عملیات پدافندی فاو
منطقه فاو از زمان تصرف توسط رزمندگان اسلام و تثبیت مواضع که حدود 75 روز طول کشید تا 1367/01/28 فعالیت خاصی را از دو طرف شاهد نبود اما به خوبی قابل درک و پیش بینی بود که عراق در صورت دستیابی به توانایی لازم، حساس ترین مواضع را مورد هدف قرار خواهد داد.

لذا وضعیت مواضع پدافندی خودی در فاو، نامناسب بودن منطقه جهت استقرار طولانی، نداشتن جاده مواصلاتی و متکی بودن به پلهای نصب شده روی اروند رود که حتی با آتش توپخانه نیز ممکن بود منهدم گردد عراق را بر آن داشت تا با استفاده از وضعیت سیاسی و بحران ایجاد شده توسط آمریکا در خلیج فارس مبداء حملات سراسری خود را در سال پایانی جنگ، در منطقه فاو قرار داده با تک شیمیایی گسترده، آتش فوق العاده توپخانه و انهدام پل های روی اروند، شهر فاو را تصرف نموده و تنها حادثه قابل تبلیغ بعد از جنگ را برای خود رقم زده و حملات بعدی را طرح ریزی نماید.

حمله سپاه هفتم، گارد ریاست جمهوری و یگانهای دریایی عراق در این منطقه با هدف بازپس گیری شهر فاو، تامین اروند رود و وارد کردن فشار به ایران جهت قبول کردن قطع نامه 598 با نام توکلنا علی الله صورت پذیرفت.

نتیجه:
دشمن توانست بعد از بمباران شیمیایی و قطع پلهای ارتباطی، منطقه فاو را تسخیر نماید کم بودن اسرای ایرانی در این عملیات به خوبی نشان داد که دشمن بعد از شخم زدن زمین با توپخانه و بمباران شیمیایی وارد منطقه گردیده است.
برآورد عمومی میزان سلاح شیمیایی به کار گرفته شده در این حمله سه برابر وسعت منطقه فاو بوده که می توانست در حد غیر قابل تحملی برای هر موجود زنده، هوا و زمین را آلوده نماید.

 –از تلفات و ضایعات دشمن در این حمله گزارشی بدست نیامده است.

منبع : کتاب اطلس نبردهای ماندگار
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی
سازمان ایثارگران ارتش

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده