آزاد سازی سوسنگرد به روایت شهید چمران
آزاد سازی سوسنگرد به روایت شهید چمران به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (6)به خون نیز نهیب زدم: آرام باش، این چنین به خارج جاری مشو، من اکنون با تو کار دارم و می‏خواهم که به وظیفه ‏ای درست عمل کنی… رگبار گلوله از چپ و راست همچنان می‏باری.

من نیز مرتب جابجا می‎‏شدم، و با رگبار گلوله از نزدیک شدن آنها ممانعت می‏کردم، یکبار، در پشت برجستگی خاک که عادتاً مطمئن‏تر بود متوجه سمت چپ شدم، دیدم در فاصله ده متری، چند نفر زانو به زمین زده و نشانه‏ گیری می‏کنند، لباس ببر پلنگی متعلق به نیروهای مخصوص را به تن داشتند، سن آنها حدود 30 تا 35 ساله بود، من نیز بدون لحظه ‏ای تأخیر بر زمین غلتیدم و در همان حال رگبار … ادامه مطلب را از لینک زیر دنبال نمائید.

 

آزاد سازی سوسنگرد به روایت شهید چمران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده