراد کمیته میاندوآب که جهت پاکسازی مناطق اطراف میاندوآب اعزام گردیده بودند، با ضدانقلابیون برخورد مینمایند که با متواری ساختن مهاجمین یک نفر از افراد کمیته مجروح میگردد.
 در ساعت یک بامداد روز 29 شهریورماه، افراد مسلح غیرقانونی، شهر ارومیه و پادگان را با سلاحهای سنگین و سبک زیر آتش قرار دادند که توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به آتش آنان پاسخ داده شد و ضمن وارد آوردن تلفات به نیروهای مهاجم، آتش مهاجمین را سد نمودند، در نتیجه این درگیرها به ساختمان ریشهکنی مالاریا و چند ساختمان اطراف آن آسیب وارد میگردد و مخزن نفت شهر آتش میگیرد. مأمورین اطفای حریق و کلیه مردم ارومیه بلافاصله مشغول اطفای حریق میگردند و نیروهای کمکی جهت اطفای حریق به محل اعزام گردیدهاند.
روز 29 شهریور ماه در درگیرهای سپاه پاسداران و ضدانقلابیون در گردنه صلوات آباد و محور دهکلان، تلفات قابل ملاحظهای به ضدانقلابیون وارد گردید و از نیروهای پاسدار یک نفر شهید و سه نفر مجروح گردیده است.
در روز 29 شهریورماه افراد مسلح غیرقانونی حزب دموکرات در آبادی تکاب با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مستقر در منطقه درگیر، که در نتیجه 10 نفر از ضدانقلابیون به هلاکت میرسند. در این درگیری، ضدانقلابیون، 11 نفر از اهالی آبادیهای اطراف را به گروگان میگیرند.
در ساعت 17:00 روز 29 شهریورماه، در یک درگیری بین نیروهای رزمنده جمهوری اسلامی ایران و از نیروهای عراق در منطقه پاسگاه خین، پاسگاه و انبار مهمات عراقی بهوسیله آتش توپخانههای ارتش جمهوری اسلامی ایران در همکوبیده میشود که در این درگیری تلفات و خسارات فراوانی به دشمن وارد میگردد و نیروهای خودی دو تن شهید و یک نفر مجروح داشته است. ضمناً قسمتی از پاسگاه خین ایران دچار حریق میگردد.
در ساعت نیم بامداد روز 29 شهریورماه، نیروهای ارتش عراق مناطق اطراف هنگ ژاندارمری قصرشیرین را زیر آتش قرار میدهند که با آتش شدید نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مواجه میگردند.
در ساعت 17:00 روز 29 شهریورماه، یک فروند ناوچه عراقی در محل تلاقی اروندرود و نهرخین بهوسیله آتش نارنجکاندز آرپیجی7 ارتش جمهوری اسلامی ایران، هدف قرار میگیرد که ناوچه عراقی به کلی منهدم و غرق میگردد.
در روز 29 شهریور در درگیریهای دریایی یک فروند کشتی عراقی و دو فروند ناوچه موشکانداز و یک فروند ناوچه گارد ساحلی نیروهای عراقی، به گل نشستند و بر اثر آتش نیروهای عراقی قسمتی از ساختمان اداره بندر و کشتیرانی و ترمینال نظامی خرمشهر آسیب دید و خساراتی وارد میگردد و 15 نفر مجروح میگردند.
روز 29 شهریور یکی کشتی تجارتی ایران زیر آتش نیروهای عراقی قرار میگیرد که به قسمتی از کشتی آسیب وارد میگردد و در گل مینشیند، مأمورین پس از خارج ساختن کشتی از گل آن را به آبادان مراجعت میدهند، ضمناً در درگیری دریایی روز گذشته یک فروند قایق ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران در اثر صدمات وارده غرق و چند نفر از پرسنل مجروح میگردند.
در روز 29 شهریور ماه نیروهای ارتش عراق دو فروند ناوچه موشکانداز و دو فروند ناوچه توپدار در دهانه فاو مستقر نموده است.
در روز 28 شهریور ماه یک فروند کشتی روسی که حامل خودروهای نظامی و جنگافزار بود از طریق اروندرود به سمت بصره در حرکت بوده است.
در ساعت 10:45 شب گذشته کلیه چراغهای شهر بصره و شعلههای نفت پالایشگاه شهر بصره خاموش گردید با وجودی که دولت عراق اعلام کرده است که کلیه کشتیها در داخل اروندرود میبایستی با پرچم عراق حرکت کنند، کشتیهای ایرانی و یا کشتیهایی که به مقاصد و بنادر ایران حرکت میکنند، کماکان با پرچم ایران در کانال حرکت میکنند.
در روز 29 شهریور ماه، سه فروند کشتی لایروبی و دو فروند کشتیهای خارجی با پرچم ایران از کانال خارج و وارد خلیجفارس گردیدهاند، به دو کشتی خارجی که با پرچم ایران از کانال عبور میکردند بهوسیله ارتش عراق به قسمت فرماندهی هر دو کشتی تیراندازی شده است. در حال حاضر، نبرد سنگینی در طول کانال اروندرود از دهانه تا خرمشهر و همچنین در مرزهای خشکی استان خوزستان، با توپخانه و تانک و موشک و انواع جنگافزارهای سنگینی ادامه دارد. دامنه این تیراندازیها به ترمینال خرمشهر و فرودگاه آبادان نیز کشیده شده است.
تمام ساحل عراق در طول کانال اروندرود زیر آتش سنگین توپخانهها و جنگافزارهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
تلفات و ضایعات طرفین متعاقباً به استحضار ملت مبارز ایران میرسد.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

* * *

اطلاعیه شماره 9 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
1359/6/31
با درود فراوان به روان پاک شهیدان گلگون کفن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و عرض تبریک و تسلیت بهحضور امام امت، رهبر کبیر انقلاب و ملت مسلمان و مبارز ایران و خانوادههای شهدای نیروهای مسلح، بالاخص شهدای پاکباز چند روز اخیر نیروی دریایی و تقدیر از پرسنل جانباز نیروهای رزمنده جبهههای نبرد، به آگاهی میرساند:
در عملیات پاکسازی شهر مهاباد بهوسیله ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران که تاکنون نیز ادامه دارد، درگیریهای پراکندهای در نقاط مختلف شهر ایجاد گردید و در چند نقطه از شهر، آتشسوزی رخ داده است که بلافاصله خاموش گردیده است.
در درگیریهای شهر مهاباد تعدادی از ضدانقلابیون کشته و تعدادی زخمی میگردند و پنج نفر از رزمندگان خودی در روز 29 شهریورماه به شهادت میرسند و تعدادی مجروح میگردند.
روز سیام شهریورماه حمله مهاجمین به پاسگاه جبرائیلآباد اشنویه دفع و یک سرباز مجروح میگردد. همانگونه که در اطلاعیه قبلی اعلام گردید مخزن نفت ارومیه بر اثر اصابت گلوله آرپیجی7 ضدانقلابیون دچار حریق میگردد که با استمداد از امکانات آتشنشانی سایر شهرستانهای آذربایجان آتش مهار میگردد.
از بامداد روز سیام شهریورماه، نبرد در مناطق مرزی کرمانشاهان و ایلام در پاسگاههای بازرگان، نفتشهر، گمرک نو، سه تپان، سومار، کانیشیخ، خسروی و ولد کشته آغاز و تا ساعت 22:00 بهشدت ادامه داشت.
در تمام طول روز گذشته، تیراندازی با توپخانه و سایر سلاحهای سنگین بین نیروهای زمینی، دریایی، ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در اروندرود با ارتش عراق ادامه داشته که این تلفات و ضایعات را بهجای گذارد.
یک کشتی لایروبی عراقی مورد اصابت گلولههای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و در کنار کناره اروندرود غرق گردید.
یک ناوچه موشکانداز عراقی به نام اوزا به وزن 200 تن که مسلح به 4 موشک و 2 تیربار بود در محل تلاقی اروندرود- خلیجفارس مورد اصابت جنگ افزارهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و بهکلی منهدم و غرق گردید.
تانکر ذخیره نفت شماره 512 پالایشگاه آبادان در اثر اصابت گلوله توپخانه مشتعل که بلافاصله آتش مهار گردید.
ترمینال خرمشهر و تأسیسات دریایی خرمشهر و فرودگاه آبادان و قسمتی از شهر آبادان و کلیه سواحل نزدیک اروندرود و اروندکنار در تمام طول روز گذشته زیر آتش توپخانه عراق قرار داشت که آسیب قابل ملاحظهای وارد نشده است.
کلیه تأسیسات دولتی و تأسیسات نظامی و پاسگاههای ارتش عراق در ساحل اروندرود زیر آتش توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار داشت و دو پاسگاه عراقی منهدم و به سایر تأسیسات آسیب قابل ملاحظهای وارد شده است.
دو قایق کوچک موتوری ایران که در داخل اروندرود متوقف بود، در اثر تیراندازی ارتش عراق آسیب دید و غرق شد. توضیح اینکه ناوچه موشکانداز عراقی که روز گذشته توسط رزمندگان غیور ارتش ایران منهدم و غرق شد از نظر ارزش نظامی و اقتصادی، دهها برابر ارزش اقتصادی دو قایل کوچک موتوری ایران بوده است و قایقهای ایرانی، تجارتی و غیرمسلح بودند.
روز گذشته یک فروند هلیکوپتر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هنگام پرواز آموزشی در اثر برخورد با کابل فشار قوی دچار سانحه شد و خلبان آن، ناخدا دوم عسکر محتاج و کمک خلبان آن ناوبان یکم عزیزی و مهناوی گروکانی، به افتخار شهادت نایل گردید.
همچنین ظرف روز گذشته، یکی دیگر از پاسگاههای عراقی به نام صدام و پادگان اشله عراق زیر آتش سنگین توپخانههای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
در روز سیام شهریورماه، نبرد در مرزهای ایران و عراق در استان خوزستان و مرزهای آبی اروندرود و مرز آبی نهرخین بهشدت ادامه داشت و نیروهای عراق حداکثر فشار آتش هوایی و توپخانه و تانکهای خود را در منطقه مرزی پاسگاه فکه ایران قرار داده بودند که با مقاومت جدی و سرسختانه نیروهای ارتش و ژاندارمری و سپاه پاسداران قرار گرفته و در اثر آتش شدید حملات یکانهای زرهی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان روز مجبور به عقبنشینی گردیدند.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

 

منبع : مجله صف شماره 403
 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده