در راستای ایجاد هماهنگی و ارتقاء کیفیت آموزش معارف جنگ در مراکز آموزشی آجا، این همایش در روز یکشنبه 1393/12/03 در سالن هیئت معارف جنگ با حضور بیش از 50 نفر از معاونین آموزشی و فرماندهان مراکز آموزشی وظیفه آجا و با حضور امیر سرتیپ ناصر آراسته رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، امیر سرتیپ سید ناصر حسینی معاون هماهنگ کننده هیئت معارف جنگ و امیر سرتیپ خرم طوسی عضو شورای سیاستگزاری هیئت معارف جنگ برگزار گردید.

این جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز و پس از پخش سرود جمهوری اسلامی، با سخنرانی امیر سرتیپ آراسته ریاست این هیئت ادامه یافت.ایشان ضمن خیر مقدم گویی و تقدیر از فرماندهان مراکز آموزشی، هدف از این جلسه را هماهنگی بیشتر در روند آموزشی آتی خواندند. جلسه با سخنرانی و ارائه گزارش دیگر فرماندهان در مورد ارتقای کمی و کیفی این آموزش ها ادامه یافت.

در ادامه برخی از تصاویر مربوط به این جلسه هم اندیشی را مشاهده می کنید:

 

جلسه فرماندهان ارتش در معارف جنگ

جلسه فرماندهان ارتش در معارف جنگ

جلسه فرماندهان ارتش در معارف جنگ

جلسه فرماندهان ارتش در معارف جنگ

جلسه فرماندهان ارتش در معارف جنگ

جلسه فرماندهان ارتش در معارف جنگ

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده