معرفی لوح فشرده کامل 7 کتاب
با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و فراگیر شدن کاربرد کامپیوتر و لزوم استفاده از این فناوری در جامعه، هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی برآن شد تا بعضی از کتابهای منتشره خود را در قالب لوح فشرده ذخیره و در دسترس استفاده کنندگان قراردهد. بخش انتشارات معارف جنگ در اولین اقدام، هفت کتاب از انتشارات خود را در لوحی فشرده جمع آوری کرده است.

این هفت کتاب به قلم جمعی از اساتید و پیشکسوتان دفاع مقدس زیر نظر مستقیم رئیس هئیت علمی معارف جنگ، امیر سرتیپ ستاد ناصر آراسته به رشته تحریر در آمده است.

 لوح فشرده مذکور شامل هفت کتاب با عنوان های "معارف جنگ"، "دفاع از آبادان"، "عملیات کلی سال اول جنگ تحمیلی در خوزستان"، "نیروی هوایی در دفاع مقدس"، "بازوی نبرد"، "چرا و چگونه – کلیاتی از جنگ و مواردی از دفاع مقدس"می باشد.

ضمناً برای سهولت استفاده کاربران و علاقمندان به دفاع مقدس، فایل ها بصورت pdf در لوح فشرده قرار داده شده است.

تهیه لوح فشرده از طریق تماس با شماره تلفن های هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی22489002 و 22489003 و نمابر 22488250

 

نام: لوح فشرده کامل 7 کتاب

گردآوری و تنظیم: هئیت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی

قیمت: 20000 ریال

تلفن تماس: 22488756-021

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده