فراخوان مقاله
فراخوان مقالههیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در نظر دارد به منظور نشر و توسعه گفتمان دفاع مقدسی از دیدگاه ارتش مقالاتی را تهیه ومنتشر نماید.

به این منظور دوران دفاع مقدس در پنج مرحله تقسیم گردیده  ودر ذیل هرقسمت موضوعا تی به شرح زیر تعریف شده اند

1-مرحله بازدارندگی
2-سال اول جنگ
3-مرحله انجام عملیات های مشترک
4-مرحله جداشدن عملیاتهای ارتش وسپاه
5-مرحله پایان جنگ
موضوعات مربوط به مرحله بازدارندگی:
1-وضعیت داخلی ارتش شامل بازنشستگی فرماندهان رده بالا ، تضعیف سلسله مراتب، تضعیف روحیه ، بلاتکلیفی، کاهش دوره سربازی به یک سال ونقل وانتقالات زیاد و بی ضابطه کارکنان متخصص و…
2-درگیری ارتش در مسایل داخلی به ویژه کردستان
3-فقدان اعتماد کامل نظام به ارتش به دلایل متعدد ودر نتیجه بی توجهی به گزارشات اطلاعاتی ارائه شده توسط ارتش ونیز فقدان اختیارات لازم برای تصمیم گیری در خصوص گسترش یگان ها در مناطق مورد نیاز. 
4- و…
 
سال اول جنگ:
1- شکست راهبرد نظامی عراق: بررسی اهداف عراق از حمله به ایران و تحلیل علل شکست راهبرد نظامی این کشور در ماه های آغازین جنگ
2- چرا خوزستان سقوط نکرد؟
الف- تشریح و تبیین ابعاد مختلف مقاومت 34 روزه در خرمشهر.
ب- شکست حصر آبادان وممانعت از سقوط این شهر(بررسی عملیات ثامن الائمه ).
پ- عملیات های مربوط به سوسنگرد.
ت- ناتوانی عراق در عبور از کرخه وتصرف دزفول.
ث- عملیات های متعدد هوایی علیه منابع نظامی واقتصادی عراق مانند عملیات های انتقام، کمان99،… وعلیه یگان های در حال پیشروی ارتش عراق.
3- بررسی نقش  لشکر92 زرهی اهواز و سایر یگانهای موجود در منطقه جنوب در کند کردن پیشروی و متوقف ساختن دشمن.
4- عملکرد هوانیروز در مقابله بایگان های زرهی ارتش عراق و کند کردن پیشروی این یگان ها در سراسر جبهه ها.
5- عملیات های دریایی، به ویژه عملیات مشترک مروارید وانهدام بخش قابل توجهی ازنیروی دریایی عراق که منجر به خارج شدن این نیروی دشمن از صحنه جنگ شد.
6- بررسی و پاسخ به این ادعا که در سال اول جنگ عملیات های کلاسیک موفق نبوده است.
7- بررسی نقش فرماندهان ارتش درسازماندهی مقاومت در برابر تجاوز در روزهای آغازین جنگ. 
 
عملیات های مشترک
1- بررسی چرایی موفقیت آمیز بودن عملیات های سال دوم جنگ شامل عملیات های طریق القدس، فتح المبین وبیت المقدس.
2- بررسی نقش شهید صیاد و سایر فرماندهان ارتش وسپاه در ایجاد وحدت بین این دو نیرو.
3- مقایسه توان رزمی به کار گرفته شده ارتش و سپاه در عملیات های فوق الذکر.
4- بررسی و تجزیه و تحلیل هر یک از عملیاتهای ثامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس. 
مرحله بعد از جدا شدن عملیاتهای ارتش وسپاه
1- نقد وبررسی عملیات های والفجر مقدماتی و1 .
2- نقد وبررسی عملیات های خیبر وبدر.
3- نقد وبررسی عملیات والفجر8 ونقش پشتیبانی ارتش از این عملیات.
4- بررسی دلایل بروز اختلاف بین ارتش و سپاه.
5- نقد وبررسی عملیات های کربلا4 و5. 
6- نقد وبررسی عملیات والفجر10 .
7- نقش ارتش در پشتیبانی از عملیات هایی که سپاه طرحریزی واجرا می کرد.
(در این مورد هریک از نیروها می توانند حداقل یک مقاله ارائه دهند.)
 
مرحله پایان جنگ 
1- برهم خوردن توازن نظامی به نفع عراق(مقایسه توان رزمی ارتش عراق با توان رزمی نیروهای خودی در پایان جنگ وبررسی روند برقراری این وضعیت)..
2- کاربرد گسترده سلاح های شیمیایی توسط ارتش عراق.
3- بررسی راهبرد ایران پس از فتح خرمشهر مبنی بر تعقیب وتنبیه متجاوز.
4- تاثیر عملیات والفجر10 بر روند نظامی حاکم بر جبهه ها.
5- بررسی اثرات جنگ شهر ها وجنگ نفت کشها بر روند کلی جنگ.
6- بررسی اثرات ورود مستقیم آمریکا به جنگ با ایران.
7- ضعیف شدن حمایت مردمی از جنگ.
8- نقش نیروی دریایی در حمایت از خطوط مواصلاتی دریایی و سر پا نگه داشتن اقتصاد کشور(عملیات اسکورت).
9- نقش نیروی هوایی در تامین منابع حیاتی واقتصادی ومخازن نفتی  کشور.
10- نقش نیروی هوایی در پشتیبانی از عملیات های زمینی به ویژه در آغاز تجاوز.
11- بررسی وتشرح عملیات راهبردی نیروی هوایی.
12- نقش پدافند هوایی در هر یک از عملیات های بزرگ و سرنوشت ساز. 
13- نقش پدافند هوایی در حفاظت از تاسیسات ومنابع حیاتی کشور.
 
پژوهشگران ونویسندگان محترم در تهیه مقالات به موارد زیرین توجه فرمایند:
1- مقالات با الگوی علمی – ترویجی باشد.
2- در تهیه مقالات از منابع مختلف و متعدد استفاده شود و ارجاعات برابر اصل مقاله نویسی معرفی شوند.
3- چنانچه موضوعی غیر از موضوعات فوق مد نظر باشد قبل از نگارش با هیئت معارف  جنگ هماهنگ شود.
4- مقالات به صورت تایپ شده با فونت 14 نازنین، با فاصله یک سانتی متر باشد.( هرصفحه حدود 800 کلمه).
5- هر مقاله حداقل در 10 وحداکثر در12 صفحه تنظیم شود.
6- برای هماهنگی های احتمالی مورد نیاز با سرهنگ علی سجادی به شماره 09125952771 تماس برقرار فرمایید.
7- برای تحویل مقالات بصورت حضوری و یا ارسال به ایمیل info@maarefjang.ir اقدام فرمایید.
 
هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی
 
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده