برای اسیرانی که در زندان های دشمن شجاعانه بر سر دشمنان بشریت فریاد می کشند، چگونه می توان تعظیم کرد؟ امام خمینی (ره)
برای اسیرانی که در زندان های دشمن شجاعانه بر سر دشمنان بشریت فریاد می کشند، چگونه می توان تعظیم کرد؟ امام خمینی (ره)

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده