آیا بهترین هواپیمای ما در جنگ اف14 بود؟
هر هواپیمایی برای مأموریتی طراحی شده و اهمیت خودش را دارد. هواپیمای اف14 به دلیل داشتن رادار قوی بیشتر مأموریت های گشت هوایی و مراقبت هوایی را به عهده داشت. این هواپیما 150 تا 200کیلومتر را با رادارش جستجو می کرد و با کمک رادار زمینی این مسائل تجزیه و تحلیل می شد و با هواپیمای مهاجمی که وارد منطقه شده بود درگیر می شد و آن را منهدم می کرد.

این هواپیما مأموریتش رهگیری است و با استفاده از موشک های دوربرد فونیکس و دیگر سلاح هایی که در اختیار دارد از فاصله دور با هواپیمای مهاجم درگیر می شود. از این هواپیما بجز یکی دو مورد، آن هم به طور آزمایشی در مأموریت های برون مرزی استفاده نشد. بقیه مأموریت های رزمی نیروی هوایی را هواپیماهای اف4 و اف5 انجام می دادند و هواپیماهای آر.اف4 و آر.اف5 هم برای عکس برداری هوایی و شناسایی استفاده می شد.
 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده