جنگ کلاسیک یا جنگ انقلابی؟
یکی از مباحث حائز اهمیتی که در باره جنگ تحمیلی هشت ساله و یا دفاع مقدس توسط بعضی از مسئولین و فرماندهان این دوره طرح می شود، این نظریه است که: تا زمانی که جنگ به صورت متعارف وکلاسیک اداره می گردید جز شکست و ناکامی چیز دیگری نصیب ایران نشده و فقط زمانی که ایده جنگ انقلابی بر نیروهای مسلح حاکم گردیده، پیروزی های بزرگی حاصل شده است. موضوع در تالار گفتگو
در مقابل این نظریه کارشناسان و فرماندهان نظامی دیگری هستند که آن را رد نموده و چنین استدلال می کنند که بعضی از پیروزی های به دست آمده در سال اول و نیز پیروزی های بزرگ کسب شده در سال دوم جنگ، نه به دلیل تغییر دکترین نظامی ایران از جنگ کلاسیک به جنگ انقلابی، بلکه به دلیل غلبه بر نابسامانی های پس از انقلاب در نیروهای کلاسیک از یک سو و هرچه بیشتر نزدیک شدن نیروهای تازه تاسیس و مردمی به آموزه های جنگ کلاسیک از سوی دیگر بوده است. این دسته از کارشناسان نظامی، روند طی شده توسط نیروهای تازه تاسیس و مردمی را به سمت سازماندهی، تجهیز و آموزش نیروهای مسلح کلاسیک و متعارف بهترین دلیل بر مدعای خود می دانند.
هیئت معارف جنگ سپهبد شهیدعلی شیرازی این موضوع مهم را در تالار گفت و گوی پایگاه اینترنتی خود به بحث گذاشته و از همه صاحب نظران و علاقه مندان دعوت می نماید دراین بحث مشارکت نمایند.
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده