در خصوص اولین شهید خلبان در خاک عراق توضیح دهید.
کمتر از دو ساعت از تجاوز عراق در 31 شهریور 1359 نگذشته بود که دسته های پروازی از همدان و بوشهر به خاک عراق اعزام شدند. یکی از هواپیماهای دسته پروازی که به مقصد پایگاه کوت در استان میسان عراق پرواز می کرد، مورد هدف پدافند دشمن قرار می گیرد .

شهیدان محمد صالحی و خالد حیدری اولین شهدای خلبانی هستند که در خاک عراق به درجه رفیع شهادت نایل می شوند که پیکر پاک این دو شهید بزرگوار در سال 91 به میهن اسلامی بازگشت داده می شود. پیکر شهید صالحی در بهشت زهرا و پیکر شهید خالد حیدری در کنار تندیس او در یکی از میادین شهر مهاباد به خاک سپرده می شود.
گفتنی است که خلبان شهید خالد حیدری از برادران کرد نیروی هوایی می باشند و پیکر مطهر ایشان از روی تصویر دختر دوساله اش، که در کیف او بود، شناسایی می شود. شناسایی و بازگشت پیکر پاک او دلیل دیگری بر حقانیت و مظلومیت این شهید بزرگوار می باشد که به درخواست دختر محترم ایشان پیکر این شهید در میدان یادبود او به خاک سپرده شد تا سند دیگری بر شرکت کلیه اقشار ملت ما به ویژه اکراد مؤمن و میهن دوست ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس باشد.
 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده