جنگ ایران و عراق از نگاه مطبوعات جهان- 14
بخشی از پیام نوروزی امام خمینی (ره) به نقل از روزنامۀ گاردین فروردین 1360- مارس 1981: "...اکنون که در جنگ هستیم ملت باید به مبارزه با مشکلات عادت کرده، با دولت همکاری کرده و به تبلیغات بی اعتنا باشد تا به پیروزی برسد.

"در این قسمت به بررسی مطبوعات منتشر شده در نیمۀ نخست فروردین 1360 – 21 مارس تا 4 آوریل 1981 و عناوین خبری مربوط به دفاع مقدس و جمهوری اسلامی ایران در آن ایام می پردازیم.

نخستین نکته ای که در این میان حائز اهمیت به نظر می رسد، مطلب روزنامۀ مورنینگ استار است که در تاریخ 3/1/1359 با عنوان "قصد آمریکا برای تصرف چاه های خلیج فارس" به چاپ رسانده است:" آقای باب ادواردز کارشناس کهنه کار حقوق لیبرال ملی و دمکراتیک در خاورمیانه، روز شنبه در مورد نقشۀ آمریکا برای تصرف چاه های نفت خلیج فارس هشدار داد. وی گفت در کنفرانس اخیر مادرید در مورد امنیت اروپا، تمام پیشنهادها به خاطر بحران خلیج فارس با شکست مواجه شدند. کشورهای جهان سوم به خاطر بهای نفت ورشکسته می شوند در حالی که شرکت های نفتی در جریان بحران نفتی 74 – 1973 میزان 450 درصد افز ایش سود داشته اند. در هر کنفرانسی صلح باید در دستور کار قرار گیرد."
این روزنامه در ادامه، به موضوع کشتار مخالفین صدام و جنگ در عراق پرداخته و به نقل از یکی از عراقی های شرکت کننده در کنفرانس نفت لندن نوشت: "از مجموع ده هزار عراقی که از زمان آغاز جنگ با ایران کشته شده اند، بسیاری توسط رژیم صدام اعدام شده اند. این عده قربانیان عبارتند از کمونیست ها، کردها، شیعیان، بعثی های مخالف و هر کسی که به جنگ اعتراض کند."
مطلب بعدی از روزنامۀ گاردین است که به موضوع عدم پرداخت 5/5 میلیارد دلار مسدود شده از سوی آمریکا به ایران مربوط می شود. آمریکا متعهد شده بود در قبال آزادسازی دیپلمات های خود، اموال مسدود ایران را به این کشور باز گرداند. خبرنگار گاردین می نویسد:" علیرضا نوبری، رییس کل بانک مرکزی ایران در بن اعلام کرد ایران تقریبا هیچ مبلغی از 5/5 میلیارد دلار بخشوده شده از سوی بانک های آمریکایی و دیگر سپرده ها در اروپا را دریافت نکرده است. این مبالغ به موجب معامله ای که منجر به آزادی گروگان ها شد می بایست به ایران تحویل می شد." این خبر در تاریخ 4 فروردین 59- 24 مارس 1981 منتشر شد.
مطلب دیگری که در میان خبرهای آن دوره جلب توجه می کند، اخبار مربوط به تأکید صدام بر تجزیۀ ایران و حمایت از قومیت های ایرانی علیه ایران است. لس آنجلس تایمز در تاریخ 11 فروردین 1360- 31 مارس 1981 به این خبر پرداخته است:" صدام در جمع روستاییان در شمال عراق طی سخنانی گفت ما از تمامی قومیت ها و جنبش های ملی در ایران به طور کامل حمایت خواهیم کرد تا آنها قادر به برکنار ی رژیم ایران شده و مردم ایران رژیمی را بر سر کار آوردند که ما با آن به تفاهم برسیم."
در پایان این قسمت به پیام نوروزی حضرت امام خمینی به نقل از روزنامۀ گاردین می پردازیم:" آیت الله خمینی در آستانۀ سال نو در ایران، خواستار وحدت ملی شد تا نیروهای مسلح بتوانند کشور عزیز را از لوث وجود مهاجمانی که به ابرقدرت های شیطانی متکی هستند پاک کنند." وی گفت:"من امیدوارم که امسال سال حاکمیت قانون باشد. در اسلام هر کسی حتی حضرت محمد[ ص] در برابر قانون مساوی هستند و کسانی که قانون شکنی می کنند باید تحت تعقیب قرار گیرند. خویشاوندان من هم مسئول اعمالشان هستند و اگر خدای ناکرده قوانین اسلام را زیر پا بگذارند، دستگاه قضایی باید آنها را تحت تعقیب قرار دهد ،"
 پیام وی به وسیله فرزندش، احمد خمینی قرائت شد. آیت الله  خمینی در این پیام گفته است:" تمام مشکلات و کمبودهای کشور از جنایات ابرقدرت ها سرچشمه می گیرد، اما اکنون که در جنگ هستیم ملت باید به مبارزه با مشکلات عادت کرده، با دولت همکاری کرده و به تبلیغات بی اعتنا باشد تا به پیروزی برسد."
 این پیام روحانیون، سیاستمداران، مقامات قضایی و مقامات عمومی را مخاطب قرار داده و حاکی از آن بود که اصلاح زندان ها و بازگشایی دانشگاه ها از اهداف وی در سال جدید هستند.
استخراج و تنظیم: ستوان دوم وظیفه غلامحسین مصطفی پور
منبع: مجموعۀ 16 جلدی جنگ ایران و عراق از نگاه مطبوعات جهان، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، جلد 6

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده