کتابخانه هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی
مژده به بازدید کنندگان محترم؛ گزینه کتابخانه در منوی بالای پایگاه اطلاع رسانی ایجاد شده که با کلیک کردن روی آن کتابهای دفاع مقدسی موجود در کتابخانه هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی قابل رؤیت خواهند بود. قابلیت جستجوی عادی و پیشرفته، جستجو برحسب نام کتاب، نام نویسنده و ...

مدیریت از دیگر قابلیت های این بخش می باشد که بازدید کنندگان عزیز از امروز میتوانند از آن بهره مند گردند. توجه و پیشنهادات شما در هرچه بهتر و تکمیل تر شدن این بخش و سایر بخشهای پایگاه اطلاع رسانی ما را یاری خواهد کرد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده