در حاشی? اولین همایش بررسی نقش توپخانه آجا در دفاع مقدس
تقدیر از خانوادۀ شهدا و پیشکسوتان توپخانۀ ارتش ج.ا.ا در جلسه افتتاحیه اولین همایش بررسی نقش توپخانه آجا در دفاع مقدس از خانواده های شهدای این رسته که به دعوت فرماندهی دافوس در جلسه حضور یافته بودند با اهداء لوح و هدایائی، توسط امیر سرتیپ موسوی جانشین فرماندهی کل ارتش، امیر سرتیپ سلامی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ آراسته معاون هماهنگ کننده نزاجا، امیر سرتیپ خلبان برخور جانشین فرمانده نهاجا، امیر سرتیپ صباحی فر جانشین فرماندۀ پدافند، امیر سرتیپ حیدری رئیس کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا و امیر سرتیپ دوم ولیوند زمانی رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش تقدیر به عمل آمد.

 

خانواده های حاضر در جلسه که مورد تقدیر قرار گرفتند عبارت بودند از:
•    خانوادۀ محترم شهید امیرسرلشکر رضا اعرابی
•    خانوادۀ محترم شهید امیر سرلشکر محمد ضیائی
•    خانوادۀ محترم شهید امیر سر لشکر بیت الله خدابنده لو
•    خانوادۀ محترم شهید امیر سر لشکر اکبر نیک روش(مادر دوشهید)
•    خانوادۀ محترم شهید امیر سرتیپ یعقوب نویدی

•    خانوادۀ محترم شهید امیر سرتیپ محمد کاظم واعظ
•    خانوادۀ محترم شهید امیر سرتیپ علی حسین زارعی
•    خانوادۀ محترم شهید امیر سرتیپ پرویز نادری
•    خانوادۀ محترم شهید ناو سروان اسماعیل شعبانی
•    خانوادۀ محترم شهید ستوانیار یکم کریم قلیچ خانی
•    خانوادۀ محترم شهید ستواندوم وظیفه عبدالحمید انشائی- کسی که در پیامی قبل از شهادت گفته بود به مادرم و امام بگوئید شیاه کوه لرزید اما من نلرزیدم!

همچنین در این جلسه از پیشکسوتان و کهنه سربازان رستۀ توپخانۀ ارتش ج.ا.ا، که در دوران دفاع از مرزهای ایران اسلامی نقش مؤثری را ایفا  و سالیان متمادی در راستای آموزش و گسترش این رستۀ تلاش خستگی ناپذیری ارائه نموده اند با اهداء هدیه و حلقه گل همچنین پخش صدای شلیک یک گلوله توپ هنگام قرائت اسامی این عزیزان تقدیر به عمل آمد.
پیشکسوتان و کهنه سربازان تقدیر شده در این جلسه عبارت بودند از:
•    امیر سرتیپ ستاد احمد ترکان
•    امیر سرتیپ ستاد سید حسام هاشمی
•    امیر سرتیپ دوم ستاد عیسی افرائی
•    امیر سرتیپ دوم ستاد ارسلان اصلانی
•    امیر سرتیپ دوم ستاد احمد وکیلی
•    امیر سرتیپ دوم ستاد پرویز صادقی
•    امیر سرتیپ دوم ستاد بهروز صفری کیا
•    امیر سرتیپ دوم ستاد عباس رشیدی
•    امیر سرتیپ دوم ستاد محمد اسماعیل عطرسائی
•    امیر سرتیپ دوم ستاد مهدی تکلّو

•    امیر سرتیپ دوم ستاد عظیم اَزگُمی
•    سرهنگ ستاد سید حسین تشکری
•    سرهنگ ستاد محمد امین

 

 

مدیریت سایت

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده