معارف جنگ، یادگار صیاد دلها
مصاحبۀ سایت تبیان با مدیر پایگاه اطلاع رسانی هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی پایگاه اطلاع رسانی تبیان مصاحبه ای با مدیر پایگاه اطلاع رسانی هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی انجام و روز پنجشنبه منتشر نمود. در این مصاحبه مدیر سایت معارف جنگ به سئوالات خبر نگار تبیان در خصوص تاریخچۀ تأسیس هیئت معارف جنگ، حوزه های فعالیت و همچنین تاریخچۀ تأسیس پایگاه اطلاع رسانی این هیئت پاسخ داد.

این مصاحبه در راستای آغاز همکاریهای دو پایگاه اطلاع رسانی صورت گرفته است، زیرا یکی از حوزه های فعالیت پایگاه اطلاع رسانی تبیان فرهنگ پایداری است که مطالب متنوع و ارزشمندی در خصوص دفاع مقدس و شهدای گرانقدر آن دوران را در این حوزه منتشر می نماید. برای دیدن این مصاحبه کلیک کنید.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده