بررسی تحریفات انجام گرفته در تاریخ دفاع مقدس توسط راویان کاروانهای راهیان نور
بیان ارزشمند مولا علی(ع) در این رابطه هدایت گر و راهنمای ما خواهد بود که می فرماید؛ "هرکس از وقایع گذشتگان عبرت گیرد، بصیرت پیدا می کند و کسی که بصیرت و بینایی یابد قدرت تحلیل و فهم آن را نیز پیدا می کند و آن کس که فهمید، عالم می شود". بنابراین گذشته چراغی است فراروی آینده، هر قدر شناخت و آگاهی ما از گذشته و حال افزایش یابد آینده بهتر قابل پیش بینی است.

زیرا همه دستاوردهای مختلف فعلی محصول تلاش گذشته است و آینده محصول امروز است و گذشته همواره همراه انسان است. تاریخ سراسر حماسه و ایثار هشت سال دفاع مقدس بخشی از تاریخ بی بدیل مردم ایران است که بایستی به نیکی پاسداری و به نسل های آینده انتقال داده شود، زیرا تبیین تاریخ دوران دفاع مقدس فقط آگاهی بر رویدادهای گذشته نیست، بلکه نگرش بر گذشته، حال را می سازد و این حرکت باعث پیوند حال به آینده می گردد. هدف اساسی از مرور تاریخ گذشته ساختن هر چه بهتر آینده است.

* یکی از حرکتهای ارزشمند یک دهه گذشته در احداث یادمانهای دفاع مقدس و برنامه ریزی اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی در فصول مختلف، از مصادیق بارز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس است که به حق یکی از اقدامات مؤثر، ماندگار و شایسته می باشد که به درستی تدبیر و هدایت گردیده است و ادامه شتاب دار این روند مثبت فرهنگی نکوداشت ایام سراسر شور حماسه آن دوران را بی وقفه برای نسل امروز تعیین می نماید. چنانچه برای تبیین دقیق و صحیح این مقطع با ارزش و حساس از تاریخ کشور تدابیر و تهمیدات اصولی اعمال نگردد تحریف جدی تاریخ دوران دفاع مقدس نه محتمل، که قطعی باشد.
در این مقاله تلاش گردیده مشاهدات میدانی خود در یادمان های فتح المبین، میشداغ، چزابه و دهلاویه که به عنوان راوی در اسفند 1393، با تعدادی از راویان سازمانی و غیر سازمانی مباحثه نموده و برای تعداد زیادی از کاروانهایی که از یادمان فتح المبین دیدار نمودند، وضعیت ارتش و نیروهای مسلح در آغاز تهاجم دشمن، موضوع مقاومت، تثبیت و متوقف کردن متجاوز وچگونگی عملیات فتح المبین را تشریح و دوران جنگ را مورد تجزیه وتحلیل قراردادم ، بیان نمایم که برآیند کلی و برداشت از اظهار نظرات متفاوت بعضی راویان سازمانی و تعدادی از اعضا کاروانها که جداگانه مبادرت به تشریح دوران جنگ می نمودند، بیانگر اطلاعات ناقص، تحلیل های نادرست بدون پشتوانه علمی، نگاه قشری و احساسی به عملیات های دوران جنگ و در نهایت تحریف تاریخ دوران دفاع مقدس بود.

 

دانلود کامل مقاله بصورت pdf
 

منبع: جلسات هم اندیشی معارف جنگ

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده