فتح سوسنگرد صیانت از انقلاب و دستاوردهای آن بود

تحلیل حجتالاسلام آلهاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از نبرد سوسنگرد به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (1) یکی...

شرح عملکرد نیروی هوایی در عملیات سوسنگرد

به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (17) جنگندهها در نبرد زرهی! سوسنگرد، کنار نهر نیسان، در آستانه عاشورای 1401...

بررسی صحنه نبرد در خوزستان تا محاصره سوسنگرد

به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (15) در آستانه بحران سرتیپ فرض الله شاهین راد ساعاتی پیش از طلوع...

اطلاعیههای سوسنگرد

به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (13) اشاره آزاد سازی سوسنگرد از محاصره و اشغال مزدوران بعثی عراق در...

خاطره مقام معظم رهبری از عملیات آزادسازی سوسنگرد

به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (12) گفتیم که باید تیپ باشد! «... در جلسه شورای دفاع مطرح کردم...

گفتوگو با سرتیپدوم بازنشسته ستاد، سعید پورداراب

به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (10) سیوسه سال بعد... در تقویم جنگ، آبانماه، همراه با رویدادهای گوناگونی است،...

روایت سرهنگ بازنشسته خلبان بالگرد فرائیل فرجی از روزهای عملیات آزادسازی سوسنگرد

به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (9) روزی چهار سورتی پرواز، هربار چهل دقیقه! من، در تهران بودم که...

وقتی هوا روشن شد!

به مناسبت 26آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد(8) فرمانده گردان 293 لشکر 92 زرهی اهواز روایت امیر سرتیپ حسین منتصر در زمان...

روایت امیر سرتیپ زینالعابدین آجوری فرمانده توپخانه، از آزادسازی سوسنگرد

به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (7) اشهدم را خواندمبیستم شهریور 1359، در ستاد نیرو، مرا احضار کرده، مأموریت...

آزاد سازی سوسنگرد به روایت شهید چمران

آزاد سازی سوسنگرد به روایت شهید چمران به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (6)به خون نیز نهیب زدم: آرام...

تحلیل فرمانده دافوس آجا از عملیات سوسنگرد

به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (5) کلاسیک جنگیدیم و پیروز شدیم سلمان اکبری پاکرودانشگاه فرماندهی و ستاد، همانطور...

گفت و گو با: امیر سرتیپ لهراسبی، فرمانده تلاش اصلی عملیات سوسنگرد

بازمانده به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد(4)فرماندهان عملیات سوسنگرد، فرماندهان نامآشنای ارتش جمهوری اسلامی هستند. نام زندهیاد امیر سرتیپ...

سوسنگرد پایتخت غیرت و مقاومت

به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (3) مقدمات اشغال سوسنگرد علی حسیناحمدییکی از سه محور اصلی تهاجم نیروهای رژیم...

روایت امیر سرلشکر محمد سلیمی از فتح سوسنگرد

امام فرمودند تا فردا سوسنگرد باید آزاد شود به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (2)آزادسازی سوسنگرد از جمله موفقیتهای...

گفتوگو با سرتیپدوم بازنشسته ابوالقاسم رسولی، از رزمندگان دفاع مقدس

به مناسبت 26 آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد (19) پس از شکست محاصره سوسنگرد آرام و بیهیچ مقدمهای به دفتر هیئت...