به مناسبت هفته بزرگداشت دفاع مقدس-12
سرتیپ دوم مشیری تاریخ ورود یگان های نزاجا به منطقه جنوب؛ گسترش نیرو و تقویت جبهة خوزستان برای توقف و تثبیت تهاجم ارتش عراق؛تا قبل از1359/06/31 که روز آغاز تهاجم ارتش بعثی عراق به ایران میباشد در صحنه وسیع عملیاتی خوزستان تنها لشگر92 زرهی و یک گروه رزمی از تیپ 37 زرهی شیراز بر اساس راهبرد سیاسی و به تبع آن راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند و مناطق مرزی و معابر وصولی عمده را پوشش داده بودند.

اما بلافاصله پس از شروع تهاجم ارتش عراق، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی همزمان با حضور در جبهه غرب به سرعت اقدام به تقویت جبهه جنوب نمود. نیروهای هوائی و دریایی نیز به نوبه خود در هوا و دریا در قالب عملیات های انتقامی و بازدارنده با تهاجم عراق مقابله نمودند.

علاقمندان میتوانند فهرست یگانهای تقویتی اعزامی به جبهة عملیاتی خوزستان و گسترش آنها برای توقف و تثبیت نیروهای متجاوز و آماده شدن برای عملیات های آفندی و آزاد سازی مناطق اشغالی را در ادامه مطلب و جداول ملاحظه فرمایند:

 گسترش یگانهای نزاجا                                                                                                  1- (شمال خوزستان)                                                                                  

ردیف

یگان

تاریخ ورود

محل استقرار

فرمانده یگان

ملاحظات

الف

 

تیپ 84 خرم آباد(- )

31/6/59

منطقه ایلام

سرهنگ غلامحسین رزمی

 

1

گروه رزمی 182

قبل از31/6/59

منطقه ایلام

سرهنگ2مهدی قائمی

شامل گردان182 پیاده ویک گروهان تانک

2

گردان 111پیاده

31/6/59

منطقه ایلام

سرگرد مجید مجتهد زاده

 

3

گردان303توپخانه 105م م(- )

قبل از31/6/59

منطقه ایلام

سرگرد قاسم مهرآسا

یک آتشبار از گردان در میمک

 

4

گد 244تانک

قبل از31/6/59

منطقه ایلام

سرگرد اسماعیل ابراهیم زاده

4 عراده از تانک های گردان بفرماندهی ستوان بینش بعلت بسته شدن محور دهلران در پای پل کرخه پیاده گردید واز آن استفاده شد

5

آتشبار مستقل پدافند تی84

قبل از31/6/59

منطقه ایلام

سروان اسدالله حیدری

 

ب

گردان 135 پیاده تی55هوابرد

15/7/59

منطقه ایلام

سرگرد بدرالدین روح پرور

زیر امر تیپ 84 خرم آباد

ج

آتشبار کاتیوشا گد372گروه33توپخانه

26/6/59

منطقه ایلام

سروان داود مشیری

زیر امر تیپ84 خرم آباد

د

آتشبار پدافند هوائی گروه55توپخانه

26/6/59

منطقه ایلام

سروان قانع زاده

زیر امر تیپ84 خرم آباد

ه

گردان 399(- ) 130م م گروه 55

قبل از 31/6/59

منطقه ایلام

سرهنگ 2 حسین تشکری

زیر امر تیپ84 خرم آباد

 

ردیف

یگان

تاریخ ورود

محل استقرار

فرمانده یگان

ملاحظات

و

تیپ2دزفول

1/1/59

ازچنگوله تا جنوب فکه

سرهنگ‌ ابراهیم باوندپور

شامل گردانهای105مکانیزه بفرماندهی سرگرد اسکندر بیرانوند-207 تانک سرگرد اسماعیل رستمی- 256 تانک سرگرد جعفرلهراسبی –283 زرهی سرگرد عابدی

ز

گروه زرهی 37شیراز

1/1/59

منطقه فکه

سرگرد علی عباسی

گردان239 تانک ویک گروهان پیاده مکانیزه

ح

گروه رزمی 138 ل21

قبل از 31/6/59

چنانه(دوسلک)

سرگرد حسین شرفه

 

ط

گردان141پیاده

5/7/59

غرب دزفول

سرگرداحمدمهدی پور

 

ی

گردان144پیاده

14/7/59

غرب دزفول

سرگردفرض الله شاهین‌راد

 

ک

لشگر 21حمزه

15/7/59 الی 23/7/59

منطقه‌غرب دزفول

سرهنگ‌زینالعابدینورشوساز

6گردان پیاده ویک گردان تا‌نک وشش گردان توپخانه

ل

ستادگروه55توپخانه

16/7/59

غرب دزفول

سرهنگ‌احمدوکیلی

تشکیل تطبیق آتش قرارگاه مقدم نزاجا

1

گردان305 توپخانه(- )

گروه22

13الی5/7/59

غرب دزفول

سرگردعوضسرپاسی

یک آتشبار 4 توپه203م م بفرماندهی ستوانیکم علی پرویز نیا در تاریخ 3/7/59در غرب دزفول وارد ویک آتشبار 130م م و ارکان گردان در تاریخ 5/7/59 به منطقه وارد شد

2

گردان 291تانک ل77ثامن الائمه (ع)

4/7/59

غرب دزفول

کاشفی

زیر امر لشگر21حمزه

3

یگانی از تکاوران‌نیروی دریایی

قبل از31/6/59

غرب دزفول

 

 

توضیح:

1-      تشکیل قرارگاه نزاجا در جنوب در تاریخ 59/07/03 به فرماندهی سرتیپ ظهیر نژاد

2-     تشکیل قرارگاه مقدم ل92 در غرب دزفول (پای پل کرخه)  59/07/05 به فرماندهی سرهنگ عباس ملک نژاد

 

            گسترش یگانهای نزاجا                                                                                          1-شمال خوزستان               

ردیف

یگان

تاریخ ورود

محل استقرار

فرمانده یگان

ملاحظات

م

آتشبار 175 م‌م‌گد388 گروه33

5/7/59

غرب دزفول

سروان رضاعلمی

زیر امر قرارگاه گروه55

ن

گد342توپخانه(- ) 130م م گروه33

15/7/59

غرب دزفول

سرگرد عباس رشیدی

زیر امر قرارگاه گروه55

س

آتشبار پدافند از گد325 گروه33

15/7/59

غرب دزفول

سروان عبدالمحمدی

همراه گد342 توپخانه

ع

تیپ2 ل 16 زرهی

7/7/59

غرب دزفول

سرهنگ‌کریم‌محمدعلیزاده

احتیاط نزاجا

 

گسترش یگانهای نزاجا                                                                                           2 -منطقه میانی (غرب اهواز سوسنگرد)

ردیف

یگان

تاریخ ورود

محل استقرار

فرمانده یگان

ملاحظات

الف

ل92زرهی(-)

26/6/59

گنجاجم تا دهانه فاو

سرهنگ عباس ملک نژاد

سرهنگ غلامرضا قاسمی

سرپرست لشگرتا تاریخ 3/7/59

1

تیپ3زرهی دشت آزادگان

26/6/59

از پاسگاه صفریه تا پاسگاه سوبله

سرهنگ اصرافیل کیا

(1) گد 293سرهنگ صفوی سهی (2) گد 261 سرگرد علی عطار زاده (3) گد 145 مکانیزه سرگرد مدآرائی (4) گد 1000مکانیزه سرگرد سبزالون(5) گد318 توپخانه سرگرد نبی الله ابراهیمی

ب

ل16زرهی(-)

15/7/59

منطقه هویزه

سرهنگ سیروس لطفی

1-تی1 بفرماندهی ایرج جمشیدی

2-تی3 بفرماندهی سرهنگ محمد جوادی

ج

یک آتشیار 175م م گد388

27/6/59

تپه الله اکبر

سرهنگ2 آجوری

یک اتشبار نیز با آوردن توپهای باقی مانده از تهران به منطقه هویزه تشکیل گردید

د

یک آتشیار 130م م از گد گروه22

15/7/59

تپه الله اکبر

ستوان فرود اسدی پور

زیر امر ل92

ه

یک اتشبار کاتیوشا از گد 369 گروه22

15/7/59

تپه الله اکبر

 

زیر امر ل92

و

عناصری ازگروه جنگ های نامنظم شهید چمران

 

غرب سوسنگرد

سرگرد رستمی

 

2

گردان 366 پدافند هوایی ل 92

قبل از 31/6/59

منطقه خوزستان

سرگرد فرج الله سجادی

 

3

گردان 337 شیلکا

 

منطقه خوزستان

سروان محمد کامیاب

 

ز

دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع)

3/7/59

منطقه خوزستان

سرهنگ نامجو

731 نفر دانشجو –41 نفر افسر –24 نفر درجه دار

 

 

گسترش یگانهای نزاجا                                                                                                  2- منطقه میانی (کوشک طلائیه)

 

ردیف

یگان

تاریخ ورود

محل استقرار

فرمانده یگان

ملاحظات

2

تیپ1 ل 92

26/6/59

از طلائیه تا خسروآباد آبادان

سرهنگ بدرخواهان

 

 (1)

گردان 121 مکانیزه

26/6/59

منطقهکوشکطلائیه

سرگرد وطن پرست

 

(2)

گردان 264 تانک

26/6/59

منطقه‌کوشک

طلائیه

سرگرد یوسفعلی قاسمی

 

(3)

گردان 231 تانک

26/6/59

منطقه کوشک

سروان مسعودی

این گردان احتیاط  تیپ و لشکر و بعلت فشار در کوشک به منطقه کوشک اعزام گردید

(4)

گردان 221 سوار زرهی

26/6/59

منطقه طلائیه

سرگردسیروس‌ستوده

 

(5)

گد330 توپخانه ل92

26/6/59

محور حسینیه کیلومتر 25 کوشک

سرگردعلی‌بخشی

 

ا

آتشبار کاتیوشا گد 372 گروه 33

26/6/59

طلائیه

سروان‌علی احمدیان

زیر امر ل92

ب

آتشبار 175 م م 387 گروه 22

قبل از 31/6/59

محور حسینیه کیلومتر  25 کوشک

 

زیر امر ل92

ج

آتشبار کاتیوشا گد 369 گروه 22

قبل از 31/6/59

محور حسینیه کیلومتر 25 کوشک

 

زیر امر ل92

د

آتشبار 130 م م گد 343 گروه 33

15/7/59

فارسیات اهواز

سروان قاسم وصالی –سروان صفت الله رضایی

زیر امر ل92

 

 

گسترش یگانهای نزاجا                                                 3-منطقه عملیاتی جنوب خوزستان (خرمشهر آبادان)

 

ردیف

یگان

تاریخ ورود

محل استقرار

فرمانده یگان

ملاحظات

1

گردان دژ

23/6/59

دژهای غرب خرمشهر از کوشک تا نهر خین

سرهنگ2 علی محمد جاموسی سرهنگ2 محسن شاهان بهبهانی1/7/59

 

2

گردان 165 مکانیزه

21/6/59

غرب خرمشهر

سرگرد کامران کامرانیا

 

3

گردان 232 تانک

21/6/59

غرب خرمشهر

سرگردمحمدپور‌بهرامی

 

ا

800 نفر از ژاندارمری بمنطقه

23/7/59

آبادان خرمشهر

 

 

ب

اعزام یک دسته خمپاره 120 م م

20/7/59

آبادان

 

 

ج

اعزام یک آتشبار 105 م م مشهد

27/7/59

آبادان

 

 

د

گردان 144 پیاده ل 21

27/7/59

منطقه آبادان

سرگرد فرض الله شاهین راد

 

ه

گردان153 پیاده

6/8/59

منطقه آبادان

سرهنگ منوچهر کهتری

 

و

اعزام 240 نفردانشگاه افسری به خرمشهر

7/7/59

خرمشهر

سرهنگ حسین حسنی سعدی

 

ز

اعزام یک یگان تکاور از منجیل به خرمشهر

20/7/59

خرمشهر

 

 

ح

اعزام گروه رزمی148 لشگر77

 

جاده ماهشهر آبادان

سرهنگ2 اسلوبی

 

ط

اعزام گروه رزمی 129

19/8/59

جاده ماهشهر آبادان

سرگرد تولاتی

 

توضیح:

1-تشکیل ستاد جدید در بندرامام (گروه رزمی 421 نیروی دریائی به فرماندهی ناخدایکم مصطفی مدنی نژاد در تاریخ 59/07/02)

2-تشکیل ستاد اروند در منطقه آبادان توسط سرهنگ حسین فروزان فرمانده ژاندارمری در تاریخ 59/07/29

 

گسترش یگانهای نزاجا                                                   3-منطقه عملیاتی جنوب خوزستان (خرمشهر آبادان)

ردیف

یگان

تاریخ ورود

محل استقرار

فرمانده یگان

ملاحظات

ی

گردان246 تانک

6/8/59

جاده‌ماهشهر آبادان

سرگرد خاشعی

 

ک

گردان136 پیاده

6/8/59

جاده‌ماهشهر آبادان

 

 

ل

آتشبار 130 م م گد 343توپخانه و یک رسد توپ23 م م از گروه 33

23/8/59

آبادان

ستوان حسین باهر

زیر امر قرارگاه اروند

م

گروه رزمی 202 امداد ژاندارمری

 

آبادان

 

 

ن

گردان201 امداد ژاندارمری

 

آبادان

 

 

س

فرماندهی عملیات نامنظم ژاندارمری در شادگان

 

آبادان

 

 

ع

گد 369 کاتیوشا(-)22

قبل از 31/6/59

آبادان

سرگرد محمد علی صابری

زیر امر قرارگاه اروند

ف

یک آتشبار130م م از گروه55

 

آبادان

 

زیر امر قرارگاه اروند

ص

یک آتشبار پدافند از گروه 44

 

آبادان

 

 

ق

گردان341 توپخانه    (- )130 م م گروه 22

قبل از 31/6/59

آبادان

علی ارسطو

زیر امر قرارگاه اروند

ر

گردان 362کاتیوشا گروه11

 

آبادان

 

زیر امر قرارگاه اروند

ث

گد387(- ) 175 م م گروه22

قبل از 31/6/59

آبادان

سرگرد علیرضا آذری

زیر امر قرارگاه اروند

ت

گد333(- )، 130م م گروه44

3/8/59

محور خرمشهر آبادان

سرگرد نصرالله سلطانی

زیر امر قرارگاه اروند

ن

گد322 (- )پدافند هوایی

31/6/59

آبادان

سرهنگ احمد قانع،شیخ آبادی

زیر امر قرارگاه اروند

 
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده