آغاز عملیات بیتالمقدس «نقش تعیینکننده نیروی هوایی ارتش در عملیات بیتالمقدس»
حماسهآفرینی در خرمشهر در مورخ 1361/2/10 خلبانان پایگاه یکم شکاری گردان 11 شکاری شناسایی با دو فروند هواپیمای «آراف-4 یی» با دستور رزمی «ناصر» از غرب اهواز تا غرب خرمشهر و از تنگ چزابه تا شهرک «تیب» درون خاک عراق عکس هوایی گرفتند.

خلبانان پایگاه سوم شکاری نیز با 4 فروند هواپیمای «اف-4 یی» ساعت 06:55 نیروهای دشمن در جنوب غرب هویزه را با 19680 پوند مهمات بمباران کردند. همچنین خلبانان پایگاه چهارم شکاری با 4 فروند هواپیمای«اف-5 یی» ساعت 7:20 تیپ 33 نیروی مخصوص ارتش عراق را با 12 هزار پوند مهمات جنگی درهم کوبیدند.

 سپس خلبانان پایگاه ششم شکاری ساعت 6:15 نیروهای دشمن را در جفیر با 8 فروند هواپیمای «اف-4 یی» 39 هزار و 360 پوند مهمات جنگی بمباران کردند.
به این ترتیب عملیات بیت‌المقدس ساعت 30 دقیقه بامداد روز دهم اردیبهشت 1361 شروع شده بود و فراهم کردن آتش پشتیبانی سنگین بر دوش خلبانان گردان‌های جنگنده بمب‌افکن در قرارگاه ویژه عملیات هوایی جنوب نهاده شده بود.
پایگاه «هاوک» تبوک از ساعت 07:50 درگیر کشف هواپیماهای دشمن شد و به ترتیب در ساعت‌های 10:23، 11:09 12:35، 13:30 و 14:35، تعداد 6 فروند هواپیمای دشمن را سرنگون کرد. پدافند هوایی و پدافند موشکی صحنه نبرد در دستور عملیاتی «بیت‌المقدس» نیز بر دوش این قرارگاه نهاده شده بود.
ساعت 13:05 دوباره خلبانان پایگاه هوایی همدان گسترش‌یافته در پایگاه هوایی دزفول، با 2 فروند هواپیمای «اف‌-4» نیروهای ارتش عراق را در ایستگاه حمید زیر آتش بمب‌های خود گرفتند و 9768 پوند مهمات جنگی بر دشمن فرو افکندند. در آن روز تعداد 1698 مجروح و 643 نفر اعزامی جدید و 175 هزار پوند بار در برگیرنده مهمات، خون و دارو به منطقه عملیاتی بیت‌المقدس حمل و نقل هوایی شد.
در مورخ 11/2/1361 قرارگاه نصر با لشکر 21 حمزه از کارون گذشت و با گرفتن سرپلی در آن سوی کارون (غرب کارون) نیاز بمباران یکان‌های دشمن برای کاستن از توان رزمی آنها برابر این لشکر افزون شد.
خلبانان پایگاه سوم شکاری همدان که در پایگاه چهارم شکاری دزفول گسترش‌ یافته بودند، با 6 فروند هواپیمای «اف-4 یی» نیروهای دشمن را در شمال جفیر روبه‌روی قرارگاه فتح به‌سختی بمباران کردند و 23 هزار و 304 پوند مهمات جنگی بر سر نیروهای دشمن فرو ریختند.
حجم بمباران‌ها در اینجا آن‌قدر سنگین بود که دشمن تصور کرد یورش سرنوشت‌ساز نیروهای مسلح ایران از همین‌جا آغاز خواهد شد. لذا بیشترین توان پدافندی و پاتکی خود را در برابر لشکر 16 زرهی در شمال منطقه عملیات گسترش داده و آماده‌شده بود. خلبانان پایگاه چهارم شکاری دزفول با 6 فروند هواپیمای «اف-5 یی» در ارتفاع پایین به نیروهای دشمن در محور پادگان حمید و جفیر یورش برده و 19 هزار و 800 پوند مهمات جنگی بر دشمن فرو ریختند. خلبانان پایگاه یکم شکاری گردان 11 شناسایی نیز عملیات عکس‏برداری هوایی را در غرب اهواز با پی‌گرفت دستور رزمی ناصر انجام دادند.
ساعت 08:45 خلبانان هواپیمای «اف-14» با شناسه «غرب-1»‌ با هواپیماهای جنگنده بمب‌افکن دشمن درگیر شدند و سرانجام دراین نبرد یک فروند هواپیمای دشمن سرنگون شد. ساعت 12:10 نیز یک فروند دیگر از هواپیماهای جنگنده بمب‌افکن دشمن را خلبانان جنگنده «اف-14» با شناسه «غرب-5» سرنگون ساختند.
پایگاه هاوک «تبوک» نیز ساعت 10:48 و 15:05 دو فروند از هواپیماهای دشمن را برفراز منطقه نبرد سرنگون ساخت. ساعت 17:30 یک فروند هواپیمای «اف-4» از پایگاه سوم به خلبانی سروان فریدون خطیبی و ستوان‏یکم منصور شورچه با موشک «سام-6» دشمن درگیر شدند و نزدیک امیدیه خلبانان، هواپیمای آسیب‌دیده را ترک کردند و با چتر نجات فرود آمدند و تیم جست‌وجو و نجات آنها را یافت و به پایگاه دزفول منتقل شدند.
در این روز 2844 نفر مجروح، 412 نفر مأمور از منطقه عملیاتی تخلیه شدند و 32 هزار پوند مهمات و 6 پالت بار و پنج واحد خون به منطقه عملیاتی بیت‌المقدس ترابری هوایی شد.
در مورخ 12/2/1361 خلبانان پایگاه چهارم شکاری دزفول بار دیگر در ساعت 07:00 با 7 فروند هواپیمای «اف-5» یکان‌های ارتش عراق را در شلمچه یکی پس از دیگری در ارتفاع پایین بمباران کردند و 23 هزار و 100 پوند مهمات جنگی بر دشمن فرو ریختند. همچنین ساعت 06:15 نیز خلبانان پایگاه ششم شکاری با 8 فروند هواپیمای «اف-4» 39 پوند مهمات جنگی را بر نیروهای دشمن در منطقه جفیر فرو ریختند. ساعت 7:25 نیز خلبانان پایگاه ششم شکاری بوشهر با 3 فروند هواپیمای «اف-4» به میزان 14 هزار و 652 پوند مهمات جنگی بر نیروهای دشمن در منطقه کوشک فرو ریختند. در این عملیات سنگین هوایی سرانجام یک فروند هواپیمای «اف-4 یی» به خلبانی سرگرد منوچهر روادگر و ستوان‏یکم جهانگیر انقطاع مورد هدف موشک هواپیمای میراژ دشمن قرار گرفت و سقوط کرد.
روادگر که فرمانده گردان 61 جنگنده بمب‏افکن بوشهر بود، اسیر دشمن شد و جهانگیر انقطاع با گلوله‌های سربازان دشمن هنگام فرود با چتر نجات به درجه رفیع شهادت نائل شد.
در مورخ 13/2/1361 هواپیمای مسافربری الجزایر که وزیر امور خارجه فقید این کشور در آن بود، ساعت 17:20 با شلیک موشک از جنگنده‌های نیروی هوایی عراق بر فراز مرز ایران و ترکیه سرنگون شد.
در روز سیزدهم رویداد دیگری نبود، فقط 926 مجروح و 75 پالت خالی از منطقه عملیاتی تخلیه شد و 2939 نفر مأمور و 26 پالت بار شامل مهمات، دارو و خون به منطقه عملیاتی حمل شدند.
در مورخ 14/2/1361 خلبانان پایگاه هوایی بوشهر با 8 فروند هواپیمای «اف-4» نیروهای دشمن را در منطقه فکه بمباران کردند و 39 هزار و 360 پوند مهمات جنگی بر دشمن فرو ریخته شد.2 فروند هواپیمای جنگنده بمب‌افکن عراق ساعت 15:03 و 15:39 با شلیک‌های پایگاه موشکی «هاوک» آبادان «تبوک» سرنگون شدند.
در مورخ 16/2/1361 خلبانان پایگاه چهارم شکاری دزفول برای چندمین‏بار با 4 فروند «اف-5 یی» و 13 هزار و 200 پوند مهمات نیروهای دشمن را در غرب فکه بمباران کردند و خلبانان پایگاه ششم شکاری بوشهر نیز با 8 فروند «اف-4 یی» و 39 هزار و 360 پوند مهمات جنگی نیروهای دشمن را درغرب شلمچه بمباران کردند.
در این عملیات یک فروند هواپیمای «اف-4 یی» به خلبانی سرگرد حسن طالب‌مهر و ستوان‏یکم علی امجدیان ساعت 06:35 در منطقه فکه با برخورد موشک هوابه‌هوای میراژ دشمن سرنگون شد و خلبانان آن هنگام فرود با چتر نجات، با گلوله‌های مسلسل کلاشینکف سربازهای بعثی در دم به شهادت رسیدند.
ساعت 11:07 یک فروند هواپیمای دشمن را پایگاه تبوک و ساعت 12:55 یک فروند دیگر را خلبانان «اف-14» هدف گرفتند و به زیر کشیدند. در مورخ 17/2/1361 خلبانان پایگاه بوشهر با 8 فروند هواپیمای «اف-4 یی» سنگرهای دشمن را در شلمچه بمباران کردند و 39 هزار و 360 پوند مهمات بر نیروهای دشمن فرو ریختند.
خلبانان پایگاه چهارم شکاری که به پایگاه پنجم شکاری امیدیه گسترش‌یافته بودند نیز با 4 فروند «اف-5» به نیروهای دشمن در منطقه شلمچه یورش بردند و 13 هزار و 200 پوند مهمات جنگی بر دشمن فرو ریختند. پایگاه پنجم شکاری در امیدیه به‌تازگی و آزمایشی در عملیات شرکت کرده بود و یک اسکادران هواپیمای «اف-5» و خلبانان ورزیده‌ای به این پایگاه گسترش داده شدند تا در عملیات شرکت کنند؛ اگرچه در سازمان رزمی این دستور «شبح 3» در سازمان رزمی نیروهای گردان‌های 41 و 42 شکاری دزفول به‌شمار آمده‌اند.
پایگاه موشکی زمین به‌هوای «هاوک» آبادان با نام «تبوک» گزارش داد که در ساعت 16:30 دو فروند هواپیمای دشمن را با شلیک 2 تیر موشک سرنگون کرده است. در ساعت 09:46 و 11:56 نیز خلبانان هواپیمای «اف-4» با شناسه «قدس-1» و «وحدت-1» دو فروند از هواپیماهای دشمن را بر فراز قرارگاه لشگر 16 زرهی سرنگون کردند.
خلبانان هواپیمای شکاری شناسایی «آراف-4» از منطقه «جفیر» تا «بصره» از گسترش و جابه‏جایی یکان‌ها و نیروهای دشمن عکس هوایی گرفتند و به قرارگاههای کربلا قدس، فتح، نصر و قرارگاه ویژه عملیات هوایی جنوب فرستادند. خلبانان دشمن در این روز برای بمباران پل‌هایی که بر روی کارون زده شده بودند تا نیروهای قرارگاه نصر از آن بگذرند، تلاش هوایی فراوانی را نشان دادند و در ساعت 17:05 و 17:41 پایگاه تبوک آگهی کرد که با شلیک موشک، دو فروند دیگر از هواپیماهای دشمن را سرنگون کرده و خلبانی به‌نام «علی بدر یوسف‌الشیبانی» به دست فرزندان این آب ‌و خاک اسیر شده است.
در مورخ 18/2/1361 خلبانان پایگاه سوم همدان مأمور به دزفول با دو سورتی پرواز هواپیمای «اف-4 یی» قرارگاه دشمن را در جفیر بمباران کردند و 9 هزار و 768 پوند مهمات بر دشمن فرو ریخته شد.
خلبانان پایگاه چهارم شکاری دزفول با 8 فروند هواپیمای «اف- یی» نیروهای ارتش عراق را در راستای «طلائیه- نشوه» و جنوب غرب جفیر بمباران کردند؛ در این عملیات 26 هزار و 400 پوند مهمات بر یکان‌های دشمن فرو ریخته شد. همچنین خلبانان پایگاه یکم شکاری گردان 11 شکاری شناسایی مهرآباد نیز با یک سورتی پرواز عکس‏برداری هوایی، از گسترش و جابه‏جایی یکان‌های ارتش عراق در جنوب سوسنگرد تا خرمشهر عکس هوایی گرفت و در واپسین ثانیه‌های عکس‏برداری، هنگام بازگشت، هدف موشک هواپیماهای میراژ عراق قرار گرفت، اما خلبان هواپیما را در پایگاه امیدیه فرود آورد.
ساعت 11:12 همین روز یک فروند هواپیمای «اف-4 یی» هنگام عملیات بمباران یکان‌های دشمن در جفیر، هدف موشک هواپیماهای جنگنده میراژ قرار گرفته و ساقط شد و خلبانان آن سروان ذوالفقاری و ستوان‏یکم اعظمی به اسارت دشمن درآمدند.
در این روز تعداد 1239 نفر مجروح و 156 نفر مأمور، به‌وسیله هواپیماهای نیروی هوایی از منطقه عملیاتی بیرون برده شدند و 29 پالت بار در برگیرنده مهمات، دارو و سازوبرگ نظامی برای سپاه پاسداران به منطقه حمل شد.
با پیشروی لشکر 21 به‌سوی ایستگاه حسینیه و شلمچه و خط مرزی برای پشتیبانی و پوشش این لشکر یا بهتر بگوییم قرارگاه «نصر»، دستور داده شد تا پایگاه «هاوک» رامشیر به گرمدشت گسترش یابد. در آغاز کار، این پایگاه با نام «هومن»بود و چندی نگذشت که با نام «بدر»شناسایی شد و همان آتشبارهای پایگاه رامشیر را به آنجا گسترش دادند و پایگاه بدر نام گرفت.
در مورخ 19/2/1361 نیروی هوایی به‌صورت 24 ساعته درگیر جنگ بی‌امان با نیروی زمینی و هوایی دشمن بود، در این روز، در ساعت 11:21 در شمال خرمشهر یک فروند هواپیمای دشمن هدفموشک فینیکس هواپیمای «اف-14» با شناسه «نیکو-4» قرار گرفت و سرنگون گردید. ساعت 15:23 نیز یک فروند دیگر از هواپیماهای جنگنده دشمن در شمال آبادان با شلیک موشک «هاوک» از پایگاه «تبوک» سرنگون شد. همچنین تعداد 1078 نفر مجروح، 323 نفر مأمور و 12 هزار پوند بار شامل مهمات، خون و … به منطقه عملیاتی ترابری و یا به خارج از منطقه حمل هوایی شد. سه فروند از هواپیماهای «اف-4» که از پایگاه سوم شکاری به دزفول مأمور شده بودند، قرار شد به پایگاه امیدیه گسترش داده شوند.
بدین ترتیب عملیات «بیت‌المقدس» در دو بخش نخستین خود به موفقیت‌های بسیار درخشانی دست یافته بود و با عقب‏نشینی شتاب‏زده نیروهای لشکر پنجم مکانیزه و لشکرسوم زرهی عراق، شیرازه کار از دست فرماندهان بعثی گسسته شده بودند.
 

منبع : مجله صف

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده